Monday, October 19, 2009

တိမ္တမွ်င္ အေတြးတစ္စ

တိမ္တမွ်င္ အေတြးတစ္စ

ဆည္းဆာခ်ိန္ျဖစ္သည္။ မၾကာမီေန၀င္ေတာ့မည္။ ေကာင္းကင္၏ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားသည္ လိေမၼာ္ေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ တိမ္မ်ားျဖင့္ လွပေနသည္။အမ်ိဳးအမည္မသိေသာ ငွက္ကေလးမ်ားလည္း ဟိုတစ္စုသည္တစ္စုျဖင့္ ပ်ံ၀ဲေနၾကသည္။ အိပ္တန္းသို႔ျပန္ရန္အတြက္ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။ ျမစ္ျပင္သည္ လႈိင္းၾကက္ခြပ္ေလးမ်ားျဖင့္ လႈပ္ရွားသက္၀င္ေနသည္။ ဟိုဟိုဒီဒီ ေမွ်ာပါေနေသာ ေဗဒါ အစုစုတို႔သည္လည္း ျမစ္ျပင္၊လႈိင္းၾကက္ခြပ္ေလးမ်ားႏွင့္ ကာရံညီစြာ ေမွ်ာပါေနသည္။ ေလွဦးထိုးခြဲ၍ ဖြာက်ေနေသာ ေရဖြားမ်ားသည္ပင္ ၾကည့္၍ေကာင္းေနသည္။ အင္ဂ်င္စက္သံက မွန္မွန္ထြက္ေပၚေနသည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္အာရံုမ်ားက နီးနီးေ၀းေ၀းပ်ံ႕လြင့္ေနေသာေၾကာင့္ အင္ဂ်င္သံထြက္ေပၚေနသည္ကို သတိမထားမိေခ်။ သို႔တည္းမဟုတ္ နားမ်ားက အလိုအေလ်ာက္ အင္ဂ်င္သံကို ဥပကၡာျပဳထားျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

လူ႕ဘ၀ဟူသည္ ၀ါက်င့္က်င့္ျမစ္ျပင္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုျမစ္ျပင္ေပၚရွိ လိႈင္းၾကက္ခြပ္ေလးမ်ားလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဟိုမွာသည္မွာေမွ်ာပါေနေသာ ေဗဒါအုပ္မ်ားလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အိပ္တန္းျပန္ ငွက္ကေလးမ်ားကဲ႔သို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္။ ထို႔ျပင္ လူ႕ဘ၀ဟာ လူ႕ဘ၀ပင္ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါေသးသည္။

ျမစ္တစ္ခု၏ ေက်ာေပၚတြင္ လူ႕ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာကို ထမ္းပိုးထားသည္။ ထိုဘ၀မ်ားသည္ပင္ ျမစ္တစ္ခု၏ ဘ၀ျဖစ္ေနသည္။ လူတစ္ေယာက္စီတြင္ ေမြးဖြားလာကတည္းက လူအျဖစ္ရွင္သန္ရန္ အဂၤါရပ္မ်ားပါလာပါသည္။ ထိုသို႕ လူအျဖစ္ရွင္သန္ရန္ အရာမ်ားႏွင့္အတူ ဘ၀တစ္ခုပါတြဲပါလာပါသည္။ ထိုအရာသည္ ထိုသူ၏ ဘ၀ပင္ျဖစ္သည္။ သူ႕ဘ၀၏ အဆိုးအေကာင္းအက်ိဳးအေၾကာင္းမ်ားကို သာမန္အားျဖင့္ ငယ္ရြယ္စဥ္မွာ ပတ္၀န္းက်င္က မ်ားစြာေဖာ္ေဆာင္ ေျပာင္းလဲေသာ္လည္း ၾကီးပ်င္း၍ လူလားေျမာက္လာေသာအခါ မိမိကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ ေျပာင္းလဲ လာရပါသည္။ ထိုသို႔ဖန္တီးလာေသာ ဘ၀ပိုင္ရွင္မ်ား (က်ားႏွင့္မ) တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး (ဘ၀တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု) ေပါင္းစပ္ၾကသည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳသည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ေခၚႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေပါင္းရာတြင္ တစ္ႏွင့္တစ္ေပါင္းသည္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အေပါင္းတစ္ႏွင့္ အႏုတ္တစ္ ေပါင္းသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အေပါင္းတစ္ အႏုတ္ ႏွစ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေပါင္းေတာ့ ေပါင္းၾကသည္။ ရလဒ္အေျဖမည္ေရြ႕မည္မွ်ကို စိတ္၀င္စားၾကသည့္ပံုမေပၚေခ်။ ေပါင္းအဆင္ေျပ၍ ဂဏာန္းအနည္းငယ္ ၫွိျပီး ေပါင္းျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

ေနလံုး၀ ၀င္သြားသည္။ ၀န္းက်င္တစ္ခုလံုးသဲကြဲစြာမျမင္ရေတာ့ပါ။ ေမွာင္သြားသည္ဟုမဆိုလိုပါ။ ေန႔ခင္းအလင္းေရာင္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္၍ ညအလင္းေရာင္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္တြင္ ၾကယ္တစ္လံုး ထင္းထင္းၾကီး ေတာက္ေနသည္။ ထိုၾကယ္၏ အလင္းေရာင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မဟုတ္ေလာက္ပါ။ ဟုတ္ေကာင္းလည္း ဟုတ္ႏိုင္သည္။ သဘာ၀ည အလင္းေရာင္အျပင္ လူတို႔ဖန္တီးထားေသာ အလင္းထုတ္သည့္ အရာမ်ားမွလည္း အလင္းေရာင္တစ္ခ်က္ခ်က္ရသည္။ ရုတ္တရက္ ေကာင္းကင္ကိုေမာ့ၾကည့္လိုက္ေတာ့ တစ္လံုးတည္းေသာ ၾကယ္ၾကီးအျပင္ ၾကယ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေကာင္းကင္တြင္ ဖရုိဖရဲ ျပန္႔က်ဲေနသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားမွာေတာ့ မဲမဲ သာျမင္ရသည္။ တိမ္ဖံုးေနျခင္း ျဖစ္မည္။ လူ႕ဘ၀တြင္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕က ၾကယ္မ်ားလို လင္းေန၍ တစ္ခ်ိဳ႕က တိမ္ဖံုးေနတက္သည္။

တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ လွ်ပ္စီးလက္သြားသည္။ ၾကည့္၍ပင္ေကာင္းေနေသးသည္။ မိုးရြာမွာေတာ့ စိုးရိမ္မိသည္။ ျမစ္၏ ေက်ာေပၚ ေလွ၏ ၀မ္းထဲတြင္ လူ႔ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာသည္ လူ႕ဘ၀မ်ားဆီသို႔ဦးတည္ေနၾကသည္။ ထိုဘ၀မ်ားထဲတြင္ ခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ္ ၊ သူ ၊ ေယာက္ကၤ်ား ၊ မိန္းမ မ်ားပါေနႏိုင္သည္။

လူ႕ဘ၀တြင္ အခ်စ္ဆိုသည္မွာ ၾကယ္တစ္လံုးကဲ႔သို႔ အလင္းေရာင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုလူ႕ဘ၀မ်ားထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္၏ အလင္းေရာင္လည္းပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ အခ်စ္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့ ၾကယ္ေလးသည္ ေကာင္းကင္တြင္ လင္းေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ႏႈတ္မွ ကဗ်ာစာသားေလး တစ္ပိုဒ္ကိုတိုးတိုးေလး ရြတ္ေနမိသည္။

‘လွိဳင္းခတ္သံဂီတ... ခ်ိဳျမမပီျပင္၊ သည္ရင္မွာ ၾကယ္ျပာ..လျပာ.. ေကာင္းကင္ျပာ. ေရာင္လႊာျမဴးျပက္၊ လွ်ပ္လက္သလို အို.....လွလိုက္တာ’.. ကၽြန္ေတာ္၏ ကဗ်ာရြတ္သံေလးကို ၾကယ္ကေလး ၾကားမယ္မထင္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္တစ္ခါ အခြင့္အေရးေလးမ်ား ရခဲ႔ရင္ေတာ႕ ၾကယ္ကေလး ၾကားေအာင္ ကဗ်ာေလး ရြတ္ျပခ်င္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သူ႕ကိုသိပ္ခ်စ္သည္။

အင္ဂ်င္သံ သဲ႔သဲ႔ေလးျပန္ၾကားလာရသည္။ စိတ္သည္ အေတြးမ်ားေနာက္ကို တေကာက္ေကာက္လိုက္ေနရာမွ ပတ္၀န္းက်င္ကို သတိထားမိလာသည္။ ဟိုးလွမ္းလွမ္းတြင္ မီးေရာင္ျပျပမ်ား ျမင္ေနရသည္။ မၾကာမီ ဆိပ္ကမ္သို႔ ကပ္ေတာ့မည္။ အင္ဂ်င္သံသည္ မွန္မွန္ပင္ ထြက္ေပၚေနသည္……..။

အမွတ္တရ……………..

ဖိုးသူေတာ္ ( ၁၉.၁၀.၂၀၀၉)

သုညနာရီႏွစ္ဆယ့္ငါးမိနစ္..

Photo source : by phoethutaw

1 comment:

sawsit said...

သိပ္လွပါတယ္ရွင္ သိပ္ကိုလည္းေလးနက္ပါတယ္။ စာဖတ္သူလည္း အဲဒီေလွေပၚေရာက္သြားသလိုဘဲခံစားရပါတယ္။ ေကာင္းေသာေန႔လည္းပါ