Monday, June 16, 2008

ဘိုကေလး တတိယခရီး

ဘိုကေလးတတိယခရီး
၂-၆-၀၈ ရက္ေန႔ ညေန ကၽြန္ေတာ့ ရံုးဆင္းေတာ့ ဘာညာတို႔ ကိုေဂါက္တို႔ရံုးကို သြားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ မနက္ဖန္သြားမည့္ ဘိုကေလး ေလေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားသြားေရာက္ ေပးမည့္ခရီးအား မလိုက္ျဖစ္ဘူးဟု႔ သြားေရာက္ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ႐ံုးတြင္အလုပ္အနည္းငယ္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ သူတို႔ႏွင့္ေတြ႔ျပီး သူတို႕က ရွင္းျပပါသည္။ ယခုတစ္ေခါက္သည္ ပစၥည္းမ်ားမွာ ၁၀ဘီးကား အျပည့္ျဖစ္ျပီး ဆန္အိတ္ ၈၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ပိုက္ဖ်ာမ်ားအခ်ပ္ ၁၀၀၀ေက်ာ္၊ အ၀တ္အစားထုတ္မ်ား ႏွင့္ေဆး၀ါးပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္လူအင္အားလိုအပ္၍ လိုက္ခဲ႔ပါရန္ေျပာဆိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္လည္း ႐ံုးသို႔ ဂ်ီေတာ့မွ လွမ္းဆက္သြယ္၍ ခြင့္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာလိုက္ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ ကိုေဂါက္ႏွင့္ဘိုၾကီး တို႔သည္ပစၥည္းမ်ားထားရွိသည့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ပါသည္။ ထိုဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွ မနက္ ၆ နာရီ ထြက္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုေက်ာင္းမွာပင္ သြားေရာက္အိ္ပ္စက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ က်န္လူမ်ားကေတာ့ မနက္မွ ကိုယ္႔အစီအစဥ္ႏွင့္ကိုယ္ လာေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသို႔ေရာက္ေသာအခါ ပစၥည္းမ်ားမွာ ၁၄ေပ ကန္တာ ႏွစ္စီျဖင့္ အျပည့္ထည့္ထားသည္ ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုန္းၾကီးႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေျပာဆို၍ ထိုညအား အိပ္စက္လိုက္ၾကပါသည္။
ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္တြင္ ငါးနာရီေလာက္ ထ၍ ျပင္ဆင္စရာ ရွိသည္မ်ား ျပင္ဆင္၍ လူစံုေအာင္ေစာင့္၍ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွ စတင္ထြက္ခြာခဲ႔ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ကၽြန္ေတာ္တို႕အားကူညီမည့္ အျခား ေစတနာ႔၀န္ထမ္း လူငယ္ ၁၅ ဦးခန္႔ပါ၀င္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္႔တို႔အဖြဲ႔သည္ အင္အား အေယာက္ ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔ျဖစ္သြားပါသည္။ ကားမ်ားမွာ ကုန္ပစၥည္းအျပည့္ ၁၄ ေပကန္တာ ႏွစ္စီး အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၄ စီး ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကားသည္ ေညာင္တုန္းမေရာက္ခင္ ဘီးေပါက္ပါသည္။ အပိုလဲစရာ ပါေသာေၾကာင့္ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လဲျပီးထြက္လာၾကပါသည္။ တစ္ခါထက္၍ မအူပင္ အလြန္ က်ိဳက္လတ္ေရာက္ဖို႔ အနည္းငယ္လိုေသးသည့္ေနရာတြင္ ဘီးေပါက္ပါေသးသည္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ လဲစရာ အပိုမရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ေပါက္သည့္ဘီးႏွင့္ အရင္တစ္ခါ ေပါက္ထားသည့္ ဘီးႏွစ္ဘီးအား မအူပင္ျမိဳ႕သို႕ ဆိုင္ကယ္ ကယ္ရီငွား၍ သြားဖာရပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ ဘိုကေလးသို႔ ခပ္ေစာေစာ ေရာက္လိုၾကပါသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ေက်းရြာမ်ားသို႔ တဆက္တည္း ဆက္သြားလို ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေပမဲ႔ မတက္ႏိုင္ေသးပဲ ဘီးဖာအျပီးကိုေစာင့္ေနရပါသည္။
ဘီးမ်ားလဲလည္တပ္ဆင္ျပီးေသာ အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဆက္ထြက္လာျပီး က်ိဳက္လတ္ ျမိဳ႕သို႕ေရာက္ေသာအခါ ေခတၱနား၍ ထမင္းစားၾကပါသည္။ ထို႕ေနာက္ မနားေတာ့ပဲ ဆက္တိုက္လာရာ ၂ နာရီ ခြဲေလာက္တြင္ ဘိုကေလးျမိဳ႕ရွိ တည္းခိုမည့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသို႕ ေရာက္ရွိပါသည္။ ပစၥည္းမ်ားကို ကားေပၚမွ အားခ်င္းခ် ၍ စက္ေလွ ငွားျပီး လူသူအေရာက္ေပါက္ နည္းေသးသည္ဆိုေသာ ရိုးထဲမွ ရြာေလးမ်ားဆီသို႔ ထြက္ခဲ႔ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စက္ေလွေလးေပၚတြင္ ဆန္အိတ္မ်ား ႏွင့္ ပိုက္ဖ်ာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၊အ၀တ္အစားမ်ား ပါလာ ပါသည္။ အခ်ိန္ကိုတြက္၍ မွန္းဆျပီး ရြာ ၃ ရြာေလာက္ေတာ့ ေပးျဖစ္မည္ဟု႔ ခန္႔မွန္းၾကပါသည္။ အရင္တေခါက္ကလို တန္းစီစနစ္ျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားအား မေ၀ေတာ့ပဲ ရြာဘုန္းေတာ္ၾကီး၊ ေက်းရြာဆယ္အိမ္မႈး၊ ရာအိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ပစၥည္းမ်ားအား တခါတည္း အပ္ႏွံပါသည္။ ရြာတစ္ရြာကို ေရာက္ျပီဆိုတာနဲ႔ ရြာရွိလူစာရင္း ၊ အေသအေပ်ာက္စာရင္း၊ ေသာက္သံုးေရ ရရွိမႈ ၊အိမ္သာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား၊ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စားေသာက္ေနထိုင္ေရးအေျခအေန တို႔ကို အေသးစိတ္ေမးျမန္းျပီး လူဦးေရကိုမႈတည္၍ ဆန္၊ ေဆး၀ါး၊ ပိုက္ဖ်ာ ၊ အ၀တ္အစားတို႔ကို ေပးအပ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခန္းမွန္းထားသည့္အတိုင္း ရြာသံုးရြာအားလွဴဒါန္း ျပီးေနာက္ျပန္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္ျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရိုးေလးမ်ားထဲမွ ဘိုကေလးျမိဳ႕သို႔ ျပန္လာရာ ညေန ၆ နာရီေက်ာ္တြင္ တည္းခိုရာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိပါသည္။ ေရမိုးခ်ိဳး စားေသာက္ျပီး အနားယူၾကပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ဘုန္းဘုန္းမ်ားႏွင့္ နက္ဖန္သြားမည့္ ခရီးစဥ္အား အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆန္မ်ားသည္ ပံုမွန္အတိုင္းဆို ေက်းရြာ ၁၀ ရြာစာေလာက္ကို ေထာက္ပံ႔မႈေပးႏိုင္ပါသည္။ ဘုန္းဘုန္းမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ျပီးေနာက္ စက္ေလွ ႏွစ္စီး ငွားျပီး ေခ်ာင္းရိုးတစ္ေလွ်ာက္ ရြာမ်ားအား သြားမည္ဟု႔ ဆံုးျဖတ္ၾကပါသည္။ နံနက္ ၇ နာရီထြက္မည္ဟု႔ ခန္႔မွန္းပါသည္။ ပစၥည္းမ်ားမွာ မ်ားေသာေၾကာင့္ နံနက္ ၄နာရီေလာက္ကတည္းက ထ၍ လက္တြန္းလည္းမ်ားျဖင့္ ကမ္းနားသို႔ခ်ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သြားရမည့္ ခရီးအကြာအေ၀းမ်ားတြက္ခ်က္၍ ဒီဇယ္မ်ား၀ယ္ရပါသည္။
စက္ေလွမ်ားထြက္ထြက္ျခင္း မိုးေကာင္ကင္မွာ အနည္းငယ္ေမွာင္ေနပါသည္။ ေလမ်ားကလည္းတိုက္ခတ္ေနပါသည္။ မိုးရြာမည့္ လကၡဏာမ်ားကိုေတြ႔ေနရပါသည္။ နာရီ၀က္ေလာက္ေမာင္းျပီးေသာအခါ မိုးမ်ားရြာပါေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕သည္ မိုးထဲေလထဲမွာ ပင္ ရႊဲ႔ရႊဲစိုုကာ သြားရပါသည္။ ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈအေနျဖင့္ ေဆးမ်ားေသာက္ၾကပါသည္။ မိုးကလည္းစဲမည့္ပံုမေပၚပါ။ ဒီလိုႏွင့္ ပထမဦးဆံုးေက်းရြာသို႔ ၂ နာရီေက်ာ္ေလာက္ မိုးထဲေလထဲတြင္ သြားျပီးေရာက္ရွိလာပါသည္။ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းျပီး ပစၥည္းမ်ားကို ခ်ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ရြာထဲရွိ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားအား လိမ္းေဆး၊ ေသာက္ေဆးမ်ားေပးပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခန္႔မွန္းထားသည့္ အတိုင္း ထိုတစ္ေန႔လံုးအတြက္ ေက်းရြာ ၁၀ ရြာ၊ ရြာပိုင္းေလး ၂ ခု ကို ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။ ထိုသူမ်ားအားလံုးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေမးျမန္းၾကည့္ရာ အဓိက လုိအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ဆန္ ႏွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အမိုးအကာ သည္လည္း လိုအပ္ေသာအရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ရြာသူရြာသားအမ်ားစုမွာ လယ္ယာလုပ္ငန္း ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရန္ အတြက္ လယ္ယာသံုးပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ကၽြဲမ်ား၊ထြန္တံုး၊တံပိုးမ်ားအစရွိသည္တို႔ကို ေျပာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ေရငန္၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္ လယ္ယာေျမသား အေျခအေနကို ေမးၾကည့္ရာ လယ္ယာသံုးပစၥည္းမ်ားသာ ေပးရင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါေၾကာင္းေျပာပါသည္။ ရြာအမ်ားစုသည္ ကၽြဲေကာင္ေရမ်ားစြာ ဆံုးရႈံးသြားေသာေၾကာင့္ မည္သို႔မွ လယ္ယာ လုပ္ငန္းမ်ား ယခုတိုင္ မလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။ သက္ဆိုင္ရာမွ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ားခ်ေပးေသာ္လည္း ေက်းရြာ အေရအတြက္ မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ အလ်င္မမီနိင္ပါ။ လက္တြန္း ထြန္စက္မ်ားမွာ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ေလာက္သာ ေရာက္ရွိျပီး ရိုးေလးထဲမွ ရြာမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြဲႏြား ႏွင့္ လယ္ယာသံုးပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ႔ႏိုင္ရင္ ေကာင္းပါသည္။
ေသာက္သံုးေရႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုအခါ ယာယီအားျဖင့္ မိုးေရကို အဓိက အားထားေနေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြက္ ပ်က္စီးသြားေသာ ေရကန္မ်ားအား ျပန္လွည္ဆယ္ယူ ၍ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထိုအတြက္လည္း ဒီဇယ္ဂါလံ မ်ားစြာလိုအပ္ပါသည္။ ယင္လံုအိမ္သာ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရာက္ခဲ႔ေသာ ေက်းရြာအမ်ားစု အား UNDP မွ ကၽြင္းမ်ားတူးခိုင္းထားပါသည္။ သံုးေလးအိမ္ေထာင္ တစ္ကၽြင္းတူးခိုင္းထားပါသည္။ သူတို႔ လာေဆာက္ေပးမည့္ဟု႔ သိရပါသည္။ ဆက္လက္၍ လိုအပ္သည္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို ေမးျမန္းစံုစမ္းျပီး ျပန္လာၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕သည္ ညေန ၆ နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ ဘိုကေလးသို႔ ျပန္ေရာက္ပါသည္။ တေနကုန္ မိုးရြာလိုက္ ေနပူလိုက္ ေလတိုက္လိုက္နဲ႔ ျပန္ေရာက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး နာက်င္ကိုက္ခဲေနပါသည္။ လိုအပ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ယူေဆာင္လာေသာေၾကာင့္ အဆင္ေတာ့ေျပပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီေလာက္တြက္ ဘိုကေလးမွ ရန္ကုန္သို႔ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ႔ၾကပါသည္။

အားလံုးမုဒိတာပြားမ်ားႏိုင္ၾကပါေစ။
ဖိုးသူေတာ္

No comments: