Saturday, November 6, 2010

ရာသီစာပါတီမ်ားအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း ( ၂)

ရာသီစာ ပါတီမ်ားအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း ( ၂ )

ပါတီအေဟာင္းမ်ား၊အသစ္မ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို အေသးစိတ္ျပန္လည္တြက္ရွဴ႕ေသာ္ ေအာက္ပါအတိုင္းသာ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

( ၁ ) တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီ - တစည ( ေနာင္တြင္တစညဟုသာသံုးမည္- စာေရးသူ ) သည္ ရွစ္ေလးလံုးလူထုအံုၾကြမႈႀကီးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚမွ ျပဳတ္က်ေပ်ာက္ကြယ္သြားရသည့္ မဆလပါတီ အမာခံေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ေပၚထြက္လာၿပီး မဆလတျဖစ္လဲ တစည ပါတီလို႔ နာမည္တက္ခံခဲ႔ရသည့္ ပါတီျဖစ္သည္။ ယခင္ တစညပါတီဥကၠဌေဟာင္း ဦးသာေက်ာ္မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ယခု အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခ်ိန္မွာ ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးထြန္းရီ ( ဒု-တပ္ခ်ဳပ္- ၾကည္း - ၿငိမ္း ) ျဖစ္ၿပီး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကေတာ့ ဦးသန္းတင္ ( ဒု-၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ( အေရးေပၚ - ၈၈ )၊ စစ္ဆင္ေရးအျပီး စစ္ဆင္ေရးစာအုပ္ျဖင့္ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားစာေပဆုရ ) ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားသည္ အားရဖြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္ဖြားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႀကီးျမင့္ေနေပသည္။ ပါတီ၀င္ အင္အား ၅ သိန္းခန္႔ရွိၿပီး ရန္ကုန္ ေရႊေတာင္ၾကားတြင္ ပါတီရံုးခ်ဳပ္တည္ရွိသည္။ ၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက အ႐ံႈးႀကီး ရံႈးခဲ႔ရေပမဲ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရဖြယ္ရွိတယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တြက္ဆထားတဲ႔ပါတီျဖစ္သည္။

( ၂ ) ၿမိဳ (ေခၚ) ခမီအမ်ိဳးသားညီညႊတ္ေရးအဖြဲ႕(မခမညဖ) သည္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးအခင္းၿပီး ေပၚေပါက္လာေသာ ပါတီျဖစ္ၿပီး ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကတည္းက ပါ၀င္တည္ရွိၿပီး ဖ်က္သိမ္းျခင္းမခံရပဲ က်န္ရွိေနေသာ ပါတီေဟာင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ဧၿပီလတြင္ အသစ္တဖန္မွတ္ပံုတင္ခဲ႔ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ အဦးဆံုးမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳ ေၾကာ္ျငာေပးခံရၿပီး ပါတီမွတ္ပံုတင္ အမွတ္မွာ နံပါတ္ ၁ ျဖစ္သည္။ ပါတီဥကၠဌအျဖစ္ ဦးစံသာေအာင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလာေဘြတို႔ ေခါင္းေဆာင္းၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အေျခစိုက္သည့္ ပါတီျဖစ္သည္။

(၃) လားဟူအမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ သည္လည္း ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးကတည္းက က်န္ရွိသည့္ ပါတီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ဧၿပီလတြင္မွ အသစ္တဖန္မွတ္ပံုတင္ၿပီး ပါတီမွတ္ပံုတင္အမွတ္မွာ ၃ ျဖစ္သည္။ ဦးက်ားဟာရွဲ၊ဦးေယာသပ္တို႔က ေခါင္းေဆာင္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း အေျခစိုက္ ပါတီငယ္တခုျဖစ္ကာ ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွာ လာရွိဳးၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိသည္။

( ၄ ) ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီညႊတ္ေရးပါတီ သည္ ရွစ္ေလးလံုးအၿပီးေပၚေပါက္လာေသာ ပါတီျဖစ္ၿပီ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးကတည္းက ဖ်က္သိမ္းခံရျခင္းမရွိပဲ ယခုတဖန္ ျပန္လည္အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ပါတီျဖစ္သည္။ ပါတီမွတ္ပံုတင္အမွတ္မွာ ၄ ျဖစ္ၿပီး ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ လာရွိဳးၿမိဳ႕တြင္တည္ရွိသည္။

( ၅ ) ၈၈-မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ( ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ) သည္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးအခင္းတြင္ ေရွ႕တန္းကေပၚထြက္ခဲ႔ေသာ ေက်ာင္းသာေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ မင္းကိုႏိုင္၊ကိုကိုႀကီးတို႔ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေလာက္က စခဲ႔သည့္ ၈၈-မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ကို ဆင္တူယိုးမွားျပဳလုပ္ၿပီး ၈၈-မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔အျဖစ္ ေအးလြင္က ေခါင္းေဆာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည္။ မင္းကိုႏိုင္၊ကိုကိုႀကီးတို႔ တည္ေထာင္သည့္ ၈၈-မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔သည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေသာအဖဲြ႔ျဖစ္ၿပီး ေအးလြင္တည္ေထာင္သည့္ ၈၈-မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔သည္ စစ္အစိုးရအလိုက် လႈပ္ရွားေဖာ္ျပသျဖင့္ နာမည္ခ်င္းတူေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ အေတာ္ကြဲျပားခဲ႔သည္။ ေအးလြင္သည္ ပါတီကိုတည္ေထာင္ၿပီး ေနာက္တပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို တည္ေထာင္ေသာအခါ ညီျဖစ္သူ ရဲထြန္းႏွင့္ (၂၇) ဦးအဖြဲ႔အား ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းေစခဲ႔ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ကို အဦးဆံုးေလွ်ာက္လႊာတင္ခဲ႔သည္။ ေအးလြင္သည္ ပါတီနာမည္တူထူေထာင္ရံုမွ်မက တရား၀င္ပါတီျဖစ္လာေသာအခါ ပါတီအလံႏွင့္ တံဆိပ္တံုးမ်ားကို သမိုင္း၀င္ေက်ာင္းသားသမဂၢအလံ ခြပ္ေဒါင္းအလံႏွင့္ သမိုင္း၀င္ ဘီအိုင္ေအ အမွတ္တံဆိပ္ေဒါင္းတံဆိပ္တို႔ကို ဆင္တူယိုးမွား ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ စာေရးဆရာ ဒဂုန္တာရာ၊လူထုစိန္၀င္း၊ေမာင္မိုးသူတိုလို႔ စာေရးဆရာႀကီးမ်ားအပါ၀င္ စာေပအႏုပညာရွင္ (၉၀)ေက်ာ္ႏွင့္ ဗကသ၊ တကသ မ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရွဳတ္ခ်ျခင္းကို ခံခဲ႔ရၿပီး အလံႏွင့္တံဆိပ္တုံးသံုးစြဲမႈကို ေနာက္ဆံုး ဖ်က္သိမ္းေျပာင္းလဲေပးခဲ႔ရသည္။

( ၆ ) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သည္ ၈၈-မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အဖြဲ႔ကို ညီျဖစ္သူ ရဲထြန္းအား ဥကၠဌအျဖစ္လႊဲေပးခဲ႔ၿပီး ၊ အေပါင္းအပါ ( ၂၈ )ႏွင့္ ေအးလြင္ ဥကၠဌအျဖစ္တည္ေထာင္ေသာ ပါတီျဖစ္သည္။ ပါတီရံုးစိုက္ရာမွာ ရန္ကုန္တိုင္း၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ပုလဲကြန္ဒိုမီနီယံျဖစ္ၿပီး ပါတီ၀င္အင္အား ၁ သိန္းခြဲ ရွိသည္ဟု ေအးလြင္က အဆိုရွိပါသည္။

( ၇ ) ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ) သည္ ဦးသုေ၀ - ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ယခင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားရဲ႕ သမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒၚသန္းသန္းႏု ( ဦးႏု သမီး) ၊ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေက်ာ္ၿငိမ္း ( ေက်ာ္ၿငိမ္း သမီး) ႏွင့္ ေဒၚေနရီဗေဆြ (က်ားႀကီးဗေဆြ သမီး ) တို႔အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ( ၂၁ ) ဦးႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးသုေ၀သည္ စစ္အစိုးရဟာ စစ္တပ္ပီပီ စနစ္တက်ေနာက္ဆုတ္ေပးေနတာျဖစ္ၿပီ း ၊ ယခုလိုေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္ ေကာင္းေသာအလားအလာျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚအေကာင္းျမင္သေဘာ စိုက္ထူးထားသူျဖစ္သည္။
ပါတီမွတ္ပံုတင္ အမွတ္မွာ ၆ ျဖစ္ၿပီး ပါတီဌာနခ်ဳပ္ကို ရန္ကုန္တိုင္း၊ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္။

( ၈ ) ကရင္ျပည့္သူပါတီ ကို ဥကၠဌ ဦးထြန္းေအာင္ျမင့္ အပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္ ( ၁၆ ) ဦးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ဒုဥကၠဌ-၁ ေဒါက္တာေစာစိုင္းမြန္သာ၊ ဒုဥကၠဌ-၂ ေစာေအးကို၊ ဒုဥကၠဌ-၃ ကက္နက္ေ၀ေသာ္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ေစာေစး၀ါးတို႔ျဖင့္ ဦးေဆာင္ၿပီး ပါတီဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာမွာ ရန္ကုန္တုိင္း ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ျဖစ္သည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား အမ်ားအျပားရွိရာ ကရင္ျပည္နယ္၊ဧရာ၀တီတိုင္း၊ရန္ကုန္တိုင္း၊ပဲခူးတိုင္းတို႔တြင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု သိရသည္။

( ၉ ) အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကို ဦးတင္ထြန္းေမာင္ အပါအ၀င္ (၁၅)ဦးႏွင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည္။ ဦးတင္ထြန္းေမာင္၊ဦးၾကည္၀င္ စေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယခင္ NLD အဖြဲ႔၀င္ေဟာင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းျဖစ္ၿပီး NLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေၾကာင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကတည္းကNLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္း ခံရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရ၏ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ဆက္လက္တက္ေရာက္ခဲ႔သူမ်ားျဖစ္သည္။ NLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံထားရသူမ်ားစုစည္းထားေသာ တျခားေသာအစုအဖြဲ႔ ( ဥပမာ- ၀ံသာႏု NLD ) ကဲ႔သို႕ ေဒသအသီးသီးက အဖြဲ႔မ်ားစုေပါင္းၿပီး အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အျဖစ္ လႈပ္ရွားျခင္းျဖစ္သည္။ တရား၀င္ပါတီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ မရွိခင္တုန္းက အစုအဖြဲ႔ ၉ ဖြဲ႔ေလာက္စုစည္းႏိုင္ခဲ႔ေသာ္လည္း တရား၀င္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ဥပေဒ ထြက္ေပၚလာခ်ိန္တြင္ ၄ ဖြဲ႔က သီးျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအျဖစ္ခြဲထြက္သြားေသာေၾကာင့္ က်န္အစုမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ပါတီဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာမွာ ရန္ကုန္တိုင္း၊လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ပါသည္။

( ၁၀ ) ပအို႔၀္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းတခုမွ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္သည္။ ပအို႔၀္ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွ ဦးစံလြင္အပါအ၀င္ ၁၅ဦးႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး တရား၀င္ပါတီ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ပါတီမွတ္ပံုတင္အမွတ္ကေတာ့ ၅ ျဖစ္သည္။ ပအို႔၀္ေဒသတြင္းမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခ်ယ္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာမွာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ေစ်းပိုင္းရပ္ျဖစ္သည္။

ဖိုးသူေတာ္
၆.၁၁.၂၀၁၀
ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

စာကိုး - ၀င္းတင့္ထြန္း ( ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းအသင္းအပင္းမ်ားအညႊန္း)

No comments: