Sunday, December 27, 2009

The Review of 2009The Review of 2009


2009 ခုႏွစ္ဟာလည္း သူလို ကိုယ္လို ကုန္ဆံုးျပီး ႏွစ္သစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ႔ 2010 ကိုခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားအားလံုးဟာလဲ ႏွစ္တစ္ခု ျပီး တစ္ခုေျပာင္းတာကို တစ္ခုတ္တစ္ရ ေတာ့ ၾကိဳဆိုတက္ခဲ႔ၾကသည္္။ 2009 ခုႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခ်ိဳ႕ နဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခ်ိဳ႕ကို ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြခဲ႔ရပါသည္္။ 2009 ခုႏွစ္ဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ဆန္းသစ္မႈေတြနဲ႔ ထိေရာက္မႈေတြ အစပ်ိဳးေပးခဲ႕တဲ႔ ႏွစ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္္။ 2009 ႏွစ္မွာ 2008 ခုႏွစ္ နာဂစ္ ကိစၥ လုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ မတူတဲ႔ တျခားေသာ ကိစၥ လုပ္ေဆာင္မႈအေတာ္မ်ားမ်ားလဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ႔သည္္။ အမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံရမႈအပိုင္းမွာလဲ အေျပာင္းအလဲ သဖြယ္ ဆက္ဆံခဲ႔ရမႈမ်ားရွိခဲ႔သည္္။


2009 ခုႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္သာမကပဲ ကၽြန္ေတာ့္ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ အားလံုးေသာ အမ်ားသူငါ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားပါ ထူးျခားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ႔ပါသည္္။ ထူးျခားေသာ အျဖစ္အပ်က္ဆိုသည္မွာ အရင္က မျဖစ္ခဲ႔ဘူးေသာ အေျခအေန အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံု ျဖစ္ခဲ႔ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္၊ ကၽြန္ေတာ့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိေသာလူမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ဘေလာ့ဂ္ေရးသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား စသျဖင့္ သူတို႔လည္း ထူးျခားေသာ အရာမ်ားနဲ႔ ၾကံဳဆံုခဲ႔ရေပလိမ့္မည္။


2009 ခုႏွစ္တြင္ ဘေလာ့ဂါတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဘေလာ့ဂ္ မ်ားစြာ ဖတ္ျဖစ္ခဲ႔သည္။ အဖတ္မ်ားဆံုး ဘေလာ့ဂ္မ်ားမွာ မိမိဘေလာ့ဂ္၏ ဘေလာ့ဂ္လစ္ထဲတြင္ ရွိေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ား၊ ရီဒါျဖင့္ ဖတ္ေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ား၊ သတင္းဘေလာ့ဂ္မ်ား၊ လင့္က္ ရွယ္ယာျဖင့္ သိေသာ ၀က္ဆိုဒ္ ဘေလာ့ဂ္မ်ား အစရွိသျဖင့္ျဖစ္သည္။ ဘေလာ့ဂ္မ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးသားခ်င္းျဖစ္သည္။ သို႔ေပမဲ႔ အခ်ိဳ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ဖတ္သူအတြက္ လိုအပ္ေသာ အသိသုတ ကိုရေစသည္။


2009 ႏွစ္ကုန္ပိုင္း လမ်ားမွာေတာ့ ဘေလာ့ဂ္ေရးသူ လူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအိုင္တီေလာက မွ လူမ်ားအေန ျဖင့္ အင္တာနက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဆီမင္နာမ်ား၊ ၀က္ဘ္ေရွာ့မ်ား၊ သုတနည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပြဲမ်ား၊ စုေ၀းေတြ႕ဆံုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထိုျပင္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ တက္ႏိုင္သေလာက္ စုစည္း၍ ပရိဟိတလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိလာခဲ႔သည္။ 2009 ခုႏွစ္တြင္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ လူမႈေရး ပရဟိတ မ်ားဘက္ပါ ပိုမို အေလးထားစိတ္၀င္စားကာ ေဆာင္ရြက္လာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။


2009 ခုႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အသင္းအပင္းကိစၥမ်ားအျပင္ လူမႈေရး ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားကို တစိုက္မက္မက္လုပ္ေဆာင္လာခဲ႔ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ပိုင္းေရးေသာ ဘေလာ့ဂ္ပိုစ့္မ်ားတြင္ လူမႈေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ပို႔စ္မ်ား ကို ေတြ႔ႏိုင္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျဖင့္ မလုပ္ႏိုင္ေသာ ဤမြန္ျမတ္ေသာ ပရဟိတလူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ားသူငွာစုေပါင္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ သိေစျခင္းအက်ိဳးငွာ ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္႐ံုသာမက လုပ္ခဲ႔သမွ်ကိုလည္း ေသခ်ာေရးသားေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။


2009 ခုႏွစ္မွာထက္ စာရင္ လာမဲ႔ 2010 ခုႏွစ္မွာ ဘေလာ့ဂ္ေတာ္ေတာ္မ်ား၏ ဘေလာ့ပိုစ့္မ်ားသည္ ပိုစ့္တစ္ခု တြင္ အရွည္ၾကီးမ်ား ျဖစ္မေနပဲ တိုတိုနဲ႔ ရွင္းရွင္းသာ ေရးသားလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ ဘေလာ့ဂ္ေရးသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားသည္လဲ ဘေလာ့ဂ္ဂင္း ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု သာမကပဲ Facebook ကဲ႔သို႔ေသာ လူမႈဆက္သြယ္ေရး ၀က္ဆိုဒ္မ်ား ပိုမိုအသံုးျပဳလာမည္ျဖစ္သည္။ Twitter လိုမ်ိဳး မိုက္ခရိုဘေလာ့ဂ္ဂင္း မ်ားလည္း ဒီထက္မက သံုးစြဲလာႏိုင္ေသာ အလားအလာရွိပါသည္။ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈမ်ားနဲ႔ သတင္းနဲ႔နည္းပညာ အခ်က္အလက္မ်ား သံုးစြဲမႈမ်ားလည္း 2010 တြင္ ပိုမိုတြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္ေသာ လူမႈဆက္သြယ္ေရးမ်ား ပိုမိုလုပ္ကိုင္လာႏိုင္ျပီး ထိေရာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာျပန္႔ပြားေစေရး အသံုးခ်မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈပရဟိတ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းမ်ားဟု ယူဆရပါသည္။


ႏွစ္သစ္ကို အၿမဲတမ္းၾကိဳဆိုေသာ


ဖိုးသူေတာ္

၂၃ နာရီ ၅၀ မိနစ္

တနဂၤေႏြေန႔


Photo source : Internet

1 comment:

မမသီရိ said...

အမ တို႕ေမာင္ ေရးလိုက္တာ ႏိုင္ငံေတာ္လူၾကီးမင္း ေလသံနဲ႕ပါလားကြယ့္.. း)

ျမန္မာဘေလာ့ဂါေလာကကိုတိုးတက္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵေလး ဖတ္လို႕ ၾကိဳဆိုပါတယ္

ဒါေပမဲ့ .. အမ အျမင္ ကေတာ့ ဘေလာ့ ဆိုတာ ဘေလာ့ပိုင္ရွင္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ နဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အတိုင္းသာ ၀က္ဘ္ ေပၚမွာ ရွိေနမွာမို႕.. ဘေလာ့ ပိုင္ရွင္ ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္မွဳအတိုင္း ပဲ ရွိေနပါလိမ့္မယ္.. သူ႕ ဘေလာ့ကို ဖတ္ၾကဖို႕ .. သြားလည္ၾကဖို႕ဆိုတာ .. ဘေလာ့ ဖတ္သူေတြ နဲ႕ ပဲ အဓိက သက္ဆိုင္ပါတယ္..

နည္းပညာ အားသန္သူ က နည္းပညာ မွ်ေ၀မယ္

က်န္းမာေရး အားသန္သူက က်န္းမာေရး အသိပညာ မွ်ေ၀မယ္..

ပညာေရး အားသန္သူ က ပညာေရး မွ်ေ၀ မယ္

အေထြေထြ ဗဟုသုတ အားသန္သူ က ဗဟုသုတ မွ်ေ၀ မယ္

အႏုပညာ အားသန္ သူ က အႏုပညာ မွ်ေ၀မယ္

လိင္ အေပ်ာ္ အပါး အားသန္ သူ က သူအားသန္းရာ မွ်ေ၀ မယ္

စီးပြားေရး လုပ္သူေတြက သူတို႕ ကုန္ပစၥည္းေၾကာ္ျငာ မယ္

မိတ္ေဆြ တိုးပြားခ်င္သူေတြ က မိတ္ေဆြ တိုးပြားေအာင္ ခင္ရာ ခင္ေၾကာင္းေတြ ဘေလာ့ မယ္

...
အမ အျမင္ေလး ေျပာရရင္ေတာ့ ဘေလာ့ ဆို တာ
ပုံစံခြက္ ခြက္ထဲ ထည့္ၾကည့္ခ်င္လို႕ ရမဲ့ အရာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္တန္ရာ..

ခင္မင္စြာ နဲ႕ ေ၀ဖန္ပါတယ္ ေမာင္ေလး ေရ
စိတ္ညစ္ သြားရင္ ေဆာရီးပါ