Saturday, August 16, 2008

လြတ္လပ္ေသာကိုယ္ပိုင္မီဒီယာ (သို႔မဟုတ္) ဘေလာ့ဂ္

လြတ္လပ္ေသာကိုယ္ပိုင္မီဒီယာ (သို႔မဟုတ္) ဘေလာ့ဂ္

ဘေလာ့ဂ္ေရးသားျခင္းသည္ သတင္းမီဒီယာဂ်ာနယ္သတင္းစာမ်ားလို ေရးသားသူ၊ တည္းျဖတ္သူ၊ ႏွင့္ ထုတ္ေ၀သူဟူ၍ ခြဲျခားထားျခင္းမရွိေသာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ဘေလာ့ဂ္ေရးသား သူသည္ သူတင္ျပလိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာ၊ အႏုပညာ အစရွိသျဖင့္ စိတ္ကူးရည္မွန္းရာကို လြတ္လပ္စြာ ကိုယ္တိုင္တည္းျဖတ္ တင္ျပႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဘေလာ့ဂ္ေရးသားသူအမ်ားစုသည္ လူသိထင္ရွားသူမ်ား မဟုတ္ၾကသျဖင့္ သူလိုကိုယ္လို လူထုအတြင္းမွ လူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူထုႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းမ်ားရရွိႏိုင္ပါသည္။
သတင္းတစ္ခုကို ေရးသားေဖာ္ျပရာတြင္ သတင္းကို သတင္းအျဖစ္ အမွန္အတိုင္း ေဖာ္ျပျခင္းသည္ သဘာ၀ အက်ဆံုးျဖစ္သည္။ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေသာ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္ အသံလႊင့္ထုတ္လြင့္ေသာ ေရဒီယို တယ္လီေဗးရွင္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ စီစစ္ျခင္းကိုခံယူရျပီး လက္ရွိေပၚလစီမ်ား ႏွင့္ညိႇစြန္းသည္ဟု ယူဆလွ်င္လည္း ျဖဳတ္သင့္တန္ျဖဳတ္၍ ပယ္သင့္တန္ပယ္ ၾကရပါသည္။
ဘေလာ့ဂ္မ်ားကေတာ့ ကိုယ္သိ၊ကိုယ္ၾကား၊ ကိုယ္ျမင္ထားသည္မ်ားကို ကိုယ္႔ဟာကို တည္းျဖတ္၍ အေကာင္းဆံုးကို တင္ျပႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္တင္ျပထားေသာ သတင္းသည္ ကိုယ္႔မွာ တာ၀န္ွရွိပါသည္။ နည္းနည္းသိသည့္ သတင္းကို မ်ားမ်ားကား၍ ေရးလိုက္မိလွ်င္ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား စာဖတ္သူမ်ားဆီ ေရာက္သြားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္႔ဟာကို စိတ္ၾကိဳက္တည္းျဖတ္ေရးသားသည္ ဆိုေသာ္လည္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈမွာ အနည္းငယ္က်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္အမွ် ဘေလာ့ဂ္တစ္ခု ဖန္တီး၍ ဘေလာ့ဂ္ေရးသားသူမ်ားမွာလည္း အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာပါသည္။ ဘေလာ့ဂ္ေရးသားသူ အမ်ားစုသည္ ကိုယ္သန္ရာ သန္ရာ ကဗ်ာ၊ စာေပ၊ ဂီတ၊ အေတြးအေခၚ၊ နည္းပညာ မ်ိဳးစံု၊ သေရာ္စာ၊ ပုတ္ခက္စာ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ သတင္း အစရွိသျဖင့္ အမ်ိဳးအစားစံု လွ်င္လွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပတ္၀န္းက်င္ သတင္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းကေတာ့ အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ လက္တေလာ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းသည္လည္း သတင္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ဘဏ္သို႔ ေငြသြင္းေငြလႊဲ သြားလုပ္သည္ကို ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားက အခ်ိန္ၾကာ ရစ္ေနျခင္းမ်ိဳး၊ ပိုက္ဆံေပးမွ အဆင္ေျပသြား ျခင္းမ်ိဳးသည္လည္း သတင္းအျဖစ္ေရးႏိုင္သည္။ နာမည္ရွိ လူသိရွင္ၾကားေၾကာ္ျငာထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာ အေရာင္းဆိုင္ၾကီးမွ လက္ေတာ့ပ္ေလးသြားေရာင္းျခင္းကို မတရားေစ်းႏိွင္၍ သူတို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လည္းေၾကာ္ျငာထားသည့္ အတိုင္းမေရာင္းျခင္းသည္လည္း သတင္းမ်ားျဖစ္သည္။
ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မည္သည့္မီဒီယာ သို႔မဟုတ္ သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားက မွ အေရးတယူ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဘေလာ့ဂ္မ်ားကေတာ့ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဘေလာ့ဂ္မ်ားသည္ လူတစ္ေယာက္၏ ေန႔စဥ္အြန္လိုင္းမွတ္တမ္းဟု႔ဆိုေသာ္လည္း ေသခ်ာသပ္ရပ္လွပစြာေရးထားလွ်င္ ဖတ္၍ေကာင္းေသာ စာတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ သူ၏မွတ္တမ္းထဲတြင္ သူလက္တက္ေလာ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြရသည့္ အေနအထားမ်ားပါလာ ႏိုင္ပါသည္။ ထုိသည္ပင္လွ်င္ စာဖတ္သူအတြက္ သတင္းျဖစ္လွ်င္ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘေလာ့ဂ္ေရးသားျခင္းသည္ လြတ္လပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္မီဒီယာ တစ္ခုကို တည္ေထာင္၍ ဘေလာ့ဂ္ေရးသူ အခ်င္းခ်င္းၾကားႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားၾကားအား ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားႏွင့္ အလြန္နီးစပ္ေသာ ေသသပ္ေသာ သတင္းမ်ားကို ေပးပို႔ႏိုင္ေသာ အစြမ္းထက္လက္နက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ဖိုးသူေတာ္ ( ၁၆.၀၈.၀၈)

၁၁ : ၄၅ မိနစ္

1 comment:

တားျမစ္ ထားေသာ... said...

လြတ္လပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္မီဒီယာ ေဆာင္းပါးေလးကို နွစ္သက္မိပါတယ္။

သုခမိန္(E-Journal)