Wednesday, March 3, 2010

ကမၻာပူေႏြးလာမႈႏွင့္ ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္သက္ေရာက္မႈကမၻာပူေႏြးလာမႈႏွင့္ ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္သက္ေရာက္မႈ


ဒီေန႔ေန႔လည္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က Global WarmingGreen House Effect မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူမ်ားသိပ္မသိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ေတာ့္ဘေလာ့ဂ္မွာ ေရးသားေဖာ္ျပေပးရန္ ေျပာဆိုေသာေၾကာင့္ က်ေတာ္လည္း ၾကားဖူးဖတ္ဖူးသမွ်ေတြႏွင့္ အင္တာနက္မွာရွာေဖြေတြရွိမႈေတြကို စုေပါင္းၿပီး အနည္းငယ္ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ဒီကိစၥက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ၿမိဳ႕ တစ္ရြာ တစ္ႏိုင္ငံတည္းႏွင့္သက္ဆိုင္႐ံုမွ်မက တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ပါ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂလိုဘယ္၀မ္းမင္းဟူပင္ ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။


ကမၻာ့ပူေႏြးမႈဆိုသည္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ရွိေသာ ေယဘုယ်အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးဟာ ပိုမို ပူေႏြးလာၿပီး သဘာ၀ေဘးအႏၱာရယ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းမ်ားတိုက္ျခင္း၊မိုးေခါင္ေရႀကီးျခင္း အစရွိတဲ့ လူသားဆိုးက်ိဳးျပဳေတြဟာ သာမန္ထက္ပိုမို၍ ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။


ကမၻာပူေႏြးလာမႈႏွင့္၎၏အက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္မႈေတြျဖစ္လာၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး အဓီကလုပ္ကိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းေစလာႏိုင္သည္။ ၀င္႐ိုးစြန္းသိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ တြက္ခ်က္မႈအရ ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခု အေက်ာ္ေလာက္တြင္ အာတိတ္ေဒသမွ ေရခဲမ်ားသည္ ကမၻာပူေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ ျမင့္ကဲလာမႈေၾကာင့္ ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္ေျပာဆိုထားသည္။ ထိုကဲ့သို ေရခဲမ်ားမရွိအရည္ေပ်ာ္ျခင္းေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရမ်က္ျပင္ ျမင့္တက္မႈျဖစ္ေစႏိုင္သည္။


ထိုသို႕ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ကၽြန္းေပါင္း ၁၂၀၀ ခန္႔ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေမာ္လဒိုက္လို ပင္လယ္ေရျပင္ထက္ ၇ ေပခန္႕သာျမင့္ေသာ ကၽြန္းႏိုင္ငံေလးမ်ားသည္ ပင္လယ္ေရျပင္ေအာက္သို႕ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ၿပီး ကမၻာ့ေျမပံုေပၚမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည့္အေနအထားမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။


ကမၻာ့ပူေႏြးလာမႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ကမၻာ့ေလေအးေပးစက္ေနရာအျဖစ္တင္စားရေသာ အာတိတ္ေဒသရွိ ေရခဲပင္လယ္ျပင္ႀကီးသည္ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈတြင္ အထူးအေရးပါလာသည္။ ေရခဲျပင္မွ အရည္ေပ်ာ္လာေသာ ေရခဲေပ်ာ္ရည္မ်ားသည္ သမုဒၵရာေရျပင္ကို ပိုမိုနက္ေမွာင္ေစၿပီး ေနမွအပူရွိန္ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ရမည့္အစား ပိုမိုစုပ္ယူသျဖင့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ပူေႏြးမူ ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာရသည္။ ၎ျဖစ္စဥ္သည္ သံသရာလည္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ဤျဖစ္ရပ္သည္ ၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာတြင္ ကိုပင္ေဟဂင္ ၌က်င္းပခဲ႔ေသာ ကုလသမဂၢ၏ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ၾကမည့္ ကမၻာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အႀကီးအက်ယ္ တပ္လွန္႔ သတိေပးခဲ႔သည္။


ကမၻာ့ပူေႏြးမႈျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ တကယ္ေတာ့ လူသားမ်ား၏ မဆင္မျခင္ စက္မႈပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားမွ ကမၻာ့ေလထုကို ကာကြယ္ေပးေနေသာ အိုဇံုးလႊားအား ဖ်က္စီးပစ္လိုက္ျခင္း၏ အစျဖစ္သည္။ လူမ်ားသည္ အဲယားကြန္မ်ား၊ေရခဲေသတၱာမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရေမြးစပေရးမ်ား အလြန္အကၽြံသံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔မွထြက္ေသာ မီးခိုးေငြ႔ ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ မ်ားသည္ အိုဇံုးလႊာအား ဖ်က္စီးပစ္ခ်င္းျဖစ္သည္။ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ ဆိုသည္မွာလည္း ကမၻာ့ေျမေပၚသို႔ ေရာက္လာေသာ ေနေရာင္ျခည္အခ်ိဳ႕ ကို ေျမထု၊ေရထု၊သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာအရာ၀တၳဳမ်ားမွ စုပ္ယူသျဖင့္ ၎တို႔သည္ ေႏြးေထြးလာၾကသည္။ ထိုသို႔ ေႏြးလာမႈေၾကာင့္ ၎တို႔ထဲရွိစြမ္းအင္သည္ ျမင့္မားလႈပ္ရွားလာၿပီး အနီေအာက္ေရာင္ျခည္အသြင္ျဖင့္ ထြက္လာသည္။ ထိုသို႔ထြက္လာေသာ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ကို လူ႕ ႔မ်က္စီျဖင့္ မျမင္ႏုိင္ေသာ္လည္း အေႏြးဓာတ္အေနျဖင့္မူ သိရွိခံစားႏိုင္သည္။


ကမၻာ့ေျမျပင္ေရျပင္တို႔မွ ထြက္လာေသာ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္မ်ားကို ေလထုအတြင္းမွာရွိေသာ ဓာတ္ေငြ႔ အခ်ိဳ႕ က စုပ္ယူထိမ္းသိမ္းထားကာ ကမၻာကို ပူေႏြးေစသည္။ ထိုကဲ႔သို႕ စုပ္ယူထိမ္းသိမ္းၿပီး ကမၻာကို မပူေႏြးေစပါက ကမၻာ့အပူခ်ိန္သည္ ေရခဲအမွတ္ေအာက္ေရာက္ၿပီး ေအးခဲေနလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႔အေအးပိုင္းေဒသတြင္ ထိုကဲ႔သို႕ ဥပမာမ်ိဳးကို အတုဖန္တီးကာ သစ္ပင္စိုက္ခင္းမ်ားကို ရွင္သန္ေစသည္။ ဖန္လံုအိမ္၊ ပလက္စတစ္အိမ္မ်ားျဖင့္ အတုျပဳလုပ္ထြက္ေပၚလာေသာ အပူခ်ိန္ကို ထိမ္းထားၿပီး အပင္မ်ားကို ရွင္သန္ေစသည္။ ထိုအရာကို ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ ဟုေခၚသည္။


ကမၻာႀကီးကို ထိုသို႔ ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ျဖင့္ေႏြးေထြးေစၿပီး ေလထုတြင္းရွိေနေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားဟုေခၚသည္။ သဘာ၀အေလ်ာက္ရွိေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွာ အိုဇုန္း၊မီသိန္း၊ႏိုက္ထရပ္စ္ေအာက္ဆိုက္ဒ္ႏွင့္ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဒ္ တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲမွ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဒ္ သည္လူအမ်ား၏ မဆင္မျခင္သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေလထုထဲတြင္ ရွိသင့္သည့္ ပမာဏထက္ လြန္ကဲမ်ားျပားစြာ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ဓာတ္ေငြ႔သံသရာအရ သစ္ပင္တို႔သည္ ေလထုထဲက ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဒ္ကို စုပ္ယူၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ကို ျပန္ထုတ္ေပးသည္။ ၎တို႔ပ်က္သုန္းကာမွ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဒ္ကို ျပန္ထုတ္ေပးသည္။ သို႔ေပမဲ႔ လူတို႕၏ မဆင္မျခင္ သစ္ပင္ခုတ္လွဲ မႈမ်ားေၾကာင့္ ေလထုထဲတြင္ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဒ္သည္ ရွိသင့္သိထက္ ပိုမိုေနသည္။ ဒါျပင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေရနံ၊ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာမ်ားမွလည္း ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္မ်ားစြာထြက္ရွိၿပီး ေလထုထဲေရာက္ရွိသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွလည္း မီသိန္းႏွင့္ ႏိုက္ထရပ္စ္ေအာက္ဆိုက္ဒ္မ်ား မ်ားစြာ ပိုမိုလြန္ကဲစြာ ထြက္ရွိေနေသးသည္။


ကမၻာေပၚတြင္ ဖန္လံုဓါတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈတြင္ တ႐ုတ္၊အေမရိကန္ႏွင့္ ႐ု႐ွတို႔ၿပီးလွ်င္ အိႏၵိယသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ တန္ခ်ိန္သန္း ၁၃၀၀ မွ် ထုတ္လႊင့္၍ စတုတၳလိုက္လ်က္ရွိသည္။ ထုိေၾကာင့္ ထိုကိစၥမ်ားကို ထိမ္းသိမ္းရန္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးခဲ႔၊ ေဆြးေႏြးဆဲ လုပ္ေနၾကသည္။


ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔၏ တစ္ခုျဖစ္ေသာ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႔သည္ ႏြားႏွင့္ သိုးဆိတ္စေသာ သတၱ၀ါမ်ား ေလခ်ဥ္တက္ရာမွလည္း ထြက္ေပၚလာသည္။ ထိုသို႔ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ထြက္ေသာ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ပမာဏသည္ စုစုေပါင္း ပမာဏ၏ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် ရွိေၾကာင္းသိရ၍ ကား၊ရထားစေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားမွ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထြက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေမြးျမဴေရးမွထြက္ေသာ ဓာတ္ေငြ႔ကို တြက္ခ်က္ရာ၌ တိရစာၦန္မ်ားမွတိုက္႐ိုက္ထြက္ေသာ ဓာတ္ေငြ႔အျပင္ ေမြးျမဴေရးၿခံရွင္းလင္းျခင္း၊ အစာထုတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေတာခုတ္ျခင္း ႏွင့္ အေအးခံ၊ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း အစရွိသျဖင့္ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဒ္ႏွင့္ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႔ထြက္ရွိျခင္း အဆင့္ဆင့္တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္သည္။


ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးသည္ ရွိသင့္သည့္ အပူခ်ိန္ထက္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးျမွင့္ပူလာၿပီး ကမၻာ့ပူေႏြးမႈျဖစ္စဥ္သည္ ႏိုင္ငံအားလံုးသို႕ ႐ုိက္ခက္လ်က္ရွိေနသည္။ ျဖစ္စဥ္အားလံုးသည္ လူသားမ်ား၏ မဆင္မျခင္အသံုးလြန္ကဲမႈမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သျဖင့္ လူသားမ်ားအေနနဲ႔ လူသားအခ်င္းခ်င္း အသိေပး ေျပာၾကားပညာေပး၍ တက္ႏိုင္သမွ် ကမၻာၾကီးကို ၀ိုင္း၀န္းျပင္ဆင္ဖို႔ လိုလာပါသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ႏိုင္ငံျခင္းသာ မက ႏိုင္ငံေပါင္းစံု ၊ အဖြဲ႔စည္းေပါင္းစံုပါက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေနထိုင္ေသာ ၿဂိဳဟ္ျပာႀကီးကို ထိမ္းသိမ္းၾကပါလို႕ ဤေဆာင္းပါျဖင့္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။


ေလးစားစြာျဖင့္....
ဖိုးသူေတာ္
၃.၃.၂၀၁၀

Photo source : Internet
Related Video Link :
NASA Climate Report on Global Warming
Global Warming 101
Lord Monckton: Global Warming big scientific fad