Saturday, August 16, 2008

ႏွလံုးသားရဲ႕အေဖာ္

ႏွလံုးသားရဲ႕အေဖာ္

ႏူးႏူးညံ့ညံ့ေလး၀င္လာတယ္

ငါ႔ႏွလံုးသားေလး

တစ္ခဏနဲ႔သိမ္းပိုက္ခံလိုက္ရတယ္...


အခ်စ္ဆိုတာ အခ်ိန္နဲ႔ထပ္တူမညီဘူး..

ကိုယ္စားမျပဳဘူး..

ဒါေပမဲ႔...

ခ်စ္မိသြားျပီးရင္ အခ်ိန္နဲ႔အမွ်..

ခ်စ္စိတ္ေတြ တိုးလာတယ္..


ငါ႔ႏွလံုးသားရဲ႕ ထာ၀ရအေဖာ္..

ငါ႔ႏွလံုးသားရဲ႕ စိတ္၀ိၫာဥ္

ႏွလံုးသားရဲ႕ အေဖာ္...


ဖိုးသူေတာ္ ( ၁၆.၀၈.၀၈)

1 comment:

win said...

အခ်စ္ဆုိတာ နွလုံသားထဲကိုအသံမေပးဘဲနဲ့ဝင္လာတတ္ပါတယ္