Tuesday, November 20, 2007

ဒီမိုကေရစီ

“ အစိုးရဆိုတဲ႔ အာဏာဟာအင္မတန္အဖိုးတန္တယ္။အသံုး၀င္တယ္။

ဒီအာဏာကို ပစၥည္းအားေကာင္းတဲ႔သူေတြအခ်င္းခ်င္းလုၾကတယ္။

ရရင္လဲ လက္မလြတ္ခ်င္ဘူး။တိုင္းသူျပည္သားေတြဆိုတာကေတာ့

ဒီအထဲမွာ တုတ္လုပ္အ႐ိုက္ခံမဲ႔အခါက်ေတာ့မွပါရတာပဲ။ဒီလိုအာဏာ

လုၾကတဲ႔အခါ ‘ဒီမိုကေရစီ’ ဆိုျပီး ျပည္သူ႕ဆႏၵ ျပည္သူ႕အာဏာလို႕

ေႂကြးေၾကာ္ေအာ္ဟစ္ျပီး ညာတဲ႔စနစ္လဲ႐ွိတယ္။လူေတြက တိုင္းသူ

ျပည္သားေတြက အစိုးရအာဏာအပ္လိုက္တုန္းက က်ဳပ္တို႔အတြက္

ေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးပါဆိုျပီးအပ္လိုက္တာပဲ။ဒါေပမဲ႔လို ေနာက္ေတာ့

က်ဳပ္တို႔ကို ခင္ဗ်ားတို႔အုပ္စိုးတဲ႔လူေတြကႏိွပ္ကြပ္အုပ္ခ်ဳပ္ပါဆိုတဲ႔အခ်က္

သာျဖစ္ေနခဲ႔တယ္။လူေတြကေျမႇက္ျပီး လူေတြရဲ႕အက်ဳိးကိုလုပ္တဲ႔ အစိုးရ

သာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ႏိုင္တယ္ “

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာခဲ႔တဲ႔စကားပါ။

No comments: