Sunday, December 27, 2009

The Review of 2009The Review of 2009


2009 ခုႏွစ္ဟာလည္း သူလို ကိုယ္လို ကုန္ဆံုးျပီး ႏွစ္သစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ႔ 2010 ကိုခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားအားလံုးဟာလဲ ႏွစ္တစ္ခု ျပီး တစ္ခုေျပာင္းတာကို တစ္ခုတ္တစ္ရ ေတာ့ ၾကိဳဆိုတက္ခဲ႔ၾကသည္္။ 2009 ခုႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခ်ိဳ႕ နဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခ်ိဳ႕ကို ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြခဲ႔ရပါသည္္။ 2009 ခုႏွစ္ဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ဆန္းသစ္မႈေတြနဲ႔ ထိေရာက္မႈေတြ အစပ်ိဳးေပးခဲ႕တဲ႔ ႏွစ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္္။ 2009 ႏွစ္မွာ 2008 ခုႏွစ္ နာဂစ္ ကိစၥ လုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ မတူတဲ႔ တျခားေသာ ကိစၥ လုပ္ေဆာင္မႈအေတာ္မ်ားမ်ားလဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ႔သည္္။ အမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံရမႈအပိုင္းမွာလဲ အေျပာင္းအလဲ သဖြယ္ ဆက္ဆံခဲ႔ရမႈမ်ားရွိခဲ႔သည္္။


2009 ခုႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္သာမကပဲ ကၽြန္ေတာ့္ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ အားလံုးေသာ အမ်ားသူငါ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားပါ ထူးျခားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ႔ပါသည္္။ ထူးျခားေသာ အျဖစ္အပ်က္ဆိုသည္မွာ အရင္က မျဖစ္ခဲ႔ဘူးေသာ အေျခအေန အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံု ျဖစ္ခဲ႔ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္၊ ကၽြန္ေတာ့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိေသာလူမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ဘေလာ့ဂ္ေရးသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား စသျဖင့္ သူတို႔လည္း ထူးျခားေသာ အရာမ်ားနဲ႔ ၾကံဳဆံုခဲ႔ရေပလိမ့္မည္။


2009 ခုႏွစ္တြင္ ဘေလာ့ဂါတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဘေလာ့ဂ္ မ်ားစြာ ဖတ္ျဖစ္ခဲ႔သည္။ အဖတ္မ်ားဆံုး ဘေလာ့ဂ္မ်ားမွာ မိမိဘေလာ့ဂ္၏ ဘေလာ့ဂ္လစ္ထဲတြင္ ရွိေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ား၊ ရီဒါျဖင့္ ဖတ္ေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ား၊ သတင္းဘေလာ့ဂ္မ်ား၊ လင့္က္ ရွယ္ယာျဖင့္ သိေသာ ၀က္ဆိုဒ္ ဘေလာ့ဂ္မ်ား အစရွိသျဖင့္ျဖစ္သည္။ ဘေလာ့ဂ္မ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးသားခ်င္းျဖစ္သည္။ သို႔ေပမဲ႔ အခ်ိဳ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ဖတ္သူအတြက္ လိုအပ္ေသာ အသိသုတ ကိုရေစသည္။


2009 ႏွစ္ကုန္ပိုင္း လမ်ားမွာေတာ့ ဘေလာ့ဂ္ေရးသူ လူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအိုင္တီေလာက မွ လူမ်ားအေန ျဖင့္ အင္တာနက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဆီမင္နာမ်ား၊ ၀က္ဘ္ေရွာ့မ်ား၊ သုတနည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပြဲမ်ား၊ စုေ၀းေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထိုျပင္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ တက္ႏိုင္သေလာက္ စုစည္း၍ ပရိဟိတလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိလာခဲ႔သည္။ 2009 ခုႏွစ္တြင္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ လူမႈေရး ပရဟိတ မ်ားဘက္ပါ ပိုမို အေလးထားစိတ္၀င္စားကာ ေဆာင္ရြက္လာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။


2009 ခုႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အသင္းအပင္းကိစၥမ်ားအျပင္ လူမႈေရး ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားကို တစိုက္မက္မက္လုပ္ေဆာင္လာခဲ႔ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ပိုင္းေရးေသာ ဘေလာ့ဂ္ပိုစ့္မ်ားတြင္ လူမႈေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ပို႔စ္မ်ား ကို ေတြ႔ႏိုင္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျဖင့္ မလုပ္ႏိုင္ေသာ ဤမြန္ျမတ္ေသာ ပရဟိတလူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ားသူငွာစုေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ သိေစျခင္းအက်ိဳးငွာ ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္႐ံုသာမက လုပ္ခဲ႔သမွ်ကိုလည္း ေသခ်ာေရးသားေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။


2009 ခုႏွစ္မွာထက္ စာရင္ လာမဲ႔ 2010 ခုႏွစ္မွာ ဘေလာ့ဂ္ေတာ္ေတာ္မ်ား၏ ဘေလာ့ပိုစ့္မ်ားသည္ ပိုစ့္တစ္ခု တြင္ အရွည္ၾကီးမ်ား ျဖစ္မေနပဲ တိုတိုနဲ႔ ရွင္းရွင္းသာ ေရးသားလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ ဘေလာ့ဂ္ေရးသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားသည္လဲ ဘေလာ့ဂ္ဂင္း ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု သာမကပဲ Facebook ကဲ႔သို႔ေသာ လူမႈဆက္သြယ္ေရး ၀က္ဆိုဒ္မ်ား ပိုမိုအသံုးျပဳလာမည္ျဖစ္သည္။ Twitter လိုမ်ိဳး မိုက္ခရိုဘေလာ့ဂ္ဂင္း မ်ားလည္း ဒီထက္မက သံုးစြဲလာႏိုင္ေသာ အလားအလာရွိပါသည္။ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈမ်ားနဲ႔ သတင္းနဲ႔နည္းပညာ အခ်က္အလက္မ်ား သံုးစြဲမႈမ်ားလည္း 2010 တြင္ ပိုမိုတြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္ေသာ လူမႈဆက္သြယ္ေရးမ်ား ပိုမိုလုပ္ကိုင္လာႏိုင္ျပီး ထိေရာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာျပန္႔ပြားေစေရး အသံုးခ်မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈပရဟိတ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းမ်ားဟု ယူဆရပါသည္။


ႏွစ္သစ္ကို အၿမဲတမ္းၾကိဳဆိုေသာ


ဖိုးသူေတာ္

၂၃ နာရီ ၅၀ မိနစ္

တနဂၤေႏြေန႔


Photo source : Internet

Monday, December 14, 2009

သုခရိပ္ၿမံဳသို႔ ဒုတိယအေခါက္

သုခရိပ္ၿမံဳသို႔ ဒုတိယအေခါက္

၁၃.၁၂.၂၀၀၉ တနဂၤေႏြေန႔

မနက္ ၉ နာရီ ၁၀ မိနစ္ခန္႔။
ဖုန္းလာသည္ဟုလာေျပာေသာေၾကာင့္ အိပ္ယာထဲမွ လူးလဲထကာသြားကိုင္ရပါသည္။ သူငယ္ခ်င္းမေလးတစ္ဦး ဆက္တာျဖစ္ျပီး ဒီေန႔ သုခရိပ္ၿမံဳေဂဟာသြားဖို႔ လွမ္းခ်ိန္းျခင္းျဖစ္ျပီး ေနာက္သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ ကိုပါ အေၾကာင္းၾကားခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။ အင္း အင္း ေျပာလိုက္မယ္ေျပာျပီး အိပ္ယာထဲ ျပန္ေခြလိုက္တာ မနက္ ၁၀ နာရီ ခြဲေက်ာ္မွ ႏိုးသည္။ း) ထို႔ေနာက္ ျပင္ဆင္စရာရွိတာမ်ား ျပင္ဆင္ျပီး ေသာအခါ ၁၁ နာရီ ထိုးေနျပီျဖစ္သည္။ မည္သူ႔မွ် မခ်ိန္းရေသး။ အေရးထဲ ဗိုက္ထဲကလည္း ညက စားထားေသာ အခ်ဥ္မ်ားႏွင့္ ထမင္းေၾကာ္မ်ားက ဆႏၵျပသျဖင့္ သည္ကိစၥလည္း ရွင္းလိုက္ရေသးသည္။ ခဏေနေတာ့ ဖုန္းတစ္ခါလာသည္။ ခ်ိန္းရမည့္သူငယ္ခ်င္းက ေသခ်ာမသိ၍ လွမ္းဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေတာ္ပဲျဖစ္သြား၍ သူ႔အား ဆံုမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာအား ေျပာလိုက္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္ျပီး ခ်ိန္းဆိုရမည့္လူမ်ားကို ဆက္ခ်ိန္းပါသည္။ အားလံုးျပီးစီး၍ နာရီၾကည့္လိုက္ေတာ့ ၁၂ အတိထိုးေနျပီ။ ကိုယ္ကခ်ိန္းထားတာ ၁၂ ခြဲ။ ေလယာဥ္ပ်ံလို ျမန္ေသာ ကားျဖင့္ ခ်ိန္းထားေသာ ေနရာကို ေရာက္ေအာင္သြားရပါသည္။

တကယ္ေတာ့ ဒီေန႔သြားမည့္ကိစၥကို စီစဥ္ထားသည္မွာ လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၁ ပတ္ခန္႔ကတည္းကျဖစ္သည္။ ေစတနာရွင္တစ္ဦးမွ လွဴဒါန္းေသာေငြ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္တို႔ လွဴဒါန္းေသာ ေငြ၊ ကေလးေဆာ့စရာ ပစၥည္းမ်ား အားလံုးစီစဥ္ထားသည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားအား ယူေဆာင္ျပီးထြက္ခဲ႔ရာ ခ်ိန္းဆိုထားေသာေနရာကို ၁၂ ခြဲျပီး ၅ မိနစ္တြင္ေရာက္ပါသည္။ က်န္ေသာသူမ်ား မေရာက္ေသးေသာေၾကာင့္ ေအးေအးပင္ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ထပ္ေသာက္ျပီး ေစာင့္ေနပါသည္။ ဗိုက္က ဆာေနေသာ္လည္း အစားတစ္ခုခု စားလိုက္၍ လမ္းမွာ ဒုကၡေရာက္မည္ဆိုေသာေၾကာင့္ သည္းခံေနရသည္။ ခ်ိန္းေသာသူမ်ားလည္း ေရာက္လို႔လာျပီ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း မခံႏိုင္သည့္ အဆံုး ေန႔လည္စာကို ေကာက္ညွင္းေပါင္းေလး တစ္ပြဲ စားလိုက္ျပီး တင္းတိမ္လိုက္သည္။

ထိုေနာက္ သုခရိပ္ၿမံဳေဂဟာသို႔ ထြက္လာခဲ႔ရာ ေန႔လည္ ၂ နာရီေက်ာ္ေလာက္တြင္ေရာက္ပါသည္။ ေဂဟာေရာက္ေရာက္ျခင္း သူနာျပဳဆရာမၾကီးႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာက္လာျပီးျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ ယမန္ေန႔က ဖုန္းၾကိဳဆက္ထားေသာေၾကာင့္ ဆရာမ ေဒါက္တာ ထားထား (စုထား) ကၽြန္ေတာ့္တို႔ကို ေစာင့္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၁ နာရီေက်ာ္ေလာက္ေရာက္မည္ေျပာထားျပီး ၂ နာရီေက်ာ္မွာ ေရာက္လာသျဖင့္ ဆရာမ စုထား ျပန္သြားပါသည္။ ဆရာမ စုထားအား လြန္စြာပင္ အားနာမိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ထင္မွတ္မထားတဲ႔ ၾကန္႔ၾကာမႈေလးမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ဆရာမၾကီးႏွင့္ စကားစျမည္အနည္းငယ္ေျပာ၍ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္ျပီး ကေလးမ်ား တီဗီၾကည့္ေနရာ ေနရာလို႔ သြား၍ ေဆာ့စရာပစၥည္းမ်ား သၾကားလံုးႏွင့္ ပီေကမ်ား သြားေရာက္ေပးအပ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသင့္ယူလာေသာ ေဆာ့စရာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား ႏွင့္အတူတူ ေဆာ့ကစားၾကပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ လြန္စြာေပ်ာ္ရႊင္၍ စိတ္ပါလက္ပါ ေဆာ့ႏိုင္ပါသည္။ အဖြဲ သံုးဖြဲ႔ ခြဲ၍ ေဆာ့ေစရာ ႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕အား ဆုေပးသည့္ စနစ္က်င့္သံုးပါသည္။ ကံအားေလ်ာ္စြာ ကၽြန္ေတာ္ တာ၀န္ယူေသာအဖြဲ႕ ေနာက္ဆံုးရသြားပါသည္။

ထိုသို႔ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆာ့ကစားျခင္း ျပီးဆံုး၍ ကေလးမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀ိုင္းထိုင္ျပီး ပါဆယ္ဂိမ္းေဆာ့ၾကပါသည္။ ထိုကစားနည္းမွာ သူတို႔အားလြန္စြာ ေပ်ာ္ရႊင္ေစပါသည္။ ပါဆယ္ဂိမ္း ထံုးစံအတိုင္း သီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္ဖြင့္ျပီး သီခ်င္းရပ္ေသာအခါ ပါဆယ္ၾကသည့္သူသည္အားလံုး ခိုင္းရာ လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဆာ့သည္အခါ ပါဆယ္ၾကသြားေသာ ကေလးမ်ားသည္ သူတို႕ခ်င္းခ်င္း လုပ္ခိုင္းေသာ ဟာမ်ိဳးကို ေသခ်ာ မရွက္ပဲ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေမ်ာက္က ကျခင္း၊ ပဲျပဳတ္ေရာင္းခိုင္းျခင္း အစရွိသျဖင့္ ျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ခန္႔ အရြယ္ ကေလးမေလးတစ္ဦးဆိုလွ်င္ အမ်ားက သီခ်င္းဆိုခိုင္းေသာေၾကာင့္ သီခ်င္းဆိုရာ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း၏ အျပစ္မျမင္ပါဘူး ခ်စ္ခ်င္တာပဲ သိတယ္ ဆိုသည့္ သီခ်င္းအား ေသခ်ာပိုင္ႏိုင္စြာ တစ္ပုဒ္လံုး သီဆိုသြားသည္ကို အံ႔ဩဖြယ္ ေတြ႔ရပါသည္။ ပါဆယ္ၾကသူမ်ားအား ခိုင္းတာလုပ္ျပီးသြားေသာအခါ သၾကားလံုးႏွင့္ ပီေကမ်ား ေပးပါသည္။

ထိုသို႔ ေဆာ့ကစားျပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔လည္း ျပန္ခ်ိန္က်ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ျပန္ဖို႔ ျပင္ရပါသည္။ ကေလးမ်ား ဖြထားေသာ သၾကားလံုးခြံမ်ား၊ ပလက္စတစ္အိပ္မ်ား၊ အမိႈက္မ်ားကို ရွင္းလင္းရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ ခင္မင္၍ ကိုယ့္အား ဖက္တြယ္ထားၾကသည္။ မနည္းကို ေခ်ာ့ေမာ့၍ ထားခဲ႔ရပါသည္။ ေနာက္အခါမ်ား လာခဲ႔ပါမယ္ဟု ေျပာခဲ႔ရပါသည္။ သူတို႔က ေနာက္တစ္ခါလာရင္ ပီေက ၀ယ္ခဲ႔ဟု အထပ္ထပ္မွာပါသည္။ေနာက္တစ္ေခါက္ဆိုလွ်င္ ပီေက ( ေခ်ာကလက္သၾကားလံုး) မ်ားမ်ား ၀ယ္သြားမည္ဟု စိတ္ကူးမိပါသည္။

ညေန ေလးနာရီေက်ာ္တြင္ ေဂဟာမွျပန္ရာ ငါးနာရီေက်ာ္ခန္႔တြင္ ေနရပ္သို႔ ေအးေဆးစြာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိပါသည္။ ဤသို႔ ေရာဂါေ၀ဒနာ ရွိေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား စိတ္ဓါတ္ေရးရာ အနည္းငယ္တက္လာေစရန္ သူတို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ထိေတြ႕၍ ေဆာ့ကစား (၀ါ) စကားပံုျပင္အစရွိသည္တို႔ ေျပာဆိုျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ သက္သာေစႏိုင္သည္ဟု ေျပာလို႔ရပါသည္။ သူတို႔သည္လည္း လာေသာသူမ်ားအား မ်ားစြာ ခင္တြင္ပံုရပါသည္။ ေဂဟာတြင္ HIV ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံ ကေလးငယ္ေပါင္း အသက္ ၁ ႏွစ္မွ ၁၅ ထိ စုစုေပါင္း ၄၅ ေယာက္ရွိပါသည္။ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ဒီမွာ သြား၍ ဖတ္ႏိုင္ျပီး ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

မိမိတို႔ တက္ႏိုင္ေသာအင္အားျဖင့္ မိမိတို႔ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရွိေသာ ခ်ိဳ႕တဲ႔ ကေလးငယ္မ်ား၊ HIV ကူးစက္ခံကေလးငယ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ ေစတနာသဒၵါတရား ထားႏိုင္ၾကပါေစဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

ေအာက္တြင္ ဓါတ္ပံုအနည္းငယ္အား ေဖာ္ျပထားပါမည္။ ကူးယူသံုးစြဲလိုပါက ၾကိဳတင္အေၾကာင္းပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ကေလးမ်ားအား သၾကားလံုးႏွင့္ ပီေကမ်ား ေပးေနစဥ္ (ေနာက္က မတ္တက္ရပ္ေနတဲ႔ ကေလးမ ၂ ေယာက္လည္း စားခ်င္လို႔ထင္ပါတယ္။ လွမ္းၾကည့္ေနတယ္ :P )


ကေလးမ်ားအတြက္ ေဆာ့စရာႏွင့္ စတစ္ကာ ပံုေလးမ်ား


ကာတြန္းစတစ္ကာမ်ား


ပစၥည္းမ်ား ေပးရန္ ျပင္ဆင္ေနပံု

ေဆာ့စရာပစၥည္းမ်ားေပးေနစဥ္

ကေလးမ်ား ေျပာေနသည္ကို နားေထာင္ေနစဥ္


အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္....

ဖိုးသူေတာ္


၁၄.၁၂.၂၀၀၉

၂ နာရီ ၃၀ မိနစ္

Thursday, December 10, 2009

Barcamp Yangon သတင္းမီဒီယာ ရွင္းလင္းပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ျပီးစီး

Barcamp Yangon !!

Barcamp Yangon နဲ႔ပတ္သတ္လို႔ စာနယ္ဇင္းမ်ားသို႔ ရွင္းလင္းပြဲကို ဒီေန႔ ( 10-Dec-2009) ၾကာသပေတးေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီမွာ တာေမြအ၀ိုင္းထိပ္မွာရွိတဲ႔ Moon bakery မွာျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ အဲ႔ဒီပြဲကို 7 DaysInternetMyanamr Post၊ ျပည္ျမန္မာ၊ အလင္းတန္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းမ္၊ ျမန္မာတိုင္းမ္၊ Time to TimeKnowledge bridgeFlower NewsPC Magazine စတဲ႔ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ လာေရာက္သတင္းယူ ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

ဒီရွင္းလင္းပြဲမွာ ကိုေဇာ္ေဇာ္မ်ိဳးလြင္က အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ျပီး Public Relation Team မွ မထိုက္ထိုက္ေအာင္က Barcamp မ်ားျဖစ္ေပၚလာပံု၊ Barcamp မ်ားရဲ႕ သေဘာသဘာ၀မ်ားကို Website မ်ားကို ကိုးကားျပီး ရွင္းလင္းျပသခဲ႔ပါတယ္။ ကိုေဇသီဟမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔ Barcamp မ်ားကို ေထာက္ပံ႔ေပးျခင္းျဖင့္ Barcamp လာေရာက္သူ ပရိတ္သက္မ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စသည္ျဖင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ လုပ္ငန္းရွင္၊ ပညာရွင္၊ ၀ါသနာရွင္လူငယ္မ်ားအားလံုးကို ဘယ္လိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ သလဲဆိုတာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ ကိုသက္ထူး@မ်က္လံုး ကေတာ့ Barcamp Yangon မွာက်င္းပျပဳလုပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ႔ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ႔ ျဖည့္စြတ္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ကိုေက်ာ္ေဇယ်မွ ျဖည့္စြတ္ရွင္းလင္းခ႔ဲျပီး စာနယ္ဇင္းမ်ားမွ သိလိုတဲ႔ အခ်က္မ်ားကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔သားအားလံုးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ႔ပါတယ္။ ရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာပဲ Facebook ႏွင့္ Twitter (www.Twitter.com/barcampyangon) မ်ားမွလည္း Live update မ်ား တင္ဆက္ေပးခဲ႔ပါတယ္။

Barcamp ကို Barcamp Bangkok, Barcamp KL စသည္ျဖင့္ က်င္းပတဲ႔ ျမိဳ႕အမည္နဲ႔ တြဲျပီး မွတ္တမ္းတင္ေလ့ရွိပါတယ္။ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ Singapore, Malaysia, Kazakhtan, Thiland, India , Vientam ႏိုင္ငံတို႔မွာရွိတဲ႔ ျမိဳ႕အသီးသီးမွာ Barcamp တစ္ၾကိမ္ထက္မနည္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ India ဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ ျမိဳ႕ အသီးသီးမွာ Barcamp ၂၇ ၾကိမ္ေလာက္ ျပဳလုပ္က်င္းပႏိုင္ခဲ႔တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

အျခားေသာ Africa ႏိုင္ငံမ်ား၊ Arab ႏိုင္ငံမ်ား၊ Ameraica ႏိုင္ငံမ်ား၊ Europe ႏိုင္ငံမ်ားမွာရွိတဲ႔ ျမိဳ႕အသီးသီးမွာလည္း Barcamp မ်ား အၾကိမ္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္က်င္းပ ႏိုင္ခဲ႔ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္ျပီး က်င္းပျပဳလုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ႔ ႏိုင္ငံေတြ ျမိဳ႕ေတြလည္း အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။

Barcamp Yangon ပြဲကို ၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃၊ ၂၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ Myanmar Info-Tech တြင္ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ျပီး ၎ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ MCPA မွဦးေဆာင္ျပီး Frellance လူငယ္အိုင္တီသမားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထပ္မံ၍ ပူေပါင္းပါ၀င္လိုတဲ႔ အိုင္တီသမားမ်ား ၊ Volunteer မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ BarcampYangon ဟာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ က်င္းပမဲ႔ Barcamp တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ Barcamp Yangon မွာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာရွိတဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္၊ ပညာရွင္၊ ၀ါသနာရွင္မ်ားကို စုစည္းျပီး ကိုယ့္ရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳ၊ နည္းပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ အၾကံဉာဏ္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္စုစည္းႏိုင္ဖို႔၊ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကဖို႔ အတြက္ Open Environment တစ္ခု ဖန္တီးေပးဖို႔ ရည္ရြယ္က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Barcamp Yangon မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အသိဉာဏ္ဗဟုသုတေတြကို လြတ္လပ္ပြင္းလင္းစြာ ဖလွယ္ၾကဖို႕၊ ျပန္က်ဲေနတဲ႔ Idea ေတြကို ၀ါသနာတူ ၊ စိတ္တူ၊ ကိုယ္တူသူမ်ားနဲ႔ စုစည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ၾကဖို႔ အဓီက ရည္ရြယ္က်င္းပသြားမွာပါ။ Barcamp Yangon မွာ ဘယ္နယ္ပယ္၊ ဘယ္ဘာသာရပ္ေတြကို အဓိက ေဆြးေႏြးၾကမယ္ဆိုတာ တက္ေရာက္တဲ႔ ပရိတ္သက္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ၾကပါလိမ္႔မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပရိတ္သတ္ကို အခ်ိန္၊ ေနရာ ၊ စသည္ျဖင့္ organize လုပ္ေပးတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာရပ္မ်ိဳးစံုမွာ အားလံုးရဲ႕ ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ၊ သရုပ္ျပမႈ ၊ အျပန္အလွန္ထိေတြ႕မႈကေန အက်ိဳးရလာဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာမယ္လို႔ ယံုၾကည္ယူဆပါတယ္။

Barcamp Yangon အတြက္ Logo ျပိဳင္ပြဲေလး တစ္ခုကိုလည္း ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ျပီး အေရြးခ်ယ္ခံရတဲ႕ ဒီဇိုင္းဆုအတြက္ ေငြးသားထက္ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္တစ္ခု ခ်ီးျမွင့္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ Logo ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားျပီး Web Development Team မွ ကိုထူးေတဇာ tayzar44@gmail.com ထံကို ေပးပို႔သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားႏိုင္ငံေတြျမိဳ႕ေတြမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ Barcamp ေတြရဲ႕ Logo ေတြကို http://Barcamp.org.LogoGallery မွာ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

လူဦးေရ အေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ စီစဥ္စရာမ်ားရွိတဲ႔အတြက္ ပါ၀င္လိုသူမ်ား၊ တက္ေရာက္လိုသူမ်ား အေနနဲ႔ www.barcampyangon.org မွာ ၾကိဳတင္ Register ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ Lucky Draw အစီအစဥ္မ်ား၊ Gift Pack မ်ား ေပးသြားမဲ႔ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္သလို ထည့္သြင္းေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နည္းပညာ၊ အေတြ႕အၾကံဳ၊ အၾကံဉာဏ္မ်ားကို ဖလွယ္ဖို႔ စိတ္၀င္စားသူအားလံုး Barcamp Yangon မွာ ဆံုၾကဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ဖိုးသူေတာ္ ( ၁၀.၁၂.၂၀၀၉)
Related Post: ကိုေက်ာ္ေဇယ်မင္းယြန္းသစ္

Sunday, December 6, 2009

ႏို၀င္ဘာျပီး ေနာက္တစ္လ

ႏို၀င္ဘာျပီး ေနာက္တစ္လ

ေဟ့...ဒီမွာ

ႏို၀င္ဘာျပီး ေနာက္တစ္လ
မင္းကို နာမည္မေခၚခ်င္လို႔
ဒီလိုေခၚတယ္....။

ဘာလို႔လဲ...မင္းဟာ...
မင္းဟာ မင္းကို ေခၚဖို႔ မပီသလို႔ပဲ
အရင္က မင္းက ႏွင္းမႈံေ၀ေ၀နဲ႕
ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း॥

ခုေတာ့ မင္းက॥
မင္းတာ၀န္ မေၾကသလိုလို...

မဆိုင္သလိုလိုနဲ႔...
ငါ႔တို႕ကို ပူေလာင္မႈေတြေပးေလရဲ႕...

ႏို၀င္ဘာျပီး ေနာက္တစ္လေရ॥
မင္းရဲ႕အရင္လို အစြမ္းေတြျပန္ျပပါကြာ॥
ငါတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္ဆိုေပမဲ႔॥
မင္းအစြမ္းမင္းျပပါ॥
ငါတို႔လည္း ထိမ္းပါမယ္॥

ႏို၀င္ဘာျပီး ေနာက္တစ္လေရ...
တကယ္ေတာ့ မင္းရွိတဲ႔လဟာ
ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ႔ လပါကြာ....
ႏွစ္သစ္ကို ေရာက္ဖို႔
မင္းဆီ အရင္လာရတာပါ...။

ႏို၀င္ဘာျပီး ေနာက္တစ္လေရ...
ငါ တကယ္ေအးစက္မႈအျပင္
မင္းရဲ႕ အရသာကိုပါခံစားမိရင္
မင္းကို နာမည္အရင္းျပန္ေခၚပါမယ္

ခုေတာ့...
ႏို၀င္ဘာျပီး ေနာက္တစ္လေရ...

ဖိုးသူေတာ္
(၆.၁၂.၂၀၀၉)
၂ နာရီ ၄၅ မိနစ္

Saturday, December 5, 2009

ဖိုးသူေတာ္ မရွင္းခ်င္ပဲ ရွင္းရသည္..

ဖိုးသူေတာ္ မရွင္းခ်င္ပဲ ရွင္းရသည္..

ဒီေန႔ မနက္ ရံုးေရာက္ကတည္းက တစ္ေန႔ကုန္ ရံုးမွာပဲ ေနေနတာ။ ဘယ္မွ လည္းသြားဖို႔ စိတ္ကူးမရွိဘူး။ ညေနက်ေတာ့ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ေခၚတာနဲ႔ ေစ်း၀ယ္စင္တာ တစ္ခုမွာလိုအပ္တာေလးေတြ ေစ်း၀ယ္ျပီး ျပန္လာတယ္။ ခဏေနေတာ့ အြန္လိုင္းေပၚတက္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္အမ်ိဳးသမီး မီးဖြားခါနီးမို႔လို႔ ေဆးရံုသြားရမယ္ဆိုျပီး သြားလိုက္တယ္။ ကေလးမက ေတာ့ ဖြားခန္းထဲမွာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အျပင္တစ္ေနရာမွာေပါ့ေလ။

အဲ႔ဒါနဲ႔ အင္တာနက္ ၀င္သံုးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ ဘေလာ့ဂ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ကြန္႔မန္႔တစ္ခုေရာက္ေနတာနဲ႔ ဖတ္ၾကည့္လိုက္။ ကြန္႔မန္႔က ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

SmithEver has left a new comment on your post "ပင္လယ္အျပံဳး":

Dude, juz want to let ya know abt this post - http://chenaddy.blogspot.com/2009/12/blog-post_03.html.
I believe someone took ya nick intentionally.
'Coz u won't be such person who like to criticize with rude words।

သူေပးထားတဲ႔ လင့္က္မွာ ပါတဲ႔ ဟာကို သြားဖတ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အဲ႔ဒီဘေလာ့ဂ္ပိုင္ရွင္ဟာ အန္တီခ်မ္းဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ေရးထားေသာ သူ၏ ပါဆင္နယ္ ဘေလာ့ဂ္တစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အန္တီခ်မ္းဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို မသိဘူးတဲ႔အျပင္ မၾကားဘူးပါ။ ဘယ္မွာသိဘူးသလဲဆိုေတာ့ လြန္ခဲ႔တဲ႔ လ အနည္းငယ္က ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း(ညီမေလး) နန္းညီ က ကိုဖိုးသူေတာ္ နဲ႔ အန္တီခ်မ္း ဘယ္လိုျဖစ္ၾကတာလဲ ဘာလဲဆိုျပီး ေမးကာမွ ကၽြန္ေတာ္က ဘာလဲ ညီညီ ဘာျဖစ္တာတုန္း ဘယ္သူလဲ အန္တီခ်မ္းဆိုတာ ဆိုျပီး ေမးယူရပါတယ္။ သူက အဲ႔ဒီေတာ့ ဒီမွာ ဒီပို႔စ္ကို ဖတ္ၾကည့္ဆိုျပီး လင့္က္ တစ္ခု ေပးတယ္။ အဲ႔ဒါနဲ႔ သြားၾကည့္လိုက္ေတာ့ အန္တီခ်မ္းဆိုသူနဲ႔ ဖိုးသူေတာ္ ဆိုျပီး အမည္ခံထားသူ တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ ေရးထားတာေတြ ေတြ႔တယ္။ ေခါင္းစဥ္က ဖိုးသူေတာ္ႏွင့္ ဘာဆိုလား ဗ်ာ ေမ႔သြားျပီ။ သိခ်င္သူမ်ား ရွာေဖြဖတ္ၾကည့္။ အဲ႔မွာ ေရးထားေသာ ဖိုးသူေတာ္ အမည္ခံလူက ကၽြန္ေတာ္ ဖိုးသူေတာ္ နာမည္နဲ႔ အင္တာနက္ အြန္လိုင္း စာမ်က္ႏွာမွာ ဘေလာ့ဂ္ေရးမွန္း တျခား လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္မွန္း သိပံု မရေလာက္ပါဘူး။

သိသိ နဲ႔လုပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ အေနအထား ကိုယ္ နားလည္ေတာ့ဗ်ာ။ ဒီလို နာမည္တူ ကိစၥမ်ားက ျပင္ပ ပရင့္တက္ စာေပ မီဒီယာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားမွာပါ သူတို႔ခ်င္းခ်င္း လိုက္ရွင္းေနရတဲ႔ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ကဲ... အြန္လိုင္းဆိုေတာ့ ေသခ်ာ သံုးဖူးရင္သိေကာင္းမွာပဲ ဆိုျပီး ဘာမွ မလုပ္ပဲ ထားပါတယ္။ ခုလိုမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ့္ ဘေလာ့ဂ္ဖတ္ ပရိတ္သက္က ယုန္ထင္ေၾကာင္ထင္ ျဖစ္ျပီး အထင္လြဲမႈမ်ိဳးကို လံုး၀ လက္မခံႏိုင္ပါ။

အဲ႔ဒီေတာ့ ............
အန္တီခ်မ္းဆိုသူ၏ ဘေလာ့မွာ ေရးသားေနေသာ ဖိုးသူေတာ္။

ေနာက္ကၽြန္ေတာ္ Googling လုပ္ျပီး ရွာေဖြေတြ႔ေသာ ေနျပည္ေတာ္ေန အသက္ ငယ္ငယ္ေလး ရွိေသာ ဖိုးသူေတာ္။

က်န္ေသာ ကၽြန္ေတာ္ မသိေသးေသာ ဖိုးသူေတာ္မ်ား...

ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ၾကိဳက္သလို နာမည္ေပးခြင့္ ရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း သူမ်ား ေပးျပီးသားနာမည္ျဖစ္ပါက မတူေအာင္ ကိုယ့္အတြက္ ထူးျခားေသာ ၀ိေသသ တစ္ခု ထည့္ပါ။ အကယ္၍ ငါက ဒီနာမည္ေပးတာၾကာျပီ။ မင္းက ဘယ္တုန္းက ေပးထားလို႔ ဒါမ်ိဳးလည္း ဆိုတာေတာ့ ရွင္းခ်င္သပ ဆိုေသခ်ာ အတိအလင္း ရွင္းပါ။ ကၽြန္ေတာ္ရွင္းပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္ အြန္လိုင္းတြင္ဖိုးသူေတာ္ နာမည္နဲ႔ ဘေလာ့ဂ္ေရးျခင္း အျခားေသာ အြန္လိုင္းလႈပ္ရွားမႈ (activities) မ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ သိသူအေတာ္မ်ားမ်ား လည္း သိၾကပါသည္။

ဒီလို မ်ိဳးပို႔စ္ မေရးခ်င္ေသာ္လည္း ေနာက္မ်ား ဆိုလ်င္ ဒီထက္ပိုျပီး ယုန္ထင္ေၾကာင္ထင္ မခံႏိုင္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္က အြန္လိုင္းတြင္ profile သာမက Facebook တြင္လည္း ရာ ႏွင့္ခ်ီေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား တင္ထားေသာ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ က်န္ေသာသူမ်ား ဘာဆိုသည္ကို မသိပါ။ ကၽြန္ေတာ္ အခါအားေလ်ာ္စြာ Google အစရွိေသာ search engine မ်ားတြင္ ဖိုးသူေတာ္ကို ျမန္မာလို အဂၤလိပ္လို ရွာေဖြပါသည္။ အဲ႔သည္မွာ ကၽြန္ေတာ္ မဟုတ္ေသာ သူမ်ား အထက္တြင္ ေဖာ္ျပေသာ သူမ်ားကို ေတြ႔ရပါသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အြန္လိုင္းအင္တာနက္ဆိုသည္မွာ ေရးခ်င္ရာလုပ္ခ်င္ရာလုပ္လို႔ရသည္ဟုထင္ျမင္ ယူဆေနေသာ သူမ်ား အားလံုး သတိေပးလိုပါသည္။ အင္တာနက္ကို တန္ဖိုးရွိစြာ အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ေနေသာေၾကာင့္ က်န္ေသာ ကိစၥမ်ားကို သိပ္ ေခါင္းရႈပ္မခံႏိုင္ပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔ အေနျဖင့္ တနပ္စား တခါလုပ္ရံုဆိုလွ်င္ တျခားအမည္ ေျပာင္းလုပ္ပါ။ ဖိုးသူေတာ္နာမည္ မခံပါနဲ႔ ။ ဒီနာမည္ သံုးခ်င္လွ်င္လည္း ဖိုးသူေတာ္ (xxxxx) ဆိုျပီး ထပ္သံုးဖို႔ တိုက္တြန္းပါသည္။ အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ေနပါမည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ ဖိုးသူေတာ္ နာမည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ မဟုတ္ပဲ ထုတ္ေဖာ္ေရးသား ေျပာဆိုျခင္းမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္ မဟုတ္ပဲ တစ္စံုတစ္ရာ ပတ္သတ္မႈရွိလာေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ မည္ကဲ႔သို႔ ရွင္းရေတာ့မည္နည္။ ကၽြန္ေတာ္ရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ သို႔ေသာ အဲ႔ဒီအတြက္ အခ်ိန္မကုန္ခံလိုပါ။ ကၽြန္ေတာ္ အြန္လိုင္းတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာလည္း ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ သူမ်ား အားလံုးသိပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ အေၾကာင္းအက်ိဳး တစ္စံုတစ္ရာ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ တုိက္ရိုက္မပတ္သက္ပါက မေျဖရွင္းခ်င္ပါ။ အတက္ႏိုင္ဆံုး ေတာင္းပန္ပါသည္။ နာမည္တူ ကိစၥကို နည္းနည္းမ်ား ဂရုစိုက္ၾကပါ။ ကိုယ္က သေဘာက်လို႔ ေပးလိုက္ေပးမယ္ သူမ်ားက ဒီနာမည္သံုးျပီး ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေနသလဲ ဆိုတာ အင္တာနက္တြင္အလြယ္တကူ ရွာႏိုင္ပါသည္။

အန္တီခ်မ္းဆိုသူလည္း ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဖိုးသူေတာ္ ဆိုေသာ ဘေလာ့ဂ္ဂါတစ္ဦးဟု သိမည္ မထင္ပါ။ သိလွ်င္လည္း ကၽြန္ေတာ္သည္ သူ႔အား ကြန္႔မန္႔လာလာေရးေနေသာ ဖိုးသူေတာ္ ဟုထင္ပါမည္။ သူေပးေသာ ကြန္႔မန္႔၏ အီးေမးလ္ တြင္ေသခ်ာၾကည့္ပါ ကၽြန္ေတာ္ ၾကည့္လိုက္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ေမးလ္ လိပ္စာမဟုတ္ပါ။ နားလည္ သေဘာေပါက္ေစလိုပါသည္။

ဖိုးသူေတာ္ ကိစၥမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေစလိုပါသည္။ ေတာင္ေ၀ွးလဲရင္ ဖိုးသူေတာ္ထူႏိုင္သည္။ ဖိုးသူေတာ္ လဲပါက ေတာင္ေ၀ွးမထူႏိုင္ပါ။


အားလံုး မုဒိတာပြား နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ကၽြန္ေတာ့္ အသိမိတ္ေဆြအမ်ား သူငယ္ခ်င္းမ်ားေခၚေသာ ဒါ့အျပင္ မသိေသးသူမ်ား ထပ္မိသိရန္ ကၽြန္ေတာ္ အမည္မ်ား ေရးေပးပါမည္...

ဖိုးသူေတာ္ ၊ သူေတာ္လိမ္ ၊ ကီးစိန္

သင္တို႔အားလံုး၏

ဖိုးသူေတာ္ (၅.၁၂.၂၀၀၉)
Myanmar Blogger Society
၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္

Thursday, November 5, 2009

ပင္လယ္အျပံဳး


ပင္လယ္အျပံဳး....

ညေနခင္းဟာ ပယင္းေရာင္ေတာက္ေနတယ္
မင္းရ႕ဲအရိပ္ကိုလည္း မသည္းမကြဲျမင္ေနရတယ္
ဟူး....ေရႊရည္ေတြလႊမ္းျခံဳထားေတာ့
ရင္မွာမူးေ၀ျပီေပါ့...။

တျမန္ေန႔က ေတြ႔ခဲ႔တဲ႔ ခ်စ္သူေရ
ျပာႏွမ္းႏွမ္းပင္လယ္လို မ႐ူးခ်င္ပါနဲ႔
စိတ္ရွိတိုင္းသာ ရြက္လႊင့္မယ္ဆို
ေနာဧရဲ႕ေလွကို မွီေတာင္မွီဦးမယ္
လမ္းျပၾကယ္ကိုေတာ့ ၾကည့္ထားဦး....။

ဂီတသံစဥ္ရဲ႕ ေပ်ာ္၀င္ေပါင္းစည္းမႈ
တေစၦေအာ္သံလို တဟူးဟူးျမည္ဟီး
ပင္လယ္ဟာၾကမ္းပါတယ္ဆို
ဘာလုိ႔ ဒုတ္ကိုခုန္တိုးခ်င္တာလဲ
လိမၼာပါ ေခြးကေလးရယ္...။

ငါတို႔ဟာ ပုစၥဳပန္မွာပဲ ေပ်ာ္သူေတြ
ကမၻာပ်က္မယ္ဆိုတဲ႔ ႐ူးႏွမ္းႏွမ္းစကားကို
ေရခဲနဲ႔ ေရသန္႔ေလာက္ မေျပာျဖစ္ဘူး
တစ္ခါတစ္ေလ ၾကယ္ေၾကြတာျမင္ရင္ေတာင္
ဆုေတာင္းဖို႔ေမ႔ေနသူေတြ...။

မိုးလင္းလို႔ မ်က္စိဖြင့္ရေသးရင္
ငါ႔ကမၻာမပ်က္ေသးဘူး...
အျပံဳးေတြကို လက္မခံခ်င္ေတာ့ဘူးကြာ...
ဘာျဖစ္လို႔လည္ဆိုေတာ့ ခ်ိဳခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတဲ႔
ဓာတုေဆးထိုး အျပံဳးေတြေလ...

ငါ႔မနက္အလင္း အျပံဳးကို
သဘာ၀ပဲ ျဖစ္ခ်င္တာေပါ့...
တေန႔တာ လူေလာကထဲ
သဘာ၀ အျပံဳးတစ္ခုနဲ႔ပဲ၀င္ပါ
က်န္တာေတြ အလိုလို လတ္ဆက္လာမွာေပါ့....

မိန္းခေလးေရ...
ပင္လယ္ကို မကိုးကြယ္နဲ႔...
ျပာႏွမ္းႏွမ္းနဲ႔ တည္ျငိမ္ခ်င္သေယာင္...
ကမၻာကိုေတာင္ အန္တုခ်င္ေသးတာ...
ငါ႔ပယင္းခြက္ထဲက ေရႊရည္လုိေတာ့
သူ ဟန္မေဆာင္တက္ေသးဘူး

တကယ္ေတာ့ ......
ပင္လယ္ရဲ႕ အျပံဳးမွာ
သူငါေတြ က်႐ံႈးတာမ်ားေနျပီ...
ပင္လယ္ ပင္လယ္
အျပံဳးတုတစ္ခုရဲ႕ ရီသံ...
ဟိုး............အဆံုးမွာ....
လိႈင္း လိႈင္း လိႈင္း လိႈင္း.....။ ။

ဖိုးသူေတာ္
၅.၁၁.၂၀၀၉

၁၂ နာရီ ၅၂ မိနစ္။Photo source : Internet

Sunday, November 1, 2009

ဧဒင္ကို စြန္႔ခြာျပီးေနာက္


ဧဒင္ကို စြန္႔ခြာျပီးေနာက္

ဒီေန႔ ေျမနီကုန္းဘက္ေရာက္တာ နဲ႔ စာအုပ္ဆိုင္တစ္ဆိုင္၀င္ၾကည့္ျဖစ္ရင္း စာအုပ္တစ္အုပ္၀ယ္လာတယ္။ သံုးပြင့္ညီညာစာအုပ္တိုက္က ထုတ္ေ၀တဲ႔ တင္ဦးခက္(ႏိုင္ဦး) ရဲ႕ ဧဒင္ကိုစြန္႔ခြာျပီးေနာက္ ဆိုတဲ႔ စာအုပ္။ စာအုပ္က ေတြးေခၚဆင္ျခင္ေသာအလုပ္ကို ႏွစ္ျခိဳက္ခံုမင္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီအေထာက္အပံ႔မ်ားစြာ ရရွိျပီး သေဘာက်မဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ထုတ္ေ၀သူအဖြဲ႕က ေျပာထားတယ္။ အထဲမွာပါတဲ႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကလည္း ေကာင္းမဲ႔ေခါင္းစဥ္ေတြျဖစ္တယ္။ မာတိကာ အညႊန္းေလးနဲ႔ ညႊန္းေပးထားမယ္။


ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္း


စာမူခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ - ၄၀၁၀၆၅၀၆၀၈

မ်က္ႏွာဖံုးခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ - ၄၀၀၉၄၀၀၆၀၉

စီစဥ္သူ - သံုးပြင့္ညီညာစာေပ

ထုတ္ေ၀သည့္အၾကိမ္ - ပထမအၾကိမ္

ထုတ္ေ၀သည့္ကာလ - ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္

ကြန္ပ်ဳတာစာစီ - သံုးပြင့္ညီညာ၊ ေရႊျပည္တန္

မ်က္ႏွာဖံုးပန္းခ်ီ - ေမာင္ေနၾကည္

မ်က္ႏွာဖံုးဒီဇိုင္း - သန္႔ဇင္ထြန္း

အဖံုးဖလင္ - EMPIRE

အတြင္းဖလင္ - ေအဇက္

စာအုပ္ခ်ဳပ္ - ဖူးပြင့္ေမႊး

အတြင္းပံုႏွိပ္ႏွင့္ - ေဒၚခင္ေအးျမင့္ ( ၀၅၉၀၁)

မ်က္ႏွာဖံုးပံုႏွိပ္္ - ရာျပည့္ပံုႏွိပ္တိုက္

တိုက္ခြဲ ၁၉၉၊ လမ္း ၅၀၊

ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ထုတ္ေ၀သူ - ဦးတင္ကိုဦး

ေရႊရည္ျမင့္ျမတ္စာေပ ယာယီ (၁၀၇၃)

အမွတ္ ၅၈၀/ ခ၊ ေအာင္ရတနာလမ္း။

သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

အုပ္ေရ - ၁၀၀၀

တန္ဖိုး - ၁၈၀၀ က်ပ္

မာတိကာ

- စာေရးသူ၏ အတၱဳပၸတၱိအက်ဥ္း

- သံုးပြင့္ညီညာစာေပ၏ အမွာ

ဧဒင္ကိုစြန္႔ခြာျပီးေနာက္

- ဘ၀ႏွင့္ဒႆန

- စိတ္ကူးထည္ႏွင့္ေ၀ါဟာရ

- ဒႆနမိုးေကာင္းကင္

အပိုင္း (၁)

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေငးေနၾကသည္

- ၾကယ္ေငးသူမ်ား

- ေဆာ့ကေရးတီး

- ပေလတို

- အရစၥတိုတယ္

- ရယ္ဒီမိတ္ဒႆန

အပိုင္း (၂)

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေခါင္းညိတ္ေနၾကသည္

- ခရစ္ယာန္ဂ်ဴး

- ပေလတိုလက္သစ္မ်ား

- အလက္ဇန္းဒရီးယား၊ဘကၠဒက္၊ ကိုင္႐ို

- ဘုရားေက်ာင္းသူရဲေကာင္းမ်ား

အပိုင္း (၃)

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရွာေဖြေနၾကသည္

- စြန္႔စားေရးသမားမ်ား

- စာေပ

- အႏုပညာ

- ႏိုင္ငံေရးသုခမိန္

- သိပၸံဒႆန သမားေတြ

- စြယ္စံုေက်ာ္စြာ

အပိုင္း (၄)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတြးေခၚေနၾကသည္

- ႐ူပေဗဒသူရဲေကာင္း

- ပေဒသရာဇ္ဘက္ေတာ္သား

- ထို႔ေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္ရွိသည္

- ပါ့(စ္)ကယ္

- နိတိအဘိဓမၼာ

အပိုင္း (၅)

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဆင္ျခင္ေနၾကသည္

- ဂၽြန္ေလာ့

- ေဂ်ာ့ဗာကေလ

- ေဒးဗစ္႐ွဴး(မ္)

- လစ္ဘရယ္ခ်န္ပီယံမ်ား

- ဆယ့္ကိုးရာစုပ်က္လံုး

- လူမႈေရးပဋိဉာဥ္

- ဒႆနလမ္းဆံု

- ဖစ္ေတ

- ရွယ္လင္

- အနႏၱ၀ိဉာဥ္ေတာ္

အပိုင္း (၆)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဖ်က္စီးေနၾကသည္

- ႐ႈိပင္ေဟာ

- စိတ္ကူးယဥ္ဆိုရွယ္လစ္

- အခ်ိန္မတိုင္မီေရာက္လာသူ

- ဒႆနမဲ႔ပစၥည္း

အပိုင္း (၇)

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အလုပ္,လုပ္ေနၾကသည္

- သဘာ၀ဟာမိုနီ

- ကြန္းေကာ႔ရေသ႔

- ေလာဂ်စ္သမား

- ပရမက္တစ္

- ပညာေရးအေတြး

- အႏွစ္သာရ

- ဖီႏိုမီႏိုေလာဂ်ီ

- ဒႆနာစက္႐ုပ္

အပိုင္း (၈)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျဖစ္တည္ေနၾကသည္

- ဘ၀စြမ္းအား

- ဒႆနလူၾကမ္း

- ျဖစ္တည္မႈတမန္ေတာ္

- ယန္းေပါဆတ္

- ဂါဘရီရယ္မာဆယ္

- ဟိုက္ေဒးဂါး

- ဂ်ိဳးေဆးေအာ္ေတးဂါးဂတ္ဆက္


Sources1. FMI (MD), Tales of Philosophy.

2. Will Durant, Story of Philosophy

3. Dana Lee Thomas, Living Biography of Great Philosophers.

4. Bertand Russell, A History of Philosophy

5. D.D Runes, Dictionary of Philosophy

6. Nietzche, Thus Spoke Zarathusra

7. BerLin, The Age of Enlightenment

8. Hampshire, The Age of Reason.

9. White M, The Age of Analysis.

10. ေဒၚခင္ဆက္ရီ (ကထိက) , အေနာက္တိုင္းဒႆနပညာ အတြဲ (၂)

ေဒၚတင္တင္ထြန္း (ဌာနမွဴး)

11 ေမာင္ၾကည္သစ္,ျငင္းပယ္ျခင္းအလွ ( ၁၉၉၆ )

12 ေမာင္ၾကည္သစ္, ဒႆနဂႏၱ၀င္ ( ၂၀၀၀ )

13 စာေပဗိမာန္, စာတမ္းငယ္စာေပစာတမ္းမ်ား (ပ)တြဲ


စာအုပ္ဖတ္ျပီးသူမ်ားကို မရည္ရြယ္ေသာလည္ မဖတ္ရေသးေသာ ဖတ္ဖို႔စိတ္၀င္စားေသာသူမ်ားအတြက္ အျမည္းသေဘာေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။


ဖိုးသူေတာ္

၁.၁၁.၂၀၀၉

၁၈နာရီ ၃၅ မိနစ္။


Photo source : InternetMonday, October 19, 2009

အဂါးမွသည္ ဘိကလိုင္ဆီသို႔


အဂါးမွသည္ ဘိကလိုင္ဆီသို႔

၁၇.၁၀.၂၀၀၉ စေနေန႔မနက္ ၅ နာရီခြဲ…

ႏႈိးစက္ေၾကာင့္ ႏိုးလာျခင္း မဟုတ္ပဲ အေစာၾကီးကတည္းကႏိုးေနျပီး ႏႈိးစက္ျမည္မွထမည္ဟုဆံုးျဖတ္ထားေသာေၾကာင့္ ႏိႈးစက္ျမည္ေသာအခါ ထလိုက္သည္။ မ်က္ႏွာသစ္သြားတိုက္ျပီး လိုအပ္တာမ်ားျပင္ဆင္ျပီး ထြက္လာေတာ့ ၆ နာရီထိုး ေနျပီ။ အင္းစိန္ဘက္တြင္ေနေသာ ခရီးစဥ္တြင္လိုက္မည့္ သူငယ္ခ်င္းအားသြားေခၚလိုက္သည္။ သူတို႔အား အင္းစိန္ေစ်းေရွ႕တြင္ ေစာင့္ေနစဥ္ အနီးအနား ေက်ာင္းတိုက္မ်ားမွ ျဖစ္ဟန္တူေသာ ရဟန္းသံဃာကိုရင္ အပါး ၆၀ ၏ ညီညီညာညာ ဆြမ္းခံထြက္လာသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရ၍ စိတ္တြင္ ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ၾကည္ႏႈးမႈျဖစ္ရသည္။ ကိုယ္ကလည္း အလွဴအတန္းသြားလုပ္မည့္ ခရီးသြားဖို႔ ထြက္လာသည္ဆိုေတာ့ မဂၤလာက်က္သေရရွိျမင္ကြင္းမ်ိဳး ျမင္ရသည္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာလွပါသည္။

၇ နာရီတြင္ ခ်ိန္းဆိုထားေသာ စာအုပ္ဆိုင္မွ စာအုပ္မ်ားကို ကားျဖင့္သယ္၍ ဇတ္ဆိပ္သို႔ေရာက္လာပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဒလမွ တြံေတးသို႔ လိုင္းကားျဖင့္ စာအုပ္မ်ား တင္၍ ထြက္လာရာ မနက္ ကိုးနာရီေလာက္တြင္ တြံေတးဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ပါသည္။ အသင့္ေစာင့္ၾကိဳေနေသာ အဂါးရြာမွစက္ေလွသမားမ်ား၊ ေက်ာင္းပညာေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ႏွင့္ ဆရာမ တစ္ေယာက္အား ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ စာအုပ္မ်ားကို စက္ေလွေပၚသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းျပီး တြ႔ံေတးမွ အဂါးအုပ္စု အဂါးရြာဆီသို႔ ထြက္လာခဲ႔ပါသည္။ လမ္းခရီးစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ရာသီဥတု သာသာယာယာႏွင့္ စက္ေလွလည္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ရွိပါသည္။

ခရီးစဥ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ သံုးေခါက္ေျမာက္ခရီးစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ မအူပင္ခရိုင္၊ အဂါးအုပ္စုရွိေက်းရြာမ်ားမွ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားအား စာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာမ်ားကို ေစတနာရွင္အလွဴရွင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေထာက္ပံ႔ေပးေ၀ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဂါးအုပ္စုတြင္ ေက်းရြာငါးရြာရွိပါသည္။ က်ံဳၾကိဳက္၊ အဂါး၊ စကားလြန္း၊ ေညာင္ေခ်ာင္း ႏွင့္ ဘိကလိုင္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔ အဂါးႏွင့္ ဘိကလိုင္ ရြာ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားအား စာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာ မ်ားလာေရာက္လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အဂါးကို အရင္၀င္သည္။ အဂါးကိုေရာက္ေတာ့ ေန႔လည္ ၁၁ ခြဲေနျပီ။ ထမင္းစားျပီးမွ အဂါးရြာ အေျခခံပညာမူလတန္း ေက်ာင္းကို သြားပါသည္။ ေက်ာင္းကေလးမွာ မူလတန္းပညာသင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ၁၇၀ ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသာ ၁၇၀ အား စာအုပ္တစ္ေယာက္ ၁ ဒါဇင္၊ ခဲတံ ၁ ေခ်ာင္း၊ ေပတံ ၁ ခု ၊ ခဲဖ်က္ ၁ တံုးစီေပးအပ္ပါသည္။ သူငယ္တန္းေက်ာင္းသားေလးမ်ားအား ေလးေၾကာင္းမ်ဥ္းစာအုပ္ ၄ အုပ္ထပ္ေပးပါသည္။ စတုတၳတန္းေက်ာင္းသားမ်ားအား ေဘာပင္အျပာ တစ္ေခ်ာင္းစီေပးပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္ ဆရာ၊ဆရာမ အင္အား ၅ ေယာက္ရွိရာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအတြက္ ေဘာပင္အနီမ်ားလည္း ေပးအပ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆရာမမ်ားရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာျပီး အဂါးမွ စကားလြန္းရြာသို႔ ထြက္လာပါသည္။အဂါးအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း

အဂါးမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ား

စာအုပ္မ်ားစီစဥ္ေနပံု

လွဴဒါန္းမည့္ စာအုပ္မ်ား

ကေလးငယ္မ်ား စာအုပ္ယူရန္ တန္းစီေနစဥ္

တစ္ဦးခ်င္းစီအား ေပးေ၀ေနပံု

ေက်ာင္းသံုးစာေရးကိရိယာမ်ား

အဂါးမူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္အမွတ္တရ

စကားလြန္းရြာမွ စာအုပ္မ်ားသြားေရာက္လွဴဒါန္းမည့္ ဘိကလိုင္ရြာသို႔ ေျခလ်င္ခရီး ၁ မိုင္ခြဲ သာသာေလာက္ သြားရပါသည္။ ဘိကလိုင္ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ အားလံုးပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနေသာ္လည္း မနားပဲ စာအုပ္မ်ားအား ခြဲတမ္းခ်၍ တခါတည္းေပးေ၀ပါသည္။ ဘိကလိုင္ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၄၂ ေယာက္ရွိပါသည္။ အဂါးမွာကဲ႔သို႔ စာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းျပီး ေနာက္ ဘိကလိုင္ရွိ အိမ္တအိမ္မွ ေဒသထြက္ မုန္႔ပဲသေရစာမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးပါသည္။

ဘိကလိုင္ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း

စာအုပ္မ်ားေပးရန္စီစဥ္ေနပံု

စာအုပ္ေပးေ၀ေနစဥ္

သူဘာမ်ားစဥ္းစားေနပါလိမ္႔...

ဘိကလိုင္မွ ဧည့္ခံေသာ ေဒသထြက္သီးႏွံမ်ား.. း)

ဘိကလိုင္မွ ျပန္လာေတာ့ ညေန ၄ နာရီထိုးေနျပီျဖစ္သည္။ ဘိကလိုင္ႏွင့္ တြံေတး စက္ေလွ ၂ နာရီခန္႔စီးရပါမည္။ အမွန္မွာ ညအိပ္မည္ဟု ရည္မွန္းထားေသာ္လည္း အလုပ္ခြင့္ရက္အခက္အခဲေၾကာင့္ ပင္ပန္းေနသည့္ၾကားမွ ေန႔ခ်င္းျပန္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ စက္ေလွစီးလာရာ အခ်ိန္ ၁ နာရီ သာသာခန္႔ေလာက္တြင္ စက္ေလွ အင္ဂ်င္မွ ေထာက္ခနဲ႔ ျမည္၍ စက္ေလွ ထိုးရပ္သြားပါသည္။ ဘာျဖစ္တာလို႔ ေမးလိုက္ေတာ့ ခ်ိန္းျပတ္၍ ေရထဲက်သြားသည္ဟုေျဖသည္။ အခ်ိန္က ညေန ၅ နာရီထိုးေနျပီျဖစ္သည္။ ခရီးက ေနာက္ထပ္ ၁ နာရီစာက်န္ေသးသည္။ သို႔ႏွင့္ အနီးဆံုး က်ံဳလမု ဆိုေသာ ရြာေလးသို႔ ေမွ်ာ၍ ေလွအားကပ္ထားျပီး ထိုရြာမွ ေလွတစ္စီးအား အကူအညီေတာင္း၍ နီးစပ္ရာ တြင္ခံုရွိေသာရြာသို႔သြား၍ ခ်ိန္းအသစ္လုပ္ရပါသည္။ ဘိကလိုင္ရြာမွသူမ်ားကေတာ့ အကယ္၍စက္ေလွျဖင့္ အဆင္မေျပေတာ့ပါက ေရွ႕တစ္ရြာတြင္ တြံေတးထိ ဆိုင္ကယ္လမ္းေပါက္၍ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ျပန္ႏိုင္ေၾကာင္း အၾကံျပဳပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၁နာရီ အတြင္း ျပင္ဆင္ျပီး၍ က်ံဴလမု မွ ထြက္လာေတာ့ ၆ နာရီ ျဖစ္ေနသည္။ ေနကလည္း အေစာၾကီး၀င္သျဖင့္ အေမွာင္ထုက ခပ္ျမန္ျမန္ေရာက္လာသည္။ ေမွာင္ေမွာင္မဲမဲ ရိုးေလးထဲမွ တြံေတးသို႔ ျပန္လာရာ ည ၇ နာရီေက်ာ္မွ ေရာက္ပါသည္။

တြံေတးေရာက္၍ လိုင္းကားမ်ား မရွိေတာ့ေသာအခါ ဒလဘက္ကမ္းထိ တကၠစီငွားရပါသည္။ ဤသို႔ အဆင့္ဆင့္ျပန္ခဲ႔ရာ အိမ္ေရာက္ေတာ့ ည ကိုးနာရီခြဲျဖစ္ေနသည္။ လူအနည္းငယ္ ပင္ပန္းေသာ္လည္း ဤခရီးစဥ္ေလးသည္ ေအာင္ျမင္ ပီတီျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ခရီေလးျဖစ္ခဲ႔သည္။ ဤသို႔ ေက်းရြာငယ္ေလးမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးကို ေထာက္ပံ႔မႈေပးေသာ လုပ္ငန္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ခ်ိဳ႕တဲ႔၍ ပညာမသင္ႏိုင္၊ စာအုပ္စာေရးကိရိယာ မျပည့္စံု၍ ပညာမသင္ႏိုင္စသည့္ အျဖစ္မ်ားကို မလိုလားပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ တက္ႏိုင္သေလာက္ လက္လွမ္းမွီရာ ေဒသမ်ားအား ယခုကဲ႔သို႔ သြားေရာက္ေထာက္ပံ႔ေပးေ၀ခ်င္ပါသည္။ ေထာက္ပံ႔ေပးေ၀ႏိုင္ေအာင္လည္း ၾကိဳးစားပါသည္။ ေစတနာရွင္၊အလွဴရွင္မ်ားကိုလည္းမ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ေစတနာရွင္မ်ား၏ အလွဴေငြမ်ားမရွိလွ်င္လည္း ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ယခုသြားေရာက္လွဴဒါန္းေသာ မအူပင္ခရိုင္ အဂါးအုပ္စုရွိ ေက်းရြာစုစုေပါင္း ငါးရြာမွ ေလးရြာအား ေပးလွဴျပီးျဖစ္သည္။ ထိုအုပ္စု အတြက္ ရြာတစ္ရြာက်န္ေနပါေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုရြာအား လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ တြင္သြားေရာက္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းမည္ဟု႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ ေက်ာင္းသားဦးေရ (၁၅၀)ခန္႔ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါ၀င္လွဴဒါန္းလိုေသာ ေစတနာရွင္မ်ား ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။ မည္ကဲ႔သို႔လွဴဒါန္းခ်င္သည္ကိုပါ ေျပာျပႏိုင္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ရမည့္အီးေမးလ္လိပ္စာက mmaung07@gmail.com ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လိုက္ပါႏိုင္ပါသည္။

ထိုကဲ႔သို႔ မိမိတို႔တက္ႏိုင္သေလာက္ ပညာေရးေထာက္ပံ႔မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္ျပဳၾကပါဟု တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (၁၈.၁၀.၂၀၀၉)