Sunday, May 31, 2009

သုခရိပ္ျမံဳ လူမႈေထာက္ပံ႔ေရးစီမံခ်က္ (Happy Haven Humanitarian Project)

သုခရိပ္ျမံဳ လူမႈေထာက္ပံ႔ေရးစီမံခ်က္ (Happy Haven Humanitarian Project)


ကၽြန္ေတာ္ဒီေန႔ (၃၀.၅.၀၉) ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ အေရွ႕ပိုင္း (၁၁) ရပ္ကြက္၊ တပင္ေရႊထီးလမ္း တြင္ရွိေသာ သုခရိပ္ျမံဳလူမႈေထာက္ပံ႔ေရးစီမံခ်က္ ေဂဟာ ေလးကို ေရာက္ခဲ႔ရွိပါသည္။ ထို ေဂဟာေလးသည္ HIV ပိုး၀င္ ေရာက္ေနေသာ မိဘမဲ႔ ကေလး သူငယ္မ်ားအား စနစ္တက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ေဂဟာေလး ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ေဂဟာေလးေတြ ကေလး သူငယ္ စုစုေပါင္း ( ၃၀ ) ခန္႔ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့သူငယ္ခ်င္း ၂ ေယာက္ သြားေရာက္ျပီး ကေလးမ်ားအတြက္ ဆန္ ၁ အိတ္ လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။ ေဂဟာ ရွိ အသက္ အငယ္ဆံုး ကေလးမွာ ၃ ႏွစ္ ခြဲ သာ ရွိေသးသည္။ ကေလးမ်ားမွာ ဒဂံုေျမာက္၊ဒဂံုေတာင္ စသည္တို႔ အျပင္ သံုးဆယ္၊ ဇီးကုန္း၊ ေမာ္လျမိဳင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ဘက္က ကေလးငယ္မ်ားပါ ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္မွာ ညေနပိုင္း ကေလးမ်ား ထမင္းစားခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသျဖင့္ ကေလးမ်ား ထမင္းစားသည္ကို သြားေရာက္ၾကည့္ပါသည္။ ဟင္းမွာ ၀က္သားႏွင့္ ကန္းစြန္းရြက္ေၾကာ္ျဖစ္ျပီး ထမင္းမွာလည္း ေကာင္းပါသည္။ ကေလးမ်ားအား ေသခ်ာ ေကၽြးေမြးပါသည္။ ထမင္းစားျပီး သိပ္မၾကာခင္မွာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ကစားၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔လည္း ျပန္ခဲ႔ၾကသည္။

ေအာက္တြင္ ေဂဟာမွ ေပးေသာလက္ကမ္းစာေစာင္မွ အေၾကာင္းေလးမ်ားေဖာ္ျပထားပါသည္။ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ေစတနာရွင္မ်ားမွ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။


ဖိုးသူေတာ္ ( ၃၀.၅.၀၉)

သုခရိပ္ျမံဳ လူမႈေထာက္ပံ႔ေရးစီမံခ်က္


ယခုအခါ AIDS ေရာဂါဆိုးၾကီးသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္မိသားစုမ်ားစြာကို ရက္စက္စြာ ခြဲထုတ္၀ါးမ်ိဳးလ်က္ရွိပါသည္။ လြန္ခ႔ဲေသာ (၂၇)ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလကတည္းက သေႏၶတည္လာေသာ HIV ေရာဂါပိုးသည္ မိမိတို႔၀င္ေရာက္ခိုကပ္ေနေသာ သူမ်ား၏ အသက္ဇိ၀ိန္ကို ဆြဲႏႈတ္ယူငင္သြားေသာ အခါ ၎တို႔၏ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေလာကအလယ္တြင္ သိမ္ငယ္စြာ က်န္ရစ္ခဲ႔ၾကပါသည္။

ထိုက်န္ရစ္ခဲ႔ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအနက္ ေရာဂါပိုးမရွိသူမ်ားကို ေဆြမ်ိဳးညာတိမ်ားက သနားၾကင္နာစြာ ၾကည့္႐ႈ႕ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းရွိသကဲ႔သို႔ ေဆြမ်ိဳးညာတိမရွိသူမ်ားကိုလည္း မိဘမဲ႔ကေလးေဂဟာမ်ားက ႏွစ္လိုစြာလက္ခံၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေရာဂါပိုးရွိေနျပီးျဖစ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္မူ အခက္အခဲ မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ မိဘႏွစ္ဦးစလံုး AIDS ေရာဂါျဖင့္ ဆံုးပါးသြားသူမ်ား၊ မိဘတစ္ဦး ဆံုးပါးသြားျပီး က်န္တစ္ဦးမွာလည္း ေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားေနရသျဖင့္ ကေလးငယ္အား မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေတာ့ေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ား၊ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားရေသာ္လည္း ကေလးငယ္အေပၚမႏွစ္ျမိဳ႕သျဖင့္ ျငဴစူမႈမ်ိဳးစံုေအာက္တြင္ သိမ္ငယ္စြာခံစားေနထိုင္ၾကရသူမ်ား၊ အေၾကာင္း ေၾကာင္းေၾကာင့္ ေစာင့္ေရွာက္မည့္သူ မရွိေသာသူမ်ား-- အစရွိေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား မိဘမဲ႔ ကေလးေဂဟာမ်ားတြင္ ေရာဂါကင္းစင္ေသာ သာမန္ကေလးငယ္မ်ား ႏွင့္အတူ ေရာေႏွာထားလွ်င္လည္း မလိုလားအပ္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကင္နာစြာ ေစာင့္ေရွာက္သူ ကင္းမဲ႔ေနေသာ ေရာဂါပိုးရွိသူကေလးမ်ားအတြက္ မိသားစုသဖြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိုင္ေသာ သီးသန္႔ေဂဟာတစ္ခု လိုအပ္လာပါသည္။

HIV ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားေနရေသာ ကေလးငယ္ႏွင့္ HIV ေရာဂါပိုး၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္မႈခံယူေနရေသာ ကေလးငယ္မ်ား (HIV infected & affected children) ကို ၾကင္နာစြာျဖင့္ ၎တို႔၏ အသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္သမွ် ကာလအပိုင္းအျခားတြင္ မိသားစုအခြင့္အေရးမ်ား တက္ႏိုင္သမွ် အျပည့္အ၀ ရရွိခံစားေနထိုင္ႏိုင္ေရးကို ေရွ႕ရႈ႕၍ ကိုယ္ခ်င္းစာ တရား လက္ကိုင္ထားေသာသူမ်ား စုေပါင္းကာ တက္ႏိုင္သမွ်ေသာ မ,တည္လွဴဒါန္းေငြျဖင့္ သုခရိပ္ျမံဳ လူမႈေထာက္ပံ႔ေရးစီမံခ်က္ကို စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ႔ၾကပါသည္။ ေရရွည္တည္တံ႔ႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ားျပည္သူေစတနာရွင္မ်ား၏ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္လည္ပတ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။


အဖြဲ႕အမည္ ။ သုခရိပ္ျမံဳ လူမႈေထာက္ပံ႔ေရး စိမံခ်က္


တည္ေနရာ ။ အမွတ္ ( ၉၇၉-၉၈၂)၊ တပင္ေရႊထီးလမ္း၊

ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ (၁၁)ရပ္ကြက္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

(မထသ ၃၆ ဘတ္စ္ အစိမ္း၊ တံတားထိပ္မွတ္တိုင္ေရွ႕)


ဖုန္းနံပါတ္ ။ ၅၈၁၉၅၅


ရည္ရြယ္ခ်က္ ။ HIV ပိုး၀င္ေရာက္ေနေသာ မိဘမဲ႔ ကေလးသူငယ္မ်ားအားစနစ္တက်

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္၍ မိသားစု ပံုစံျဖင့္ ၾကင္နာမႈေပးရန္။


လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ။ အလွဴရွင္မ်ားက လွဴဒါန္းေသာ အလွဴေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူထားေသာ

အသင္းပိုင္ေျမေနရာတြင္ အေဆာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျပီး တစ္ေဆာင္တြင္ ကေလး(၁၀)

ဦးခန္႔ ထားရွိ ေစာင့္ေရွာက္ရန္။ အလွဴေငြေပၚမူတည္၍ အေဆာင္အေရအတြက္

တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ရန္။


လက္ခံမည့္ကေလးမ်ား ။ (၁) အမိအဘ ႏွစ္ဦးလံုး မရွိေတာ့ေသာ HIV ပိုး

၀င္ေရာက္ေနသည့္ ကေလးမ်ား။

(၂) အမိအဘ တစ္ဦးရွိေသာ္လည္း ေ၀ဒနာ ခံစားေနရ၍ ကေလးအား ျပဳစု

ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမရွိသည့္ ကေလးႏွင့္

(၃) အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေထာက္႐ႈ၍ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ လိုအပ္သည့္

မိဘမဲ႔ မဟုတ္သည့္ HIV ပိုးရွိသည့္ ကေလးမ်ား။


အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ ။ ( ၁ ႏွစ္ခြဲမွ ၁၂ ႏွစ္ထိ)


၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခ်က္ လူမႈ၀င္ထန္းကိစၥမ်ားကို စိတ္ပါ၀င္စား၍ ေဆးပညာ တတ္ေျမာက္ေသာသူမ်ား ခန္႔ထားျခင္း (ဥပမာ- အျငိမ္းစားသူနာျပဳဆရာမမ်ားႏွင့္ အျခားေဆးပညာရွင္မ်ားကို အၾကီးအကဲအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္း၊ သူနာျပဳအကူမ်ားအား ကေလးမ်ားကို အနီးကပ္ ၾကည့္ရႈ႕ေစျခင္း။) ၀န္ထမ္းငယ္မ်ား အျဖစ္သူနာျပဳစုျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာင္ျခင္းကို စိတ္ပါ၀င္စားေသာသူမ်ား၊ HIV ပိုး၀င္ေရာက္ျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျပီး လုပ္အားကို အျပည့္အ၀ အသံုးျပဳႏိုင္သူမ်ားကို ခန္႔ထားရန္။


ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ။ ကေလးငယ္မ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ သန္႔ရွင္း၍ အာဟာရျပည့္၀ေသာ အစားအစာမ်ားကို ၀န္ထမ္းမ်ားကိုယ္တိုင္ ခ်က္ျပဳတ္ ေကၽြးေမြးေစျခင္း၊ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ အ၀တ္အထည္အသံုး အေဆာင္မ်ားကို သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာ စနစ္တက် အသံုးျပဳေစျခင္း စေသာကိစၥရပ္မ်ားကို အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မွ အလည့္က် သြားေရာက္ၾကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ျခင္း။


က်န္းမာေရး ။ ကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကို က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားက အခ်ိန္ျပည့္ ၾကည့္႐ႈ႕ျပီး အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား အပတ္စဥ္သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ျခင္းႏွင့္ ေန႔စဥ္ (၂၄)နာရီ ကာလပတ္လံုး တစ္စံုတစ္ရာ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈရွိပါက အခ်ိန္မေရြးကုသမႈခံယူရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက အထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးမ်ား ႏွင့္ျပင္ပလူနာျပသျခင္း၊ ေဆးရံုတင္ကုသျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။


ပညာေရး ။ (၁) ကေလးမ်ားအား ျပင္ပ ပညာသင္ၾကားေရးစနစ္ျဖင့္ ဆရာ/ ဆရာမ်ား ငွါးရမ္း ပညာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အတန္းပညာရရွိေစရန္ ပရဟိတေဂဟာမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား၌ စာေမးပြဲ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုခြင့္ရရွိေအာင္ စီစဥ္ေပးျခင္း။

(၂) လက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ပန္းခ်ီပန္းပုစေသာ အႏုပညာ၀ါသနာပါေသာ ကေလးမ်ားအား အရြယ္အလိုက္ အသိဥာဏ္ဖြ႕ံျဖိဳးမႈႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ပညာသင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ေပးရန္ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးရန္။

(၃) ကေလးမ်ားအားလံုးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေရးအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားႏွင့္ ကစားနည္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္။


ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္ ။ (၁) ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ (၀၉-၉၉-၂၈၅၄၉)

(၂) ေဒါက္တာ တင္တင္၀င္း ( ဂ်ဴး)

( ၀၉-၅၀၀-၆၉၀၀၊ ၀၁-၇၀၄၆၅၆)

(၃) ေဒါက္တာ ထားထား ( စုထား )

( ၀၉-၂၀၁-၇၉၆၁)

(၄) ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ ( ေရႊဇီးကြက္)

( ၀၉-၅၁၂-၇၀၀၅၊ ၀၁-၆၆၅၈၂၄)

(၅) ေဒၚကလ်ာထြန္း

( ၀၉-၅၁၆-၇၉၃၁၊ ၀၁-၇၀၅၉၈၈)