Saturday, November 6, 2010

ရာသီစာပါတီမ်ားအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း ( ၂)

ရာသီစာ ပါတီမ်ားအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း ( ၂ )

ပါတီအေဟာင္းမ်ား၊အသစ္မ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို အေသးစိတ္ျပန္လည္တြက္ရွဴ႕ေသာ္ ေအာက္ပါအတိုင္းသာ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

( ၁ ) တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီ - တစည ( ေနာင္တြင္တစညဟုသာသံုးမည္- စာေရးသူ ) သည္ ရွစ္ေလးလံုးလူထုအံုၾကြမႈႀကီးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚမွ ျပဳတ္က်ေပ်ာက္ကြယ္သြားရသည့္ မဆလပါတီ အမာခံေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ေပၚထြက္လာၿပီး မဆလတျဖစ္လဲ တစည ပါတီလို႔ နာမည္တက္ခံခဲ႔ရသည့္ ပါတီျဖစ္သည္။ ယခင္ တစညပါတီဥကၠဌေဟာင္း ဦးသာေက်ာ္မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ယခု အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခ်ိန္မွာ ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးထြန္းရီ ( ဒု-တပ္ခ်ဳပ္- ၾကည္း - ၿငိမ္း ) ျဖစ္ၿပီး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကေတာ့ ဦးသန္းတင္ ( ဒု-၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ( အေရးေပၚ - ၈၈ )၊ စစ္ဆင္ေရးအျပီး စစ္ဆင္ေရးစာအုပ္ျဖင့္ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားစာေပဆုရ ) ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားသည္ အားရဖြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္ဖြားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႀကီးျမင့္ေနေပသည္။ ပါတီ၀င္ အင္အား ၅ သိန္းခန္႔ရွိၿပီး ရန္ကုန္ ေရႊေတာင္ၾကားတြင္ ပါတီရံုးခ်ဳပ္တည္ရွိသည္။ ၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက အ႐ံႈးႀကီး ရံႈးခဲ႔ရေပမဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရဖြယ္ရွိတယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တြက္ဆထားတဲ႔ပါတီျဖစ္သည္။

( ၂ ) ၿမိဳ (ေခၚ) ခမီအမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရးအဖြဲ႕(မခမညဖ) သည္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးအခင္းၿပီး ေပၚေပါက္လာေသာ ပါတီျဖစ္ၿပီး ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကတည္းက ပါ၀င္တည္ရွိၿပီး ဖ်က္သိမ္းျခင္းမခံရပဲ က်န္ရွိေနေသာ ပါတီေဟာင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ဧၿပီလတြင္ အသစ္တဖန္မွတ္ပံုတင္ခဲ႔ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ အဦးဆံုးမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳ ေၾကာ္ျငာေပးခံရၿပီး ပါတီမွတ္ပံုတင္ အမွတ္မွာ နံပါတ္ ၁ ျဖစ္သည္။ ပါတီဥကၠဌအျဖစ္ ဦးစံသာေအာင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလာေဘြတို႔ ေခါင္းေဆာင္းၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အေျခစိုက္သည့္ ပါတီျဖစ္သည္။

(၃) လားဟူအမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ သည္လည္း ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးကတည္းက က်န္ရွိသည့္ ပါတီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ဧၿပီလတြင္မွ အသစ္တဖန္မွတ္ပံုတင္ၿပီး ပါတီမွတ္ပံုတင္အမွတ္မွာ ၃ ျဖစ္သည္။ ဦးက်ားဟာရွဲ၊ဦးေယာသပ္တို႔က ေခါင္းေဆာင္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း အေျခစိုက္ ပါတီငယ္တခုျဖစ္ကာ ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွာ လာရွိဳးၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိသည္။

( ၄ ) ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီညႊတ္ေရးပါတီ သည္ ရွစ္ေလးလံုးအၿပီးေပၚေပါက္လာေသာ ပါတီျဖစ္ၿပီ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးကတည္းက ဖ်က္သိမ္းခံရျခင္းမရွိပဲ ယခုတဖန္ ျပန္လည္အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ပါတီျဖစ္သည္။ ပါတီမွတ္ပံုတင္အမွတ္မွာ ၄ ျဖစ္ၿပီး ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ လာရွိဳးၿမိဳ႕တြင္တည္ရွိသည္။

( ၅ ) ၈၈-မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ( ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) သည္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးအခင္းတြင္ ေရွ႕တန္းကေပၚထြက္ခဲ႔ေသာ ေက်ာင္းသာေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ မင္းကိုႏိုင္၊ကိုကိုႀကီးတို႔ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေလာက္က စခဲ႔သည့္ ၈၈-မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ကို ဆင္တူယိုးမွားျပဳလုပ္ၿပီး ၈၈-မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔အျဖစ္ ေအးလြင္က ေခါင္းေဆာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည္။ မင္းကိုႏိုင္၊ကိုကိုႀကီးတို႔ တည္ေထာင္သည့္ ၈၈-မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔သည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေသာအဖဲြ႔ျဖစ္ၿပီး ေအးလြင္တည္ေထာင္သည့္ ၈၈-မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔သည္ စစ္အစိုးရအလိုက် လႈပ္ရွားေဖာ္ျပသျဖင့္ နာမည္ခ်င္းတူေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ အေတာ္ကြဲျပားခဲ႔သည္။ ေအးလြင္သည္ ပါတီကိုတည္ေထာင္ၿပီး ေနာက္တပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို တည္ေထာင္ေသာအခါ ညီျဖစ္သူ ရဲထြန္းႏွင့္ (၂၇) ဦးအဖြဲ႔အား ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းေစခဲ႔ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ကို အဦးဆံုးေလွ်ာက္လႊာတင္ခဲ႔သည္။ ေအးလြင္သည္ ပါတီနာမည္တူထူေထာင္ရံုမွ်မက တရား၀င္ပါတီျဖစ္လာေသာအခါ ပါတီအလံႏွင့္ တံဆိပ္တံုးမ်ားကို သမိုင္း၀င္ေက်ာင္းသားသမဂၢအလံ ခြပ္ေဒါင္းအလံႏွင့္ သမိုင္း၀င္ ဘီအိုင္ေအ အမွတ္တံဆိပ္ေဒါင္းတံဆိပ္တို႔ကို ဆင္တူယိုးမွား ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ စာေရးဆရာ ဒဂုန္တာရာ၊လူထုစိန္၀င္း၊ေမာင္မိုးသူတိုလို႔ စာေရးဆရာႀကီးမ်ားအပါ၀င္ စာေပအႏုပညာရွင္ (၉၀)ေက်ာ္ႏွင့္ ဗကသ၊ တကသ မ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရွဳတ္ခ်ျခင္းကို ခံခဲ႔ရၿပီး အလံႏွင့္တံဆိပ္တုံးသံုးစြဲမႈကို ေနာက္ဆံုး ဖ်က္သိမ္းေျပာင္းလဲေပးခဲ႔ရသည္။

( ၆ ) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သည္ ၈၈-မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အဖြဲ႔ကို ညီျဖစ္သူ ရဲထြန္းအား ဥကၠဌအျဖစ္လႊဲေပးခဲ႔ၿပီး ၊ အေပါင္းအပါ ( ၂၈ )ႏွင့္ ေအးလြင္ ဥကၠဌအျဖစ္တည္ေထာင္ေသာ ပါတီျဖစ္သည္။ ပါတီရံုးစိုက္ရာမွာ ရန္ကုန္တိုင္း၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ပုလဲကြန္ဒိုမီနီယံျဖစ္ၿပီး ပါတီ၀င္အင္အား ၁ သိန္းခြဲ ရွိသည္ဟု ေအးလြင္က အဆိုရွိပါသည္။

( ၇ ) ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ) သည္ ဦးသုေ၀ - ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ယခင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားရဲ႕ သမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒၚသန္းသန္းႏု ( ဦးႏု သမီး) ၊ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေက်ာ္ၿငိမ္း ( ေက်ာ္ၿငိမ္း သမီး) ႏွင့္ ေဒၚေနရီဗေဆြ (က်ားႀကီးဗေဆြ သမီး ) တို႔အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ( ၂၁ ) ဦးႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးသုေ၀သည္ စစ္အစိုးရဟာ စစ္တပ္ပီပီ စနစ္တက်ေနာက္ဆုတ္ေပးေနတာျဖစ္ၿပီ း ၊ ယခုလိုေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္ ေကာင္းေသာအလားအလာျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚအေကာင္းျမင္သေဘာ စိုက္ထူးထားသူျဖစ္သည္။
ပါတီမွတ္ပံုတင္ အမွတ္မွာ ၆ ျဖစ္ၿပီး ပါတီဌာနခ်ဳပ္ကို ရန္ကုန္တိုင္း၊ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္။

( ၈ ) ကရင္ျပည့္သူပါတီ ကို ဥကၠဌ ဦးထြန္းေအာင္ျမင့္ အပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္ ( ၁၆ ) ဦးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ဒုဥကၠဌ-၁ ေဒါက္တာေစာစိုင္းမြန္သာ၊ ဒုဥကၠဌ-၂ ေစာေအးကို၊ ဒုဥကၠဌ-၃ ကက္နက္ေ၀ေသာ္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ေစာေစး၀ါးတို႔ျဖင့္ ဦးေဆာင္ၿပီး ပါတီဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာမွာ ရန္ကုန္တုိင္း ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ျဖစ္သည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား အမ်ားအျပားရွိရာ ကရင္ျပည္နယ္၊ဧရာ၀တီတိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္း၊ပဲခူးတိုင္းတို႔တြင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု သိရသည္။

( ၉ ) အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကို ဦးတင္ထြန္းေမာင္ အပါအ၀င္ (၁၅)ဦးႏွင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည္။ ဦးတင္ထြန္းေမာင္၊ဦးၾကည္၀င္ စေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယခင္ NLD အဖြဲ႔၀င္ေဟာင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းျဖစ္ၿပီး NLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေၾကာင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကတည္းကNLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္း ခံရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရ၏ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ဆက္လက္တက္ေရာက္ခဲ႔သူမ်ားျဖစ္သည္။ NLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံထားရသူမ်ားစုစည္းထားေသာ တျခားေသာအစုအဖြဲ႔ ( ဥပမာ- ၀ံသာႏု NLD ) ကဲ႔သို႕ ေဒသအသီးသီးက အဖြဲ႔မ်ားစုေပါင္းၿပီး အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အျဖစ္ လႈပ္ရွားျခင္းျဖစ္သည္။ တရား၀င္ပါတီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ မရွိခင္တုန္းက အစုအဖြဲ႔ ၉ ဖြဲ႔ေလာက္စုစည္းႏိုင္ခဲ႔ေသာ္လည္း တရား၀င္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ဥပေဒ ထြက္ေပၚလာခ်ိန္တြင္ ၄ ဖြဲ႔က သီးျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအျဖစ္ခြဲထြက္သြားေသာေၾကာင့္ က်န္အစုမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ပါတီဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာမွာ ရန္ကုန္တိုင္း၊လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ပါသည္။

( ၁၀ ) ပအို႔၀္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းတခုမွ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္သည္။ ပအို႔၀္ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွ ဦးစံလြင္အပါအ၀င္ ၁၅ဦးႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး တရား၀င္ပါတီ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ပါတီမွတ္ပံုတင္အမွတ္ကေတာ့ ၅ ျဖစ္သည္။ ပအို႔၀္ေဒသတြင္းမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခ်ယ္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာမွာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ေစ်းပိုင္းရပ္ျဖစ္သည္။

ဖိုးသူေတာ္
၆.၁၁.၂၀၁၀
ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

စာကိုး - ၀င္းတင့္ထြန္း ( ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းအသင္းအပင္းမ်ားအညႊန္း)

Friday, November 5, 2010

ရာသီစာပါတီမ်ားအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

ရာသီစာ ပါတီမ်ားအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

မဲေပးဖို႔ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် လက္လွမ္းမွီသေလာက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္မိသည္။ ေလ့လာမိသေလာက္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ဖြဲ႔စည္းသည့္ပါတီမ်ားတြင္ ပါတီအေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီအသစ္မ်ားဆိုၿပီး ေတြ႔ရသည္။

ပါတီအေဟာင္းမ်ားမွာ -

(၁) တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ (တစည) ( National Unity Party – NUP )

(၂) ၿမိဳ (ေခၚ) ခမီအမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရးအဖြဲ႕(မခမညဖ) ( The Mro or Khami National Solidarity Organization –MKNSO)

(၃) လားဟူ အမ်ိဳးသားဖြင့္ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ ( The Lahu National Development Party - LNDP)

(၄) ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီညႊတ္ေရးပါတီ (Kokang Democracy and Unity Party - KDUP) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။


ပါတီအသစ္မ်ားမွာ -

(၁) ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ The Pa-O National Organization(PNO)

(၂) ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ) The Democratic Party (Myanmar)

(၃) ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီ The Kayan National Party

(၄) ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသားအင္အားစုပါတီ The Rakhine State National Force of Myanmar

(၅) ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ The Kayin People’s Party

(၆) ‘ဝ’ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ The “Wa” National Unity Party

(၇) တေအာင္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသားပါတီ The Taaung (Palaung) National Party

(၈) မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ All Mon Region Democracy Party

(၉) ဒီမိုကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ The Democracy and Peace Party

(၁၀) ႐ွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ The Shan Nationalities Democratic Party

(၁၁) ညီညြတ္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ The United Democratic Party (UDP)

(၁၂) ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) The 88 Generation Student Youths(Union Of Myanmar)

(၁၃) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ The Union Of Myanmar Fedration of National Politics

(၁၄) အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ The National Political Alliance League

(၁၅) ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ The Chin National Party

(၁၆) ဝံသာႏု NLD (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) The Wunthanu NLD (the Union of Myanmar)

(၁၇) ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ The Modern People’s Party

(၁၈) ၿပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီပါတီ The Union Democracy Party

(၁၉) မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ The Peace & Diversity Party

(၂၀) ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ The Chin Progressive Party

(၂၁) အင္းအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ The Inn National Development Party

(၂၂) ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ The Rakhine Nationalities Development Party

(၂၃) ‘ဝ’ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ The Wa Democratic Party

(၂၄) ဖလံု-စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ The Phalon Sawaw Democratic Party

(၂၅) အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ The National Democratic Party for Development

(၂၆) ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ The Union Solidarity and Development Party

(၂၇) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ The Ethnic National Development Party

(၂၈) ကမန္အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ Kaman National Progressive Party

(၂၉) ခမီ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ The Khami National Development Party

(၃၀) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု National Democratic Force

(၃၁) စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ(စဒက)

(၃၂) ကရင္ၿပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ


(၃၃) အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ပါတီမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ ပါတီဥကၠဌ၊ အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ဒုဥကၠဌအစရွိသည္ျဖင့္ ေလ့လာၾကည့္မိသည္။ ပါတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အေနအထားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ဖူးသည့္ အေတြ႕အႀကံမ်ားကိုလည္း တေစ့တေစာင္း ၾကည့္မိသည္။ အားရသည့္ပါတီဟူ၍လည္း မယ္မယ္ရရမေတြ႕ရေသးပါ။ က်ေတာ္၏ တသီးပုဂၢဳလ အျမင္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မယ္မယ္ရရ အားရသည္မရွိဆိုသည္ကို ရွင္းျပပါအ့ံ။ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ပါတီမ်ားကို ၾကည့္မိသည္။ ၄ ပါတီသာ အေဟာင္းျဖစ္သည္။ က်န္သည့္ ၃၃ ပါတီသည္အသစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ခါေတာင္မွီေသာ္လည္းေကာင္း ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားသူသည္မ်ားျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအေနျဖင့္ ေျပာပေလာက္သည့္ဇကေလးမ်ားကိုမူမေတြ႔ရေခ်။ သို႔ေသာ္လည္း တမ်ိဳးတမယ္ေျပာင္းလဲဖို႔ အတြက္လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္ကေလးမ်ားေတာ့ ရွိၾကသည္ကိုေတာ့ ေတြ႔ရသည္။ က်ေတာ္တို႔ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္လည္း ပါတီမ်ားႏွင့္ပါတီ၀င္အႀကီးအကဲဆိုသူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ အခ်ိန္ကလည္း မ်ားမ်ားစားစားရသည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ တက္ႏိုင္သမွ်သူတို႔ အေၾကာင္းေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ စာအုပ္၊စာတန္းမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ ေလ့လာမိသည္။ ေလ့လာမိသေလာက္ေတာ့ သူလိုကိုယ္လို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ခဲ႔သည္သာပင္ျဖစ္သည္။


ပါတီမ်ားမွ အႀကီးအကဲပိုင္းမ်ားကို ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း တစညမွ ဘဘႀကီးမ်ားကို ေလးစာမိျပန္ေသာ္လည္း အသက္အရြယ္မွာ ၈၀ ေက်ာ္ေန၍ အိုမင္းမစြမ္းအရြယ္ ေရာက္လို႔ေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အႀကံုမ်ားကို ဘာမွ်ေျပာစရာမရွိပါေသာ္ျငား ဇရာဆိုသည့္အရြယ္ေၾကာင့္ ဘဘႀကီးမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကို သံသယမျဖစ္မိေတာင္ ေနာက္ပါလူငယ္မ်ား မလိုက္ႏိုင္ျဖစ္မလား စိုးရိမ္မိပါသည္။ က်န္ပါတီမ်ားမွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ အသက္အရြယ္ (၄၅ႏွစ္) ျပည့္မွီသူမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေခ် အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိေပလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရာထူးအတြက္ အရည္အခ်င္းမ်ားသည္ မ်ားျပားေနသည္။


ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚမွ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္မင္းသားႀကီးမ်ား၏ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအားလည္း ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေပၚေပၚထင္ထင္ျမင္ေတြ႔လာရသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားပီပီ မည္သို႔ ထင္ထင္လင္းလင္း ေဆာင္ရြက္မည္ကို ၾကည့္ရမည့္ တာ၀န္ရွိသည္။ က်န္သူမ်ားသည္ အသက္အရြယ္ငယ္ရြယ္သူမ်ား ( ၄၅ ) ႏွစ္ေအာက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအပါးမ၀ေသးသူမ်ားသာ က်န္ေတာ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္မည့္၊ ႏိုင္ငံအေရးကို အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပေျပာဆိုမည့္ ျပည္သူလူထုေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အတန္းအစားမ်ားကို ပညာတတ္၍ သစၥာတရားကို နားလည္သည့္သူမ်ားျဖစ္ေစခ်င္သည္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဂီတအႏုပညာကို နားလည္ခံစားႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ေစခ်င္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူတန္းစားအဆင့္အတန္း ျပႆနာမ်ားကို ၾကားနာခံစားနားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ား ျဖစ္ေစခ်င္သည္။အသံဩဇာႏွင့္ျပည့္စံု၍ ဥပဓိရုပ္ေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။ ဤအရာမ်ားသည္ က်ေတာ္၏ ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ ဆႏၵႏွင့္ ျဖစ္လာရမည့္သေဘာမ်ားကို တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။


က်ေတာ္ ၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီလ ယူတိုးပီယားအိပ္မက္ အမည္ႏွင့္ ၀တၳဴတိုေလး တပုဒ္ေရးခဲ႔ဘူးသည္။ က်ေတာ့္ စိတ္ကူးႏွင့္ အျမင္မ်ားအား ထိုအထဲတြင္ေတြ႔ႏိုင္သည္။ က်ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံကို ပညာေရးျဖင့္ ေျပာင္းလဲမည္ဟု ဆႏၵရွိသူမ်ားသည္ ပညာႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ အတတ္ပညာမ်ားကို က်နစြာတတ္ေျမာက္ထားၿပီးမွ ထိုေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ကိုယ္တိုင္မွ စ၍ တိုင္းျပည္အ၀ွမ္းေျပာင္းလဲ ႏိုင္မည့္ဟုယူဆပါသည္။ ေစာဒက တက္လိုက တက္ႏိုင္သည္။ လူတိုင္းသည္ မိမိသမိုင္းကို မိမိသာေရးျခင္းျဖစ္သည္။က်ေတာ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ားကိုလူတိုင္းေစ့နီးပါး မေလ့လာႏိုင္ေတာ့ေသာ္လည္း ပါတီ ၃၇ ပါတီအား အက်ဥ္းဖ်ဥ္းသေဘာေလ့လာထားမိပါသည္။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ေရးဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အေျမာက္အမ်ားထြက္ေပၚလာေသာ္လည္း ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ပိုင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ုိးေၾကာင့္ တရား၀င္ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ က်န္ခဲ႔သည္မွာ ၁၀ ပါတီသာ ရွိပါေတာ့သည္။ ထိုပါတီ ၁၀ ခုအနက္ ၅ ပါတီသာလွ်င္ လက္ရွိစစ္အစိုးရ၏ ( ၈-၃-၂၀၁၀)မွာ ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ အရ ၊ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း အသစ္ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ခဲ႔ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေဟာင္း ၅ ခုတြင္ ၁ ပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ က်န္ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္မ်ားသည္လည္း ေပၚထြက္လာၿပီး နအဖ စစ္အစိုးရ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ လိုက္နာမည္ဟု ႀကိဳတင္ခံ၀န္ခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ စစ္အစိုးရက ဦးေဆာင္က်င္းပေပးမည့္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ - ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြအေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ တာစူလွ်က္ရွိၾကသည္။


မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ နီးကပ္လာၿပီး ျပည္သူျပည္သားအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဆႏၵမဲမ်ားကို ေပးရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေပးခ်င္သူမ်ားရွိသည္၊ မေပးခ်င္သူမ်ားရွိသည္၊ ေယာင္၀ါး၀ါးလူမ်ားရွိသည္။ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္ ခ်င့္ခ်ိန္ႏႈိင္းဆကာ ျပဳမႈႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။


ဖိုးသူေတာ္
၅.၁၁.၂၀၁၀
၁၉နာရီ၃၈ မိနစ္


စာကိုး - ၀င္းတင့္ထြန္း ( ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းအသင္းအပင္းမ်ားအညႊန္း)
- ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ - ၂၀၀၈
- http://www.myanmarelection2010.info