Thursday, June 19, 2008

ဖရန္စစ္ေဘကြန္ (၁)

ဖရန္စစ္ ေဘကြန္(၁၅၆၁-၁၆၂၆)

ကမၻာ့ ဩဇာအၾကီးဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ မ်ားထဲမွာ တစ္ဦး အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ဖရန္စစ္ေဘကြန္ အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ တင္ျပလိုပါတယ္။ ဖရန္စစ္ေဘကြန္ဟာ အဂၤလိပ္အမ်ိဳးသား ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေရး သမားၾကီးျဖစ္ပါသည္။ သူ႔ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးဘက္တြင္သာ အသံုးခ်ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာ့ဩဇာ အၾကီးဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ စာအုပ္ထဲတြင္ သူ႔အား သူေရးသားခဲ႔သည့္ ဒႆနိကက်မ္းမ်ားေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။ ထိုေရးသားခ်က္မ်ားတြင္ သူသည္ သိပၸံေခတ္သစ္၏ ဟစ္တိုင္ျဖစ္သည္။ သိပၸံႏွင့္ စက္မႈပညာက ကမၻာကို ေျပာင္းလဲေပးမည္ဟု႔ဆိုခဲ႔ျပီး သိပၸံနည္းက် စူးစမ္းမႈကို အဓိကတိုက္တြန္း ေပးခဲ႔သည့္ ပထမဆံုးေသာ ဒႆနိကပညာရွင္ၾကီးလည္း ျဖစ္သည္။

ေဘကြန္ကို လန္ဒန္ျမိဳ႕တြသ္ ၁၅၆၁ ခုႏွစ္က ဖြားျမင္ခဲ႔သည္။ အယ္လီဇဘက္ ဘုရင္မ လက္ေအာက္မွ အစိုးရအရာရွိတစ္ဦး၏ သားငယ္ကေလး ျဖစ္သည္။ ၁၂ ႏွစ္သားက သူသည္ ကင္းဘရစ္ရွိ ထရီနီတီ ေကာလိပ္တြင္ တက္ေရာက္ခဲ႔သည္။ သံုးႏွစ္ေနျပီးေနာက္ မည့္သည့္ဘြဲမွ မရရွိပဲ ေက်ာင္းထြက္ခဲ႔သည္။ ၁၆ ႏွစ္သားအေရာက္တြင္ ပဲရစ္ျမိဳ႕ရွိ ျဗိတိသွ် သံအဖြဲ႔တြင္ လက္ေထာင္တာ၀န္ကို ခဏတာ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။ ေဘကြန္ ၁၈ ႏွစ္သားတြင္ သူ၏ ဖခင္မွာ အမွတ္မထင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ႔ရာ သူ႔အဖို႔ ေငြေၾကး အနည္းငယ္သာ ထားရစ္ခဲ႔သည္။ သို႔အတြက္ ဥပေဒကို ဆည္းပူးခဲ႔ရာ ၂၁ ႏွစ္တြင္ ၀တ္လံုေတာ္ရ တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ႔သည္။

မၾကာမီပင္ သူသည္ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဓာတ္ ဖြံ႕ျဖိဳးလာခဲ႔သည္။ ၂၃ ႏွစ္သားတြင္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္တြင္ အေရြးခံခဲ႔ရေပသည္။ သူ၏ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ မိတ္သဂၤဟမ်ားမွာ အထက္တန္းလႊာမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ညဏ္ရည္ထက္ျမတ္မႈေၾကာင့္ အဲလီဇဘက္ဘုရင္မက သူ႔ကို အဓိကရာထူးေနရာတြင္ ခန္႔အပ္ရန္ ျငင္းပယ္ခဲ႔ေပသည္။ ဤသည္ကား ဘုရင္မၾကီးက လံုး၀ေထာက္ခံခဲ႔သည့္ အခြန္ေတာ္ကိစၥကို ပါလီမန္တြင္ သူက ရဲရဲ၀႔ံ၀႔ံ ကန္႔ကြက္ခဲ႔ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေဘကြန္မွာ ေႁကြးလည္ပင္း ခိုက္ေအာင္ ဆင္းရဲလွသည္။ ( တစ္ခါက ေႁကြးမႈႏွင့္ပင္ အေရးယူခံခဲ႔ရသည္။) သူ႔ခမ်ာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနထိုင္ျခင္းငွာ မတက္စြမ္းခဲ႔ေပ။

ေဘကြန္မွာ ႏိုင္ငံေရး ရည္းမွန္းခ်က္ ၾကီးမားျပီး လူသိမ်ားလွသည့္ လူငယ္ပေဒသရာဇ္ ျမိဳ႕စားၾကီး အက္ဆက္စ္ ႏွင့္မိတ္ေဆြ ျဖစ္ခဲ႔သည္။ အက္ဆက္စ္က ေဘကြန္ကို ခင္မင္ခဲ႔သည္။ ရက္ေရာစြာ ေက်းဇူး ျပဳခဲ႔သည္။ အက္ဆက္စ္က ဘုရင္မ အဲလိဇဘက္ကို လုပ္ၾကံရန္ ၾကံစည္သည့္အခါတိုင္းတြင္ ေဘကြန္က ဘုရင္မ အေပၚ သိစၥာေစာင့္သိေရးက ပထမဟု တိုက္တြန္းခဲ႔သည္။ အက္ဆက္စ္မွာ ဤကိစၥကို ၾကံစည္ျဖစ္ေအာင္ ၾကံစည္ခဲ႔ေသာ္လည္း အေရးမလွခဲ႔ေပ။ ေဘကြန္မွာ ျမိဳ႕စားၾကီးကို သစၥာေဖာက္မႈႏွင့္ အေရးယူေရးတြင္ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္မိခဲ႔ေပသည္။ ဤအတြက္ အက္ဆက္စ္မွာ ေခါင္းျဖတ္ခံရျပီး ေဘကြန္မွာလည္း ဤစနစ္ေၾကာင့္ လူမုန္းမ်ားခဲ႔ ရေပသည္။

၁၆၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ဘုရင္မ အဲလီဇဘက္ ကြယ္လြန္ခဲ႔ေပရာ ေဘကြန္မွာ သူမကို ဆက္ခံသူ ဂ်ိမ္းစ္(၁) ၏ အတိုင္ပင္ခံျဖစ္လာခဲ႔သည္။ ဂ်ိမ္းစ္မွာ သူ၏အၾကံေပးခ်က္ကို အစဥ္သျဖင့္ လက္မခံခဲ႔ေသာ္လည္း သူက ေဘကြန္ ကိုသေဘာၾကခဲ႔သည္။ သို႔အတြက္ ဂ်ိမ္းစ္၏လက္ထက္တြင္္ ေဘကြန္မွာ အစိုးရအဆင့္တြင္ တဆင့္ျပီးတဆင့္ တက္လာခဲ႔သည္။ ၁၆၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဘကြန္မွာ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ၾကီး ျဖစ္ခဲ႔၏။ ၁၆၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟိုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ၾကီး ျဖစ္လာခဲ႔သည္။ ၁၆၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလန္တရားသူၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံခဲ႔ရေပသည္။ ဤရာထူးမွာ အမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္မွ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ရာထူးအလား အေရးပါလွေပသည္။ ထိုႏွစ္မွာပင္ မႈးမတ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၆၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမိဳ႕စားၾကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း ခန္႔အပ္ျခင္း ခံခဲ႔ရျပန္သည္။

မၾကာမီတြင္ ေဘးအႏၱာရယ္ ဆိုက္လာခဲ႔သည္။ ေဘကြန္သည္ တရားသူၾကီးအျဖစ္ အမႈသည္မ်ားထံမွ လာဘ္စားခဲ႔သည္။ ဤသည္မွာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ျဖစ္ေနျငားလည္း တရားမ၀င္ေပ။ ဆန္႔က်င္ဘက္ ႏိုင္ငံေရး အုပ္စုက သူ႔ကို ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်ရန္ အခြင့္ေကာင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ႔ၾကသည္။ ေဘကြန္မွာ အျပစ္ကို ၀န္ခံခဲ႔ရျပီး လန္ဒန္ျမိဳ႕ တား၀ါးေထာင္တြင္ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ႔ရသည္။ ဘုရင္က သူ႔ကို ေထာင္မွလြတ္ေပးခဲ႔သည္။ သူ၏ေကာင္းကြက္ကိုၾကည့္ျပီး ခြင့္လြတ္ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ေဘကြန္မွာ ႏိုင္ငံေရးဩဇာ က်ဆံုးသြားခဲ႔ရသည္။

မည္သူကမွ် လာဘ္စားမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ၏ ယံုၾကည္အားထားခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးခံခဲ႔ရသည့္ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားကို ျပန္ျပီးဆင္တင္မေပးလိုၾကေခ်။ သူတို႔ကလည္း လူတိုင္းလာဘ္စားမႈႏွင့္ မကင္းဟု႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကာကြယ္ရင္း တန္ျပန္စြတ္စြဲ တက္ၾကေပသည္။ ဤကာကြယ္မႈက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာ ေကာက္က်စ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို အေရးယူလိုလွ်င္ အျခားေကာက္က်စ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမား အားလံုးကိုပါ အေရးယူရမည္ဟု႔ ဆိုစရာျဖစ္လာခဲ႔သည္။ ေဘကြန္၏ ေျဖာင့္ခ်က္ကမႈ ဆန္းၾကယ္လွေပသည္။

“ ဤႏွစ္ငါးဆယ္ကာလအတြင္း ကၽြႏု္ပ္သည္ အဂၤလန္မွာ တရားအမွ်တ ဆံုးေသာ တရားသူၾကီးျဖစ္သည္။ ဤျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမွာလည္း ဤႏွစ္ ၂၀၀ အတြင္း ပါလီမန္၏ တရားသျဖင့္အရွိဆံုးေသာ ျပစ္ဒဏ္ပင္ျဖစ္ပါသည္ ဟူ၏။ "

ဤသို႔ တက္ႂကြသည့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ဘ၀တြင္ အျခားတစ္စံု တစ္ရာလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္မ်ားစြာ မရႏိုင္ေပ။ ကမၻာ့ ဩဇာအၾကီးဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ မ်ား စာအုပ္တြင္ ေဘကြန္ကို ေမာ္ကြန္းတင္ရျခင္းမွာ သူ၏ ႏိုင္ငံေရး စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ဒႆနအျမင္ မ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပသည္။ သူ၏ အေရးပါခဲ႔သည့္ ပထမဆံုးစာအုပ္မွာ အက္ေဆးမ်ား ျဖစ္ျပီး ၁၅၉၇ ခုႏွစ္က ထြက္လာခဲ႔သည္။ ၎အက္ေဆးမွာ အေရးအသား ေလးနက္၏။ ထူးကဲေသာ ေရးဟန္ရွိ၏။ ႏိုင္ငံေရးသာမက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥမ်ားပါ ပါရွိျပီး အေတြးအေခၚ ျပည့္၀လွ၏။ ေအာက္တြင္ ဥပမာ အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

“လူငယ္ထုအဖို႔ တရားဆံုးျဖတ္ျခင္းထက္ တီထြင္မႈက ပိုျပီးသင့္ေတာ္၏။ ႏွီးေႏွာတိုင္ပင္ျခင္းထက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေစျခင္းက ပိုျပီးသင့္ေတာ္၏။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေစျခင္းထက္ စီမံကိန္းအသစ္အတြက္ ပိုျပီး သင့္ေတာ္၏။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေစျခင္းထက္ စီမံကိန္းအသစ္အတြက္ ပိုျပီး သင့္ေတာ္၏။ အသက္ၾကီးသူတို႔သည္ ကန္႔ကြက္မႈ မ်ား၏။ တိုင္ပင္ရၾကာ၏။ စြန္႔စားမႈ နည္း၏။ သို႔ေသာ္ လူၾကီးႏွင့္ လူငယ္ကို ေပါင္းစည္းေပးပါက ပိုေကာင္း၏။ တစ္ဦးစီ၏ အေကာင္းက တစ္ဦးခ်င္း၏ မေကာင္း (၀ါ) ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကို တည့္မတ္ေပးႏိုင္၏။ "

(လူၾကီးႏွင့္ လူငယ္)

ဇနီးႏွင့္ သားသမီးရွိသူမွာ ကံၾကမၼာ၏ ဓားစာခံမ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္သတည္း။

( အိမ္ေထာင္သည္ႏွင့္ လူပ်ိဳ)

(ေဘကြန္မွာ အိမ္ေထာင္ရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ကေလးမရခဲ႔ေပ)

သို႔ေသာ္ ေဘကြန္၏ အေရးပါဆံုးေသာ အေရးသားခ်က္မွာ သိပၸံဒႆန ႏွင့္ပတ္သက္သည္။ သူ၏ အေကာင္းဆံုးေသာလက္ရာဟု႔ ဆိုရမည့္ အသစ္ဖန္တီးျခင္းက်မ္းၾကီး (THE RENEWAL) အင္စေတာ္ေရ႐ွိဳ မဂနာက်မ္းမွာ အပိုင္းေျခာက္ပိုင္းရွိသည္။ ပထမအပိုင္းတြင္ လက္ရွိအသိပညာ အေျခအေန အဆင့္အတန္းကို တင္ျပထား၏။ ဒုတိယပိုင္းမွာ သိပၸံနည္းက် စူးစမ္းနည္းသစ္ျဖစ္သည္။ တတိယအပိုင္းမွာ လက္ေတြ႔ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ စတုတၳပိုင္းမွာ သူ၏ သိပၸံနည္းသစ္ ဥဒါဟ႐ုဏ္မ်ားျဖစ္သည္။ ပဥၥမပိုင္းမွာ ယာယီေကာက္ခ်က္ခ်ခ်က္မ်ား ျဖစ္ျပီး ဆဌမပိုင္းမွာ သူတီထြင္ခဲ႔သည့္ နည္းသစ္အရ ေတြ႕ရွိလာသည့္ ဗဟုသုတမ်ား ပါ၀င္သည္။ သည္အက္ဒ္ဗန္႔မင့္ ေအာ့ဖ္ လန္းနင္း ( ၁၆၅၀ ) ႏွင့္ ႏိုဗမ္ေအာ္ဂနမ္ ( ၁၆၂၀ ) က်မ္းတို႔ကို သူ႔လက္ရာၾကီးထဲမွာ ပထမပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ဟု႔ သတ္မွတ္ခဲ႔ၾကသည္။

ဆက္ရန္…….

ဖိုးသူေတာ္

( စာေရးဆရာ ေမာင္မင္းႏိုင္( ၀ါးခယ္မ) ေရးသားေသာ ကမၻာ့ ဩဇာအၾကီးဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ စာအုပ္ထဲမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ )

No comments: