Sunday, December 27, 2009

The Review of 2009The Review of 2009


2009 ခုႏွစ္ဟာလည္း သူလို ကိုယ္လို ကုန္ဆံုးျပီး ႏွစ္သစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ႔ 2010 ကိုခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားအားလံုးဟာလဲ ႏွစ္တစ္ခု ျပီး တစ္ခုေျပာင္းတာကို တစ္ခုတ္တစ္ရ ေတာ့ ၾကိဳဆိုတက္ခဲ႔ၾကသည္္။ 2009 ခုႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခ်ိဳ႕ နဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခ်ိဳ႕ကို ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြခဲ႔ရပါသည္္။ 2009 ခုႏွစ္ဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ဆန္းသစ္မႈေတြနဲ႔ ထိေရာက္မႈေတြ အစပ်ိဳးေပးခဲ႕တဲ႔ ႏွစ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္္။ 2009 ႏွစ္မွာ 2008 ခုႏွစ္ နာဂစ္ ကိစၥ လုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ မတူတဲ႔ တျခားေသာ ကိစၥ လုပ္ေဆာင္မႈအေတာ္မ်ားမ်ားလဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ႔သည္္။ အမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံရမႈအပိုင္းမွာလဲ အေျပာင္းအလဲ သဖြယ္ ဆက္ဆံခဲ႔ရမႈမ်ားရွိခဲ႔သည္္။


2009 ခုႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္သာမကပဲ ကၽြန္ေတာ့္ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ အားလံုးေသာ အမ်ားသူငါ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားပါ ထူးျခားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ႔ပါသည္္။ ထူးျခားေသာ အျဖစ္အပ်က္ဆိုသည္မွာ အရင္က မျဖစ္ခဲ႔ဘူးေသာ အေျခအေန အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံု ျဖစ္ခဲ႔ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္၊ ကၽြန္ေတာ့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိေသာလူမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ဘေလာ့ဂ္ေရးသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား စသျဖင့္ သူတို႔လည္း ထူးျခားေသာ အရာမ်ားနဲ႔ ၾကံဳဆံုခဲ႔ရေပလိမ့္မည္။


2009 ခုႏွစ္တြင္ ဘေလာ့ဂါတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဘေလာ့ဂ္ မ်ားစြာ ဖတ္ျဖစ္ခဲ႔သည္။ အဖတ္မ်ားဆံုး ဘေလာ့ဂ္မ်ားမွာ မိမိဘေလာ့ဂ္၏ ဘေလာ့ဂ္လစ္ထဲတြင္ ရွိေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ား၊ ရီဒါျဖင့္ ဖတ္ေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ား၊ သတင္းဘေလာ့ဂ္မ်ား၊ လင့္က္ ရွယ္ယာျဖင့္ သိေသာ ၀က္ဆိုဒ္ ဘေလာ့ဂ္မ်ား အစရွိသျဖင့္ျဖစ္သည္။ ဘေလာ့ဂ္မ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးသားခ်င္းျဖစ္သည္။ သို႔ေပမဲ႔ အခ်ိဳ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ဖတ္သူအတြက္ လိုအပ္ေသာ အသိသုတ ကိုရေစသည္။


2009 ႏွစ္ကုန္ပိုင္း လမ်ားမွာေတာ့ ဘေလာ့ဂ္ေရးသူ လူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအိုင္တီေလာက မွ လူမ်ားအေန ျဖင့္ အင္တာနက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဆီမင္နာမ်ား၊ ၀က္ဘ္ေရွာ့မ်ား၊ သုတနည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပြဲမ်ား၊ စုေ၀းေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထိုျပင္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ တက္ႏိုင္သေလာက္ စုစည္း၍ ပရိဟိတလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိလာခဲ႔သည္။ 2009 ခုႏွစ္တြင္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ လူမႈေရး ပရဟိတ မ်ားဘက္ပါ ပိုမို အေလးထားစိတ္၀င္စားကာ ေဆာင္ရြက္လာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။


2009 ခုႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အသင္းအပင္းကိစၥမ်ားအျပင္ လူမႈေရး ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားကို တစိုက္မက္မက္လုပ္ေဆာင္လာခဲ႔ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ပိုင္းေရးေသာ ဘေလာ့ဂ္ပိုစ့္မ်ားတြင္ လူမႈေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ပို႔စ္မ်ား ကို ေတြ႔ႏိုင္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျဖင့္ မလုပ္ႏိုင္ေသာ ဤမြန္ျမတ္ေသာ ပရဟိတလူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ားသူငွာစုေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ သိေစျခင္းအက်ိဳးငွာ ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္႐ံုသာမက လုပ္ခဲ႔သမွ်ကိုလည္း ေသခ်ာေရးသားေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။


2009 ခုႏွစ္မွာထက္ စာရင္ လာမဲ႔ 2010 ခုႏွစ္မွာ ဘေလာ့ဂ္ေတာ္ေတာ္မ်ား၏ ဘေလာ့ပိုစ့္မ်ားသည္ ပိုစ့္တစ္ခု တြင္ အရွည္ၾကီးမ်ား ျဖစ္မေနပဲ တိုတိုနဲ႔ ရွင္းရွင္းသာ ေရးသားလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ ဘေလာ့ဂ္ေရးသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားသည္လဲ ဘေလာ့ဂ္ဂင္း ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု သာမကပဲ Facebook ကဲ႔သို႔ေသာ လူမႈဆက္သြယ္ေရး ၀က္ဆိုဒ္မ်ား ပိုမိုအသံုးျပဳလာမည္ျဖစ္သည္။ Twitter လိုမ်ိဳး မိုက္ခရိုဘေလာ့ဂ္ဂင္း မ်ားလည္း ဒီထက္မက သံုးစြဲလာႏိုင္ေသာ အလားအလာရွိပါသည္။ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈမ်ားနဲ႔ သတင္းနဲ႔နည္းပညာ အခ်က္အလက္မ်ား သံုးစြဲမႈမ်ားလည္း 2010 တြင္ ပိုမိုတြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္ေသာ လူမႈဆက္သြယ္ေရးမ်ား ပိုမိုလုပ္ကိုင္လာႏိုင္ျပီး ထိေရာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာျပန္႔ပြားေစေရး အသံုးခ်မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈပရဟိတ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းမ်ားဟု ယူဆရပါသည္။


ႏွစ္သစ္ကို အၿမဲတမ္းၾကိဳဆိုေသာ


ဖိုးသူေတာ္

၂၃ နာရီ ၅၀ မိနစ္

တနဂၤေႏြေန႔


Photo source : Internet

Monday, December 14, 2009

သုခရိပ္ၿမံဳသို႔ ဒုတိယအေခါက္

သုခရိပ္ၿမံဳသို႔ ဒုတိယအေခါက္

၁၃.၁၂.၂၀၀၉ တနဂၤေႏြေန႔

မနက္ ၉ နာရီ ၁၀ မိနစ္ခန္႔။
ဖုန္းလာသည္ဟုလာေျပာေသာေၾကာင့္ အိပ္ယာထဲမွ လူးလဲထကာသြားကိုင္ရပါသည္။ သူငယ္ခ်င္းမေလးတစ္ဦး ဆက္တာျဖစ္ျပီး ဒီေန႔ သုခရိပ္ၿမံဳေဂဟာသြားဖို႔ လွမ္းခ်ိန္းျခင္းျဖစ္ျပီး ေနာက္သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ ကိုပါ အေၾကာင္းၾကားခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။ အင္း အင္း ေျပာလိုက္မယ္ေျပာျပီး အိပ္ယာထဲ ျပန္ေခြလိုက္တာ မနက္ ၁၀ နာရီ ခြဲေက်ာ္မွ ႏိုးသည္။ း) ထို႔ေနာက္ ျပင္ဆင္စရာရွိတာမ်ား ျပင္ဆင္ျပီး ေသာအခါ ၁၁ နာရီ ထိုးေနျပီျဖစ္သည္။ မည္သူ႔မွ် မခ်ိန္းရေသး။ အေရးထဲ ဗိုက္ထဲကလည္း ညက စားထားေသာ အခ်ဥ္မ်ားႏွင့္ ထမင္းေၾကာ္မ်ားက ဆႏၵျပသျဖင့္ သည္ကိစၥလည္း ရွင္းလိုက္ရေသးသည္။ ခဏေနေတာ့ ဖုန္းတစ္ခါလာသည္။ ခ်ိန္းရမည့္သူငယ္ခ်င္းက ေသခ်ာမသိ၍ လွမ္းဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေတာ္ပဲျဖစ္သြား၍ သူ႔အား ဆံုမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာအား ေျပာလိုက္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္ျပီး ခ်ိန္းဆိုရမည့္လူမ်ားကို ဆက္ခ်ိန္းပါသည္။ အားလံုးျပီးစီး၍ နာရီၾကည့္လိုက္ေတာ့ ၁၂ အတိထိုးေနျပီ။ ကိုယ္ကခ်ိန္းထားတာ ၁၂ ခြဲ။ ေလယာဥ္ပ်ံလို ျမန္ေသာ ကားျဖင့္ ခ်ိန္းထားေသာ ေနရာကို ေရာက္ေအာင္သြားရပါသည္။

တကယ္ေတာ့ ဒီေန႔သြားမည့္ကိစၥကို စီစဥ္ထားသည္မွာ လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၁ ပတ္ခန္႔ကတည္းကျဖစ္သည္။ ေစတနာရွင္တစ္ဦးမွ လွဴဒါန္းေသာေငြ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္တို႔ လွဴဒါန္းေသာ ေငြ၊ ကေလးေဆာ့စရာ ပစၥည္းမ်ား အားလံုးစီစဥ္ထားသည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားအား ယူေဆာင္ျပီးထြက္ခဲ႔ရာ ခ်ိန္းဆိုထားေသာေနရာကို ၁၂ ခြဲျပီး ၅ မိနစ္တြင္ေရာက္ပါသည္။ က်န္ေသာသူမ်ား မေရာက္ေသးေသာေၾကာင့္ ေအးေအးပင္ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ထပ္ေသာက္ျပီး ေစာင့္ေနပါသည္။ ဗိုက္က ဆာေနေသာ္လည္း အစားတစ္ခုခု စားလိုက္၍ လမ္းမွာ ဒုကၡေရာက္မည္ဆိုေသာေၾကာင့္ သည္းခံေနရသည္။ ခ်ိန္းေသာသူမ်ားလည္း ေရာက္လို႔လာျပီ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း မခံႏိုင္သည့္ အဆံုး ေန႔လည္စာကို ေကာက္ညွင္းေပါင္းေလး တစ္ပြဲ စားလိုက္ျပီး တင္းတိမ္လိုက္သည္။

ထိုေနာက္ သုခရိပ္ၿမံဳေဂဟာသို႔ ထြက္လာခဲ႔ရာ ေန႔လည္ ၂ နာရီေက်ာ္ေလာက္တြင္ေရာက္ပါသည္။ ေဂဟာေရာက္ေရာက္ျခင္း သူနာျပဳဆရာမၾကီးႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာက္လာျပီးျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ ယမန္ေန႔က ဖုန္းၾကိဳဆက္ထားေသာေၾကာင့္ ဆရာမ ေဒါက္တာ ထားထား (စုထား) ကၽြန္ေတာ့္တို႔ကို ေစာင့္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၁ နာရီေက်ာ္ေလာက္ေရာက္မည္ေျပာထားျပီး ၂ နာရီေက်ာ္မွာ ေရာက္လာသျဖင့္ ဆရာမ စုထား ျပန္သြားပါသည္။ ဆရာမ စုထားအား လြန္စြာပင္ အားနာမိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ထင္မွတ္မထားတဲ႔ ၾကန္႔ၾကာမႈေလးမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ဆရာမၾကီးႏွင့္ စကားစျမည္အနည္းငယ္ေျပာ၍ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္ျပီး ကေလးမ်ား တီဗီၾကည့္ေနရာ ေနရာလို႔ သြား၍ ေဆာ့စရာပစၥည္းမ်ား သၾကားလံုးႏွင့္ ပီေကမ်ား သြားေရာက္ေပးအပ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသင့္ယူလာေသာ ေဆာ့စရာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား ႏွင့္အတူတူ ေဆာ့ကစားၾကပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ လြန္စြာေပ်ာ္ရႊင္၍ စိတ္ပါလက္ပါ ေဆာ့ႏိုင္ပါသည္။ အဖြဲ သံုးဖြဲ႔ ခြဲ၍ ေဆာ့ေစရာ ႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕အား ဆုေပးသည့္ စနစ္က်င့္သံုးပါသည္။ ကံအားေလ်ာ္စြာ ကၽြန္ေတာ္ တာ၀န္ယူေသာအဖြဲ႕ ေနာက္ဆံုးရသြားပါသည္။

ထိုသို႔ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆာ့ကစားျခင္း ျပီးဆံုး၍ ကေလးမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀ိုင္းထိုင္ျပီး ပါဆယ္ဂိမ္းေဆာ့ၾကပါသည္။ ထိုကစားနည္းမွာ သူတို႔အားလြန္စြာ ေပ်ာ္ရႊင္ေစပါသည္။ ပါဆယ္ဂိမ္း ထံုးစံအတိုင္း သီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္ဖြင့္ျပီး သီခ်င္းရပ္ေသာအခါ ပါဆယ္ၾကသည့္သူသည္အားလံုး ခိုင္းရာ လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဆာ့သည္အခါ ပါဆယ္ၾကသြားေသာ ကေလးမ်ားသည္ သူတို႕ခ်င္းခ်င္း လုပ္ခိုင္းေသာ ဟာမ်ိဳးကို ေသခ်ာ မရွက္ပဲ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေမ်ာက္က ကျခင္း၊ ပဲျပဳတ္ေရာင္းခိုင္းျခင္း အစရွိသျဖင့္ ျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ခန္႔ အရြယ္ ကေလးမေလးတစ္ဦးဆိုလွ်င္ အမ်ားက သီခ်င္းဆိုခိုင္းေသာေၾကာင့္ သီခ်င္းဆိုရာ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း၏ အျပစ္မျမင္ပါဘူး ခ်စ္ခ်င္တာပဲ သိတယ္ ဆိုသည့္ သီခ်င္းအား ေသခ်ာပိုင္ႏိုင္စြာ တစ္ပုဒ္လံုး သီဆိုသြားသည္ကို အံ႔ဩဖြယ္ ေတြ႔ရပါသည္။ ပါဆယ္ၾကသူမ်ားအား ခိုင္းတာလုပ္ျပီးသြားေသာအခါ သၾကားလံုးႏွင့္ ပီေကမ်ား ေပးပါသည္။

ထိုသို႔ ေဆာ့ကစားျပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔လည္း ျပန္ခ်ိန္က်ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ျပန္ဖို႔ ျပင္ရပါသည္။ ကေလးမ်ား ဖြထားေသာ သၾကားလံုးခြံမ်ား၊ ပလက္စတစ္အိပ္မ်ား၊ အမိႈက္မ်ားကို ရွင္းလင္းရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ ခင္မင္၍ ကိုယ့္အား ဖက္တြယ္ထားၾကသည္။ မနည္းကို ေခ်ာ့ေမာ့၍ ထားခဲ႔ရပါသည္။ ေနာက္အခါမ်ား လာခဲ႔ပါမယ္ဟု ေျပာခဲ႔ရပါသည္။ သူတို႔က ေနာက္တစ္ခါလာရင္ ပီေက ၀ယ္ခဲ႔ဟု အထပ္ထပ္မွာပါသည္။ေနာက္တစ္ေခါက္ဆိုလွ်င္ ပီေက ( ေခ်ာကလက္သၾကားလံုး) မ်ားမ်ား ၀ယ္သြားမည္ဟု စိတ္ကူးမိပါသည္။

ညေန ေလးနာရီေက်ာ္တြင္ ေဂဟာမွျပန္ရာ ငါးနာရီေက်ာ္ခန္႔တြင္ ေနရပ္သို႔ ေအးေဆးစြာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိပါသည္။ ဤသို႔ ေရာဂါေ၀ဒနာ ရွိေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား စိတ္ဓါတ္ေရးရာ အနည္းငယ္တက္လာေစရန္ သူတို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ထိေတြ႕၍ ေဆာ့ကစား (၀ါ) စကားပံုျပင္အစရွိသည္တို႔ ေျပာဆိုျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ သက္သာေစႏိုင္သည္ဟု ေျပာလို႔ရပါသည္။ သူတို႔သည္လည္း လာေသာသူမ်ားအား မ်ားစြာ ခင္တြင္ပံုရပါသည္။ ေဂဟာတြင္ HIV ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံ ကေလးငယ္ေပါင္း အသက္ ၁ ႏွစ္မွ ၁၅ ထိ စုစုေပါင္း ၄၅ ေယာက္ရွိပါသည္။ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ဒီမွာ သြား၍ ဖတ္ႏိုင္ျပီး ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

မိမိတို႔ တက္ႏိုင္ေသာအင္အားျဖင့္ မိမိတို႔ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရွိေသာ ခ်ိဳ႕တဲ႔ ကေလးငယ္မ်ား၊ HIV ကူးစက္ခံကေလးငယ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ ေစတနာသဒၵါတရား ထားႏိုင္ၾကပါေစဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

ေအာက္တြင္ ဓါတ္ပံုအနည္းငယ္အား ေဖာ္ျပထားပါမည္။ ကူးယူသံုးစြဲလိုပါက ၾကိဳတင္အေၾကာင္းပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ကေလးမ်ားအား သၾကားလံုးႏွင့္ ပီေကမ်ား ေပးေနစဥ္ (ေနာက္က မတ္တက္ရပ္ေနတဲ႔ ကေလးမ ၂ ေယာက္လည္း စားခ်င္လို႔ထင္ပါတယ္။ လွမ္းၾကည့္ေနတယ္ :P )


ကေလးမ်ားအတြက္ ေဆာ့စရာႏွင့္ စတစ္ကာ ပံုေလးမ်ား


ကာတြန္းစတစ္ကာမ်ား


ပစၥည္းမ်ား ေပးရန္ ျပင္ဆင္ေနပံု

ေဆာ့စရာပစၥည္းမ်ားေပးေနစဥ္

ကေလးမ်ား ေျပာေနသည္ကို နားေထာင္ေနစဥ္


အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္....

ဖိုးသူေတာ္


၁၄.၁၂.၂၀၀၉

၂ နာရီ ၃၀ မိနစ္

Thursday, December 10, 2009

Barcamp Yangon သတင္းမီဒီယာ ရွင္းလင္းပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ျပီးစီး

Barcamp Yangon !!

Barcamp Yangon နဲ႔ပတ္သတ္လို႔ စာနယ္ဇင္းမ်ားသို႔ ရွင္းလင္းပြဲကို ဒီေန႔ ( 10-Dec-2009) ၾကာသပေတးေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီမွာ တာေမြအ၀ိုင္းထိပ္မွာရွိတဲ႔ Moon bakery မွာျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ အဲ႔ဒီပြဲကို 7 DaysInternetMyanamr Post၊ ျပည္ျမန္မာ၊ အလင္းတန္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းမ္၊ ျမန္မာတိုင္းမ္၊ Time to TimeKnowledge bridgeFlower NewsPC Magazine စတဲ႔ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ လာေရာက္သတင္းယူ ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

ဒီရွင္းလင္းပြဲမွာ ကိုေဇာ္ေဇာ္မ်ိဳးလြင္က အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ျပီး Public Relation Team မွ မထိုက္ထိုက္ေအာင္က Barcamp မ်ားျဖစ္ေပၚလာပံု၊ Barcamp မ်ားရဲ႕ သေဘာသဘာ၀မ်ားကို Website မ်ားကို ကိုးကားျပီး ရွင္းလင္းျပသခဲ႔ပါတယ္။ ကိုေဇသီဟမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔ Barcamp မ်ားကို ေထာက္ပံ႔ေပးျခင္းျဖင့္ Barcamp လာေရာက္သူ ပရိတ္သက္မ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စသည္ျဖင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ လုပ္ငန္းရွင္၊ ပညာရွင္၊ ၀ါသနာရွင္လူငယ္မ်ားအားလံုးကို ဘယ္လိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ သလဲဆိုတာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ ကိုသက္ထူး@မ်က္လံုး ကေတာ့ Barcamp Yangon မွာက်င္းပျပဳလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ႔ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ႔ ျဖည့္စြတ္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ကိုေက်ာ္ေဇယ်မွ ျဖည့္စြတ္ရွင္းလင္းခ႔ဲျပီး စာနယ္ဇင္းမ်ားမွ သိလိုတဲ႔ အခ်က္မ်ားကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔သားအားလံုးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ႔ပါတယ္။ ရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာပဲ Facebook ႏွင့္ Twitter (www.Twitter.com/barcampyangon) မ်ားမွလည္း Live update မ်ား တင္ဆက္ေပးခဲ႔ပါတယ္။

Barcamp ကို Barcamp Bangkok, Barcamp KL စသည္ျဖင့္ က်င္းပတဲ႔ ျမိဳ႕အမည္နဲ႔ တြဲျပီး မွတ္တမ္းတင္ေလ့ရွိပါတယ္။ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ Singapore, Malaysia, Kazakhtan, Thiland, India , Vientam ႏိုင္ငံတို႔မွာရွိတဲ႔ ျမိဳ႕အသီးသီးမွာ Barcamp တစ္ၾကိမ္ထက္မနည္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ India ဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ ျမိဳ႕ အသီးသီးမွာ Barcamp ၂၇ ၾကိမ္ေလာက္ ျပဳလုပ္က်င္းပႏိုင္ခဲ႔တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

အျခားေသာ Africa ႏိုင္ငံမ်ား၊ Arab ႏိုင္ငံမ်ား၊ Ameraica ႏိုင္ငံမ်ား၊ Europe ႏိုင္ငံမ်ားမွာရွိတဲ႔ ျမိဳ႕အသီးသီးမွာလည္း Barcamp မ်ား အၾကိမ္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္က်င္းပ ႏိုင္ခဲ႔ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္ျပီး က်င္းပျပဳလုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ႔ ႏိုင္ငံေတြ ျမိဳ႕ေတြလည္း အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။

Barcamp Yangon ပြဲကို ၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃၊ ၂၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ Myanmar Info-Tech တြင္ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ျပီး ၎ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ MCPA မွဦးေဆာင္ျပီး Frellance လူငယ္အိုင္တီသမားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထပ္မံ၍ ပူေပါင္းပါ၀င္လိုတဲ႔ အိုင္တီသမားမ်ား ၊ Volunteer မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ BarcampYangon ဟာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ က်င္းပမဲ႔ Barcamp တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ Barcamp Yangon မွာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာရွိတဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္၊ ပညာရွင္၊ ၀ါသနာရွင္မ်ားကို စုစည္းျပီး ကိုယ့္ရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳ၊ နည္းပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ အၾကံဉာဏ္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္စုစည္းႏိုင္ဖို႔၊ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကဖို႔ အတြက္ Open Environment တစ္ခု ဖန္တီးေပးဖို႔ ရည္ရြယ္က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Barcamp Yangon မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အသိဉာဏ္ဗဟုသုတေတြကို လြတ္လပ္ပြင္းလင္းစြာ ဖလွယ္ၾကဖို႕၊ ျပန္က်ဲေနတဲ႔ Idea ေတြကို ၀ါသနာတူ ၊ စိတ္တူ၊ ကိုယ္တူသူမ်ားနဲ႔ စုစည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ၾကဖို႔ အဓီက ရည္ရြယ္က်င္းပသြားမွာပါ။ Barcamp Yangon မွာ ဘယ္နယ္ပယ္၊ ဘယ္ဘာသာရပ္ေတြကို အဓိက ေဆြးေႏြးၾကမယ္ဆိုတာ တက္ေရာက္တဲ႔ ပရိတ္သက္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ၾကပါလိမ္႔မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပရိတ္သတ္ကို အခ်ိန္၊ ေနရာ ၊ စသည္ျဖင့္ organize လုပ္ေပးတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာရပ္မ်ိဳးစံုမွာ အားလံုးရဲ႕ ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ၊ သရုပ္ျပမႈ ၊ အျပန္အလွန္ထိေတြ႕မႈကေန အက်ိဳးရလာဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာမယ္လို႔ ယံုၾကည္ယူဆပါတယ္။

Barcamp Yangon အတြက္ Logo ျပိဳင္ပြဲေလး တစ္ခုကိုလည္း ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ျပီး အေရြးခ်ယ္ခံရတဲ႕ ဒီဇိုင္းဆုအတြက္ ေငြးသားထက္ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္တစ္ခု ခ်ီးျမွင့္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ Logo ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားျပီး Web Development Team မွ ကိုထူးေတဇာ tayzar44@gmail.com ထံကို ေပးပို႔သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားႏိုင္ငံေတြျမိဳ႕ေတြမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ Barcamp ေတြရဲ႕ Logo ေတြကို http://Barcamp.org.LogoGallery မွာ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

လူဦးေရ အေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ စီစဥ္စရာမ်ားရွိတဲ႔အတြက္ ပါ၀င္လိုသူမ်ား၊ တက္ေရာက္လိုသူမ်ား အေနနဲ႔ www.barcampyangon.org မွာ ၾကိဳတင္ Register ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ Lucky Draw အစီအစဥ္မ်ား၊ Gift Pack မ်ား ေပးသြားမဲ႔ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္သလို ထည့္သြင္းေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နည္းပညာ၊ အေတြ႕အၾကံဳ၊ အၾကံဉာဏ္မ်ားကို ဖလွယ္ဖို႔ စိတ္၀င္စားသူအားလံုး Barcamp Yangon မွာ ဆံုၾကဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ဖိုးသူေတာ္ ( ၁၀.၁၂.၂၀၀၉)
Related Post: ကိုေက်ာ္ေဇယ်မင္းယြန္းသစ္

Sunday, December 6, 2009

ႏို၀င္ဘာျပီး ေနာက္တစ္လ

ႏို၀င္ဘာျပီး ေနာက္တစ္လ

ေဟ့...ဒီမွာ

ႏို၀င္ဘာျပီး ေနာက္တစ္လ
မင္းကို နာမည္မေခၚခ်င္လို႔
ဒီလိုေခၚတယ္....။

ဘာလို႔လဲ...မင္းဟာ...
မင္းဟာ မင္းကို ေခၚဖို႔ မပီသလို႔ပဲ
အရင္က မင္းက ႏွင္းမႈံေ၀ေ၀နဲ႕
ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း॥

ခုေတာ့ မင္းက॥
မင္းတာ၀န္ မေၾကသလိုလို...

မဆိုင္သလိုလိုနဲ႔...
ငါ႔တို႕ကို ပူေလာင္မႈေတြေပးေလရဲ႕...

ႏို၀င္ဘာျပီး ေနာက္တစ္လေရ॥
မင္းရဲ႕အရင္လို အစြမ္းေတြျပန္ျပပါကြာ॥
ငါတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္ဆိုေပမဲ႔॥
မင္းအစြမ္းမင္းျပပါ॥
ငါတို႔လည္း ထိမ္းပါမယ္॥

ႏို၀င္ဘာျပီး ေနာက္တစ္လေရ...
တကယ္ေတာ့ မင္းရွိတဲ႔လဟာ
ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ႔ လပါကြာ....
ႏွစ္သစ္ကို ေရာက္ဖို႔
မင္းဆီ အရင္လာရတာပါ...။

ႏို၀င္ဘာျပီး ေနာက္တစ္လေရ...
ငါ တကယ္ေအးစက္မႈအျပင္
မင္းရဲ႕ အရသာကိုပါခံစားမိရင္
မင္းကို နာမည္အရင္းျပန္ေခၚပါမယ္

ခုေတာ့...
ႏို၀င္ဘာျပီး ေနာက္တစ္လေရ...

ဖိုးသူေတာ္
(၆.၁၂.၂၀၀၉)
၂ နာရီ ၄၅ မိနစ္

Saturday, December 5, 2009

ဖိုးသူေတာ္ မရွင္းခ်င္ပဲ ရွင္းရသည္..

ဖိုးသူေတာ္ မရွင္းခ်င္ပဲ ရွင္းရသည္..

ဒီေန႔ မနက္ ရံုးေရာက္ကတည္းက တစ္ေန႔ကုန္ ရံုးမွာပဲ ေနေနတာ။ ဘယ္မွ လည္းသြားဖို႔ စိတ္ကူးမရွိဘူး။ ညေနက်ေတာ့ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ေခၚတာနဲ႔ ေစ်း၀ယ္စင္တာ တစ္ခုမွာလိုအပ္တာေလးေတြ ေစ်း၀ယ္ျပီး ျပန္လာတယ္။ ခဏေနေတာ့ အြန္လိုင္းေပၚတက္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္အမ်ိဳးသမီး မီးဖြားခါနီးမို႔လို႔ ေဆးရံုသြားရမယ္ဆိုျပီး သြားလိုက္တယ္။ ကေလးမက ေတာ့ ဖြားခန္းထဲမွာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အျပင္တစ္ေနရာမွာေပါ့ေလ။

အဲ႔ဒါနဲ႔ အင္တာနက္ ၀င္သံုးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ ဘေလာ့ဂ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ကြန္႔မန္႔တစ္ခုေရာက္ေနတာနဲ႔ ဖတ္ၾကည့္လိုက္။ ကြန္႔မန္႔က ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

SmithEver has left a new comment on your post "ပင္လယ္အျပံဳး":

Dude, juz want to let ya know abt this post - http://chenaddy.blogspot.com/2009/12/blog-post_03.html.
I believe someone took ya nick intentionally.
'Coz u won't be such person who like to criticize with rude words।

သူေပးထားတဲ႔ လင့္က္မွာ ပါတဲ႔ ဟာကို သြားဖတ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အဲ႔ဒီဘေလာ့ဂ္ပိုင္ရွင္ဟာ အန္တီခ်မ္းဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ေရးထားေသာ သူ၏ ပါဆင္နယ္ ဘေလာ့ဂ္တစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အန္တီခ်မ္းဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို မသိဘူးတဲ႔အျပင္ မၾကားဘူးပါ။ ဘယ္မွာသိဘူးသလဲဆိုေတာ့ လြန္ခဲ႔တဲ႔ လ အနည္းငယ္က ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း(ညီမေလး) နန္းညီ က ကိုဖိုးသူေတာ္ နဲ႔ အန္တီခ်မ္း ဘယ္လိုျဖစ္ၾကတာလဲ ဘာလဲဆိုျပီး ေမးကာမွ ကၽြန္ေတာ္က ဘာလဲ ညီညီ ဘာျဖစ္တာတုန္း ဘယ္သူလဲ အန္တီခ်မ္းဆိုတာ ဆိုျပီး ေမးယူရပါတယ္။ သူက အဲ႔ဒီေတာ့ ဒီမွာ ဒီပို႔စ္ကို ဖတ္ၾကည့္ဆိုျပီး လင့္က္ တစ္ခု ေပးတယ္။ အဲ႔ဒါနဲ႔ သြားၾကည့္လိုက္ေတာ့ အန္တီခ်မ္းဆိုသူနဲ႔ ဖိုးသူေတာ္ ဆိုျပီး အမည္ခံထားသူ တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ ေရးထားတာေတြ ေတြ႔တယ္။ ေခါင္းစဥ္က ဖိုးသူေတာ္ႏွင့္ ဘာဆိုလား ဗ်ာ ေမ႔သြားျပီ။ သိခ်င္သူမ်ား ရွာေဖြဖတ္ၾကည့္။ အဲ႔မွာ ေရးထားေသာ ဖိုးသူေတာ္ အမည္ခံလူက ကၽြန္ေတာ္ ဖိုးသူေတာ္ နာမည္နဲ႔ အင္တာနက္ အြန္လိုင္း စာမ်က္ႏွာမွာ ဘေလာ့ဂ္ေရးမွန္း တျခား လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္မွန္း သိပံု မရေလာက္ပါဘူး။

သိသိ နဲ႔လုပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ အေနအထား ကိုယ္ နားလည္ေတာ့ဗ်ာ။ ဒီလို နာမည္တူ ကိစၥမ်ားက ျပင္ပ ပရင့္တက္ စာေပ မီဒီယာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားမွာပါ သူတို႔ခ်င္းခ်င္း လိုက္ရွင္းေနရတဲ႔ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ကဲ... အြန္လိုင္းဆိုေတာ့ ေသခ်ာ သံုးဖူးရင္သိေကာင္းမွာပဲ ဆိုျပီး ဘာမွ မလုပ္ပဲ ထားပါတယ္။ ခုလိုမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ့္ ဘေလာ့ဂ္ဖတ္ ပရိတ္သက္က ယုန္ထင္ေၾကာင္ထင္ ျဖစ္ျပီး အထင္လြဲမႈမ်ိဳးကို လံုး၀ လက္မခံႏိုင္ပါ။

အဲ႔ဒီေတာ့ ............
အန္တီခ်မ္းဆိုသူ၏ ဘေလာ့မွာ ေရးသားေနေသာ ဖိုးသူေတာ္။

ေနာက္ကၽြန္ေတာ္ Googling လုပ္ျပီး ရွာေဖြေတြ႔ေသာ ေနျပည္ေတာ္ေန အသက္ ငယ္ငယ္ေလး ရွိေသာ ဖိုးသူေတာ္။

က်န္ေသာ ကၽြန္ေတာ္ မသိေသးေသာ ဖိုးသူေတာ္မ်ား...

ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ၾကိဳက္သလို နာမည္ေပးခြင့္ ရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း သူမ်ား ေပးျပီးသားနာမည္ျဖစ္ပါက မတူေအာင္ ကိုယ့္အတြက္ ထူးျခားေသာ ၀ိေသသ တစ္ခု ထည့္ပါ။ အကယ္၍ ငါက ဒီနာမည္ေပးတာၾကာျပီ။ မင္းက ဘယ္တုန္းက ေပးထားလို႔ ဒါမ်ိဳးလည္း ဆိုတာေတာ့ ရွင္းခ်င္သပ ဆိုေသခ်ာ အတိအလင္း ရွင္းပါ။ ကၽြန္ေတာ္ရွင္းပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္ အြန္လိုင္းတြင္ဖိုးသူေတာ္ နာမည္နဲ႔ ဘေလာ့ဂ္ေရးျခင္း အျခားေသာ အြန္လိုင္းလႈပ္ရွားမႈ (activities) မ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ သိသူအေတာ္မ်ားမ်ား လည္း သိၾကပါသည္။

ဒီလို မ်ိဳးပို႔စ္ မေရးခ်င္ေသာ္လည္း ေနာက္မ်ား ဆိုလ်င္ ဒီထက္ပိုျပီး ယုန္ထင္ေၾကာင္ထင္ မခံႏိုင္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္က အြန္လိုင္းတြင္ profile သာမက Facebook တြင္လည္း ရာ ႏွင့္ခ်ီေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား တင္ထားေသာ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ က်န္ေသာသူမ်ား ဘာဆိုသည္ကို မသိပါ။ ကၽြန္ေတာ္ အခါအားေလ်ာ္စြာ Google အစရွိေသာ search engine မ်ားတြင္ ဖိုးသူေတာ္ကို ျမန္မာလို အဂၤလိပ္လို ရွာေဖြပါသည္။ အဲ႔သည္မွာ ကၽြန္ေတာ္ မဟုတ္ေသာ သူမ်ား အထက္တြင္ ေဖာ္ျပေသာ သူမ်ားကို ေတြ႔ရပါသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အြန္လိုင္းအင္တာနက္ဆိုသည္မွာ ေရးခ်င္ရာလုပ္ခ်င္ရာလုပ္လို႔ရသည္ဟုထင္ျမင္ ယူဆေနေသာ သူမ်ား အားလံုး သတိေပးလိုပါသည္။ အင္တာနက္ကို တန္ဖိုးရွိစြာ အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ေနေသာေၾကာင့္ က်န္ေသာ ကိစၥမ်ားကို သိပ္ ေခါင္းရႈပ္မခံႏိုင္ပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔ အေနျဖင့္ တနပ္စား တခါလုပ္ရံုဆိုလွ်င္ တျခားအမည္ ေျပာင္းလုပ္ပါ။ ဖိုးသူေတာ္နာမည္ မခံပါနဲ႔ ။ ဒီနာမည္ သံုးခ်င္လွ်င္လည္း ဖိုးသူေတာ္ (xxxxx) ဆိုျပီး ထပ္သံုးဖို႔ တိုက္တြန္းပါသည္။ အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ေနပါမည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ ဖိုးသူေတာ္ နာမည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ မဟုတ္ပဲ ထုတ္ေဖာ္ေရးသား ေျပာဆိုျခင္းမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္ မဟုတ္ပဲ တစ္စံုတစ္ရာ ပတ္သတ္မႈရွိလာေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ မည္ကဲ႔သို႔ ရွင္းရေတာ့မည္နည္။ ကၽြန္ေတာ္ရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ သို႔ေသာ အဲ႔ဒီအတြက္ အခ်ိန္မကုန္ခံလိုပါ။ ကၽြန္ေတာ္ အြန္လိုင္းတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာလည္း ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ သူမ်ား အားလံုးသိပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ အေၾကာင္းအက်ိဳး တစ္စံုတစ္ရာ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ တုိက္ရိုက္မပတ္သက္ပါက မေျဖရွင္းခ်င္ပါ။ အတက္ႏိုင္ဆံုး ေတာင္းပန္ပါသည္။ နာမည္တူ ကိစၥကို နည္းနည္းမ်ား ဂရုစိုက္ၾကပါ။ ကိုယ္က သေဘာက်လို႔ ေပးလိုက္ေပးမယ္ သူမ်ားက ဒီနာမည္သံုးျပီး ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေနသလဲ ဆိုတာ အင္တာနက္တြင္အလြယ္တကူ ရွာႏိုင္ပါသည္။

အန္တီခ်မ္းဆိုသူလည္း ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဖိုးသူေတာ္ ဆိုေသာ ဘေလာ့ဂ္ဂါတစ္ဦးဟု သိမည္ မထင္ပါ။ သိလွ်င္လည္း ကၽြန္ေတာ္သည္ သူ႔အား ကြန္႔မန္႔လာလာေရးေနေသာ ဖိုးသူေတာ္ ဟုထင္ပါမည္။ သူေပးေသာ ကြန္႔မန္႔၏ အီးေမးလ္ တြင္ေသခ်ာၾကည့္ပါ ကၽြန္ေတာ္ ၾကည့္လိုက္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ေမးလ္ လိပ္စာမဟုတ္ပါ။ နားလည္ သေဘာေပါက္ေစလိုပါသည္။

ဖိုးသူေတာ္ ကိစၥမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေစလိုပါသည္။ ေတာင္ေ၀ွးလဲရင္ ဖိုးသူေတာ္ထူႏိုင္သည္။ ဖိုးသူေတာ္ လဲပါက ေတာင္ေ၀ွးမထူႏိုင္ပါ။


အားလံုး မုဒိတာပြား နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ကၽြန္ေတာ့္ အသိမိတ္ေဆြအမ်ား သူငယ္ခ်င္းမ်ားေခၚေသာ ဒါ့အျပင္ မသိေသးသူမ်ား ထပ္မိသိရန္ ကၽြန္ေတာ္ အမည္မ်ား ေရးေပးပါမည္...

ဖိုးသူေတာ္ ၊ သူေတာ္လိမ္ ၊ ကီးစိန္

သင္တို႔အားလံုး၏

ဖိုးသူေတာ္ (၅.၁၂.၂၀၀၉)
Myanmar Blogger Society
၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္