Friday, August 15, 2008

ကမာကလူခရီးစဥ္


ကမာကလူခရီးစဥ္

၄.၈.၀၈ ညေနပိုင္း ၆ နာရီ သေဘၤာျဖင့္ ဘိုကေလးျမိဳ႕သို႕ သြားေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ သေဘၤာနာမည္မွာ ဗညားဦး ျဖစ္ျပီး ၂ ထပ္ခြဲေကာင္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ကိုေ၀ တို႔ ေမာ္တင္ဆိပ္မွ ထြက္ခြာခဲ႔သည္။ သေဘၤာထြက္ထြက္ ျခင္းဆိုသလို မိုးေကာ ေလေကာက အားေကာင္းေကာင္းႏွင့္ရြာ ပါေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၂ ေယာက္မွာ အခန္းၾကိဳမွာထားေသာ္လည္း လူၾကီးခရီးစဥ္ရွိေနေသာေၾကာင့္ အခန္းမရပဲ ဆလြန္းခန္းဟု႕ေခၚ ေသာ သေဘၤာဦးခန္းတြင္ လိုက္ပါစီးနင္းခြင့္ရပါသည္။ အခန္းထဲတြင္ ကုလား ဗမာ တရုတ္ ဘုန္းၾကီး လူမ်ိဳးစံု ဆယ္႔ေလး ငါးဦးမွ် ပါလာပါသည္။

ဒီတစ္ေခါက္ ဘိုကေလးသြားရသည့္ ခရီးမွာ မ်ိဳးစပါးမ်ား သြားေရာက္ေပးလွဴရန္ျဖစ္ပါသည္။ မ်ိဳးစပါးမ်ားမွာ ျပည္ပ ေစတနာရွင္မ်ား၏စုေပါင္းလွဴဒါန္းေသာ အလွဴျဖစ္သည္။ သေဘၤာသည္ ဘိုကေလးျမိဳ႕သို႔ နံနက္ ၄နာရီေလာက္တြင္ ဆိုက္ကပ္သည္။ ေရတက္ခ်ိန္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဆိပ္ခံ ကုန္းေဘာင္ေလးမွာ ေရျမဳပ္ေနျပီး မီးကလည္း မရွိသျဖင့္ ေမွာင္ၾကီးမဲၾကီးထဲ မနဲကို စမ္းသြားေနရသည္။ ဒီၾကားထဲ ကုန္းေဘာင္တ၀က္ေလာက္မွာ အေပါက္ရွိသည္ဆိုသျဖင့္ ေတာ္ေတာ္ၾကီးကို သတိထား၍သြားေနရသည္။ ဒီလိုျဖင့္ေအာက္ပိုင္း ေဘာင္းဘီအဖ်ားေတြ ေရစိုျပီး ေစာေစာစီးစီး ခ်မ္းခ်မ္းစီးစီး ျဖင့္ ကုန္းေပၚ ေရာက္သြားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကမ္းနားရွိ ထမင္းေၾကာ္ဆိုင္တြင္ ထမင္းေၾကာ္ တစ္ေယာက္တစ္ပြဲ စား၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တည္းခိုေနၾကျဖစ္ေသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသို႕ သြားပါသည္။ ေရာက္သြားခ်ိန္မွာ အာ႐ံုဆြမ္းခံခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ အားမေတြ႔ရပါ။ ထို႕ေနာက္ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အား ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားမည့္ခရီး ႏွင့္ လုပ္မည့္ အစီအစဥ္အားေျပာျပ၍ အကူအညီေတာင္းပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေရွးဦးစြာ ကမာကလူသို႔ သြားမည့္လိုင္းသေဘၤာရွိမရွိ စံုစမ္းပါသည္။ ဆိပ္ကမ္းသံုး ေလးခု စံုစမ္းျပီးေသာအခါ လိုင္းသေဘၤာမရွိသည္ကို သိရျပီး ပဲ႔ေထာင္ျဖင့္သာ သြားရန္ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဘိုကေလးမွ ပဲ႔ေထာင္ငွားျပီး ကမာကလူသို႔ ခရီးဆက္ခဲ႔ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယခု႔လို အလ်င္လိုေန ျခင္းမွာ ေျမာင္းျမျမိဳ႕မွ ထြက္ခြာလာမည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လွဴဒါန္းမည့္ မ်ိဳးစပါး တင္း ၇၀၀ ပါ သေဘၤာမွာ ကမာကလူသို႔ ၾကိဳေရာက္ေနမွာကို စိုးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဖုန္းသတင္းမ်ားအရ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ရန္ကုန္မွ ထြက္မည့္ေန႔ ေန႔ခင္းမြန္းလြဲေလာက္ကတည္းက ေျမာင္းျမမွ ဘိုကေလး ကမာကလူသို႔ ထြက္ခြာသြားသည္ဟု႕ သတင္းရထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဘိုကေလးျမိဳ႕မွ ကမာကလူသို႔ ပဲ႔ေထာင္စီးခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၂ နာရီခြဲခန္႔ၾကာပါသည္။ နံနက္ ၈ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ကမာကလူသို႕ ေရာက္ရွိၾကသည္။ ကမာကလူမွာ အိမ္ေျခ ၆၀၀ နီးပါးခန္းရွိေသာရြာၾကီး ျဖစ္ပါသည္။ တိုက္နယ္ေဆးရံု၊ရဲစခန္း၊ တြဲဖက္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာက္ေရာက္ျခင္း ရန္ကုန္ႏွင့္ ေျမာင္းျမသို႔ဖုန္းအဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္၍ ဒီကအေျခအေနႏွင့္ ေျမာင္းျမမွ စပါးသေဘၤာ အေျခအေနမ်ားကို ေမးျမန္းေျပာၾကားပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ရြာခံလူၾကီးတစ္ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ ကမာကလူ အနီး၀န္းက်င္တြင္ရွိေသာ ရြာမ်ား၏ အေျခအေန၊ အစိုးရထံမွ မ်ိဳးစပါးရရွိမႈအေျခအေန ၊ ႏွင့္ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ပါ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ပ႔ဲေထာင္ျဖင့္သြားခဲ႔ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားေရာက္၍ ေလ႔လာျပီး လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ေသာ ရြာမ်ားမွာ ၁။ ေအာက္ဖိုးညိဳ၊ ၂။ အထက္ဖိုးညိဳ၊ ၃။ ကန္ညီေနာင္၊ ၄။ သေျပကုန္း၊ ၅။ ေမွာ္ေခ်ာင္း၊ ၆။ က်ိန္ေခ်ာင္း ေက်းရြာတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုတစ္ေန႔လံုးရြာမ်ားအား လည့္ပတ္သြားလာ၍ ညေနႏွင့္ နက္ဖန္ မနက္တို႔တြင္ ကမာကလူရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တည္းခိုသည့္ အိမ္တြင္ လယ္ဧက အလိုက္မ်ိဳးစပါးမ်ား လာေရာက္ထုတ္ယူရန္ ေျပာခဲ႔ပါသည္။ ညေနေစာင္းေနာက္ဆံုးရြာျဖစ္ေသာ က်ိန္ေခ်ာင္းမွ ျပန္အလာတြင္ ေလေကာ မိုးပါ တအုန္းအုန္း ခ်ရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ပဲ႔ေထာင္ေလးအတြင္းမွာ လူးကာလြန္႕ကာ စိုကာရႊဲကာျဖင့္ ေၾကာက္ေၾကာက္လန္႔လန္႔ ျပန္လာခဲ႔ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ညေနေစာင္း ကမာကလူရွိ တည္းခိုသည့္ အိမ္ျပန္ေရာက္သည့္တိုင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ မ်ိဳးစပါးသေဘၤာမွာမေရာက္ေသးေပ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ စိုးရိမ္ပူပန္ေနရပီ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဒီလမ္း ဒီခရီး ေရေက်ာတာ္ေတြ ဘာေတြ ေစာင့္ေမာင္းေနရေတာင္ ေရာက္သင့္ေနပါပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေျမာင္းျမ ဆန္စက္ကိုလည္း ဖုန္းေတြဆက္ရ ရန္ကုန္ကိုလည္း သတင္းပို႔ရ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို လည္း စဥ္းစားရႏွင့္ ညပင္အိပ္မေပ်ာ္ပါ။ ေနာက္တစ္ေန႔မနက္ဆိုလွ်င္လည္း ေက်းရြာမ်ားမွ လယ္သမားတို႔ လာေရာက္မ်ိဳးစပါး ထုတ္ယူရန္ေျပာဆိုပီးေတြကလည္း ျဖစ္ေနသည္။

သို႔ႏွင့္ ေနာက္တစ္ေန႔ ကူးသြားပီး နံနက္ ကိုးနာရီေလာက္ ရန္ကုန္သို႔ ဖုန္းသြားဆက္ျပီး ျပန္အလာ တည္းခုိသည့္ အိမ္သို႔ မ်ိဳးစပါး သေဘၤာကေရာက္ေနပါသည္။ စပါးယူမည့္ လယ္သမား အုပ္စုမွာလည္း အင္အားေကာင္းစြာေရာက္ရွိေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္းအဲ႔ အခါက်မွ 'ဟင္း' ခ်ႏိုင္ပါေတာ့သည္။ မ်ိဳးစပါးမ်ားမွာ စုစုေပါင္း တစ္တင္းခြဲ အိပ္ျဖင့္ တင္း ၇၀၀ စာ အိပ္ေပါင္း ၄၆၇ အိပ္ပါလာပါသည္။ သေဘၤာေနာက္က်ရသည့္ အေၾကာင္းမွာ မာလိန္မွဴးမွာ ဒီဘက္လမ္းေၾကာင္းကို မလာဘူးသျဖင့္ နီးရက္ႏွင့္ ေ၀းဆိုသလို ဘိုကေလးမွာ ကမာကလူသို႔ ၂ နာရီခြဲ ခရီးကို တစ္ရက္ႏွင့္ တစ္ေန႔ၾကာေအာင္ ပင္လယ္ဘက္မွ ပတ္ေမာင္းျပီး ၀င္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ စုစုေပါင္းေက်းရြာ ၇ ရြာမွာ လယ္သမားဦးေရ ( ၁၁၉ ) ဦး အတြက္ မ်ိဳးစပါး တင္း ၇၀၀ ကို စနစ္တက် ခြဲေ၀ လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။

လယ္သမားမ်ား၏ အဆိုအရ စပါးပင္မေအာင္ ရျခင္းမွာ အေၾကာင္းမ်ားစြာရွိသည္။ တျခားအေၾကာင္းမ်ားထက္ဆိုးသည္က ပိုးေကာင္ကိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပိုးနာမည္မွာ ေဒသအေခၚ 'ကိုမက' ေခၚ ေမြးကာစ ဂဏာန္းေပါက္ ျဖဴျဖဴေသးေသးေလးမ်ားျဖစ္သည္။ အေကာင္အရြယ္အစားမွာ လက္ညိဳး လက္သည္းခြံ အရြယ္ေလာက္ရွိပီး စပါးပင့္အေညွာင့္ ေပါက္လာသည္ႏွင့္ ကိုက္ျဖတ္ကာ အညႊန္႕ ခ်ိဳးစားေသာက္ပစ္တက္သည္။ ထိုကိုမကအေကာင္ေလးမ်ားမွာ မ်ားျပားလြန္း၍ ပိုးသတ္ေဆးပင္မႏိုင္ျဖစ္ေနပါသည္။ ပဲ႔ေထာင္စီးရင္း ေရထဲသို႔ လက္၀ါးျဖန္႔၍ ေရကို သံုးေလး ခါေလာက္ခပ္လိုက္လွ်င္ ထိုအေကာင္ေလးမ်ား ႏွစ္ေကာင္ သံုးေကာင္ ပါလာပါသည္။ ထိုမွ်ေလာက္ကို မ်ားျပားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တေၾကာင္းမွာ ေရေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေရငန္ႏွင့္ ေရခ်ဳိေရာ၍မရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရ ေရြးေနသည္ဟု႔လည္းေျပာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း စိုက္ပ်ဳိးေရး အေၾကာင္းကို နားမလည္ၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တည္းခိုသည့္ အိမ္မွ ဦးေလးၾကီးႏွင့္ေတာ့ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေပးေ၀ခဲ႔သည့္ မ်ိဳးစပါးကိုလည္း ေနာက္လာမည့္လၾကမွ ေရက်ေနာက္လိုက္ သေဘာမ်ိဳးစိုက္မည့္ဟု႔ ေျပာၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေပးခဲ႔သည့္ စပါးအမ်ိဳးအစားမွာ ၀ါးခယ္မ ႏွံကား အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။

အားလံုးေ၀ျခမ္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျပီး ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ေ၀လီေ၀လင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သည္ စပါးလာပို႔ေသာ သေဘၤာျဖင့္ ဘိုကေလးျမဳိ႕သို႔ ျပန္လာခဲ႔ၾကပါသည္။ ေရေၾကာင္းလမ္းမသိေသာေၾကာင့္ တည္းခိုသည့္ အိမ္မွ ဦးေလးၾကီး ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေရပံုတစ္ပံုဆြဲေပးလိုက္ပါသည္။ ထိုသို႔ဆြဲေပးလိုက္တာေတာင္ စထြက္ထြက္ျခင္းဆိုသလို လမ္းမွာကာ သေဘၤာၾကီးႏွင့္ ေခ်ာင္းက်ဥ္းေလထဲ လည့္ရ အခက္ျဖစ္လိုက္ပါေသးသည္။ ထိုသို႔ႏွင့္ပင္ ဘိုကေလးျမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာပါသည္။ ဘိုကေလးျမိဳ႕မွ ညေန ၆ နာရီသေဘၤာျဖင့္ ျပန္ခဲ႔ၾကပါသည္။ သေဘၤာမထြက္ပီ ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခက္ျပီး မိုးၾကီးရြာေသာေၾကာင့္ သေဘၤာေပၚမွ ခရီးသည္ ၃ ပံု ၁ ပံုခန္႔ ျပန္ဆင္းသြားၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အေျခအေနကိုသံုးသပ္ရာ အကယ္၍ မုန္တိုင္းရွိလွ်င္ သေဘၤာအားထြက္ခြင့္ေပးမည္ မဟုတ္ဟု႔သိထားေသာ ေၾကာင့္ ျပန္မဆင္းေတာ့ပဲ ကိုယ္ရသည့္ သေဘၤာသားခန္းေလးထဲမွာပင္ ေနခဲ႔ပါသည္။ နာရီအနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ သေဘၤာထြက္ျပီး ေလမိုးမ်ားတိုက္ခက္၍ ျမင္းကကုန္းေရာက္ကာ မွ ေလမိုးဆဲ ကာရာသီဥတု သာသာယာယာ ျဖစ္သြားပါေတာ့သည္။ ရန္ကုန္သို႔ ၈.၈.၀၈ နံနက္ ၇ နာရီ ေက်ာ္ေက်ာ္တြင္ ေရာက္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လူခြဲ၍ အိမ္ျပန္ခဲ႔ၾကပါသည္။

၄.၈.၀၈ မွ ၈.၈.၀၈ ထိ ၾကာျမင့္ပါသည္။ သြားေရာက္သူမ်ားမွ ကၽြန္ေတာ္ ဖိုးသူေတာ္ ႏွင့္ ကိုေ၀ နယူးစ္ေပပါ တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဖိုးသူေတာ္လယ္သမားမ်ားရွိမွ လယ္ဧက စာရင္းေကာင္ယူျပီး မ်ိဳးစပါးခြဲတမ္း ခ်ေနပံု
မ်ိဳးစပါးသေဘၤာမွ လယ္သမားမ်ား၏ ပဲ႔ေထာင္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနၾကပံု
မ်ိဳးစပါးမ်ား


No comments: